NOTERTE 3

NABOKJERRINGA 3

**********************************************************************************************************************************************************

PERSONER SOM NABOKJERRINGA HAR NOTERT HAR VENSTREEKSTREME HOLDNINGER, FINNER DU NEDENFOR

Dette er et utdrag fra boken "NABOKJERRINGA". Tidligere utgave av boken er utsolgt

**********************************************************************************************************************************************************

DETTE ER SOM NEVNT ET UTDRAG - ØNSKER DU Å VITE OM NOEN ER NOTERT - BRUK EPOST

**************************************************************************************************************************************************************

Amundsen, Per-Willy

Justisminister FrP

 

I august 2017 kunne en lese m.a. følgende:

«Justisministeren ber Politidirektoratet (POD) om å få fortgang på prosessen rundt terrorsikring av folketette parade- og handlegater.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier i et skriv til POD at terror i Barcelona og lignende tidligere hendelser har aktualisert behovet for å «iverksette ulike sikringstiltak for å forebygge terroranslag mot store folkeansamlinger ved bruk av kjøretøy».

 

I skrivet ber derfor justisministeren direktoratet om å få en fortgang på denne prosessen: Jeg ber på denne bakgrunn Politidirektoratet instruere politidistriktene om å gå i dialog med kommunene med sikte på å vurdere og identifisere ytterligere sikringstiltak som kan iverksettes for å forebygge og forhindre ovennevnte og liknende hendelser»

 

###

 

Nabokjerringas kommentar: Men det Justisministeren glemmer er at hans parti har sittet i regjeringen de siste fire årene og partiet har besatt stillingen som justisminister. Hvorfor er det ikke gjort noe for lenge siden – men behøvde vel ikke vente på Barcelona?

Det han ikke forteller er at politikerne har brukt flere milliarder på å sikre seg selv i regjeringskvartalet og på Stortinget. Men vi er ikke redde sier Statsministeren

Dessuten, når man ferdes på Gardermoen og ser hvor mange innvandrere/muslimer som arbeider der – også i sikkerhetskontrollen – kan man undres over hvordan situasjonen blir hvis det oppstår en terrorsituasjon på flyplassen.

 

Det justisministeren ikke har fått med seg (???) er at hele terrorfrykten skyldes innvandringen og at det er den man må gjøre noe med – og starte repatrieringen. Alt annet er bare svada og koster skattebetalerne ikke bare penger, men også psykiske påkjenninger.

 

 

Andersen, Kjersti

Avdelingsleder ved voksenopplæringen på Smøla

 

Smøla har i dag seks arbeidsledige. Ikke seks prosent, men seks personer. Det er vanskelig å få tak i folk, og vi mener at vi trenger flyktninger, sier avdelingsleder ved voksenopplæringen, Kjersti Andersen.

 

Blant gamle fiskevær og store vindmøller har 42 flyktninger med stort og smått blitt bosatt siden 2015. Før det hadde de aldri tatt imot en eneste flyktning. Får ikke Smøla noen neste år, betyr det 800.000 kroner mindre i statlige overføringer til integreringsarbeid. Da må de si opp en lærer.

 

 

Andersen, Leif Christian

Medlem av Kirkerådet. Stavanger

 

Kirkerådet kritiserer i juni 2017 Brochmann II-utvalget som konkluderer med at Norge må endre sin innvandringspolitikk hvis vi skal overleve som en velferdsnasjon. "Vi må tåle velferdskutt og senke vår levestandard", skriver Kirkerådet i et offentlig brev.

 

###

 

Fra kommentarfeltet: Den Norske Kirke er ødelagt for lenge siden, la de sitte og lalle til hverandre om regnbuer og enhjørninger, lengre fra virkeligheten er det ikke mulig å komme! Men nå må dere pokker meg begynne å ta vare på kristendommen her i landet. Hvorfor skal dere klappe en religion som er ute etter å utrydde oss kristne med hårene? Se hva det multikulturelle har gjort med Europa per i dag, og verre blir det når folkemassene begynner å grunnlegge borgervern som vi snart er nødt til å gjøre

 

 

Andersen, Rune

Standup

 

Hijabdømte Merete Hodne truer i februar 2017 med å gå rettens vei om ikke «Løgnaslaget», som kaller henne «Nazifrisøren fra Bryne», ikke fjerner det i forestillingen sin.

Hun forteller at hun fikk en epost fra en mann som hadde sett revyen "Løgnasevangeliet", med Per Inge Torkelsen, og Dag Schreiner, som sa at dette måtte hun ikke finne seg i, og ringte til Torkelsen.

– Han svarte ja da jeg spurte om de kalte meg for «nazifrisør», og henviste meg deretter videre til produsent Pål Mangor Kvammen, sier Hodne.

 

###

 

Fra kommentarfeltet Det store problemet er at det er Norge som må tilpasse seg muslimene og ikke omvendt. Det begynner å tære kraftig på, og jeg er etterhvert blitt drittlei alle de som etter sigende rømmer fra undertrykking og fare, ikke kan vente et mikrosekund en gang før de skal ha samme systemet her, som det de "rømte fra" Flere enn meg som finner det underlig? Takk for at vi nå har politikere som gjennomskuer skuespillet, og er i stand til å gjøre noe med det.

 

 

Andersen, Øystein

Dagbladet

 

En dag i mai 2017 pågrep politiet tre ungdommer på Vestli i Oslo, mistenkt for å ha kjennskap til at en 15 kilos stein ble kastet fra en gangbro nær Vestli T-banestasjon og ned på veien mot en vekterbil natt til søndag. - Steinen skrenset taket og siden på bilen, opplyser seksjonspåtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved den sammenslåtte politistasjonen ved Manglerud og Stovner til Dagbladet. To av ungdommene som ble innbrakt er 18 år, den tredje 19 år. De ble sluppet etter å ha forklart seg.

 

Nabokjerringas kommentar: Burde ikke leserne få rede på at dette var innvandrere?

 

 

Anthonsen, Frøydis M.S.

Rektor på Nylund skole i Stavanger

 

Foreldre med elever på Nylund skole i Stavanger ble i oktober 2017 bedt om å krysse av for hvilke sanger barna deres kan være med å synge på juleavslutningen. Senere gjorde skolen retrett. Etter et møte mellom skoleledelsen og skolesjefen i Stavanger, ble det besluttet å trekke skjemaet tilbake.

Rektor Frøydis M.S. Anthonsen hadde følgende forklaring: – Det er rett og slett slik at en uheldig ansatt har klart å publisere feil sang på skolens nettsider. Det var ment som et internt arbeidsdokument, og noe vi hadde brukt for å diskutere hvordan det kunne bli - i ytterste konsekvens. Det var et forslag musikklærerne skrev mens vi diskuterte «Er det sånn vi vil ha det? Er det sånn foreldrene vil ha det?».

 

 

Asheim, Henrik

Kunnskapsminister (H)

 

Volden på enkelte osloskoler handler om marginalisering, utenforskap og sosiale forskjeller – ikke etnisitet, mener byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Er du mer enig med ham?

– Ja, enig. For Johansen har helt rett, men da må vi spørre: Hvorfor opplever mange med innvandrerbakgrunn flere utfordringer enn norske? Det går på at integreringen ikke fungerer bra nok.

 

 

Aspen, Jonny

Førsteamanuensis

 

Han tror ikke på danske tiltak mot ghettofisering. – Det er all grunn til å være skeptisk til enkle og bastante løsninger av det slaget mange politikere fronter, sier Jonny Aspen. Han er førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Han mener at problemstillingen om integrering og ghettofisering er kompleks. Politikernes tilnærming er lite konstruktiv, mener han.

– Et annet påfallende trekk er at man fra mange politiske hold synes veldig lite interessert i ordentlig dialog og medvirkning. Det er styring, regulering og kontroll som skal løse problemet. Jeg tror en slik holdning bare skaper mer apati og forsterker problemene.

 

 

Aspunvik, Sofie Gran

VG

 

I februar 2017 skriver hun bl.a. følgende:

Professor og USA-ekspert Ole O. Moen er på sin side trygg på at Donald Trump ikke vil sitte presidentperioden ut. – Det som nå skjer er veldig alvorlig, selv om det kanskje ikke er så overraskende. Man leder ikke verdens mektigste nasjon som et reality-TV-show, sier Moen.

Han mener avgjørelsen om å hindre folk fra enkelte nasjoner å reise inn i USA er grunnlovsstridig i seg selv, noe som kan føre til at det blir reist riksrettssak mot presidenten. En president som ikke bryr seg om politisk og diplomatisk skikk og bruk, og i tillegg ikke respekterer grunnloven, lever farligere enn han tror, ifølge professoren.

Moen mener innreiseforbudet reduserer Donald Trumps anseelse i utlandet. – Det er interessant å merke seg at de landene hvor Trump-familien har forretningsforbindelser – land som Filippinene, Indonesia, Saudi-Arabia og Egypt – ikke er omfattet av innreiseforbudet.

 

Fra kommentarfeltet: For en latterlig artikkel kokt på ingenting. Er dette "nyheter" eller driver VG å sår frø for sine meninger? Det er flere og flere som lurer på om vi har journalister i Norge? Disse ser mer ut som politiske agitatorer.

Da var dagens anti-Trump kampanje i gang i VG ja. Dette blir for dumt, VG. Når skal dere slutte med den tåpelige hetsen av President Trump?

Det er VG som er idiotene og svikter sitt samfunnsoppdrag. VG og Dagbladet har gjort tittelen "Ekspert" nærmest til en komedie når det stadig bruker den i tvilsomme tilfeller for å legge mer tiltro i sakene deres. VGs eksperter er for lengst avslørt som propagandister for globalistene og 1%-erne. Du tar de vel ikke på alvor?

Er ingen fan av Trump. Samtidig virker det som objektiv journalistikk om fyren ikke eksisterer lenger. Tydelig at man har en agenda og bruker misvisende sensasjonsoverskrifter hver eneste dag. Tror det kan øke oppslutningen til mannen på sikt.

Er det barnehagebarn som er ansatt som journalister? Hver eneste overskrift om Trump skriker at dere er umodne, arrogante og uredelige. La oss slippe mer av dette barnslige tøvet.

 

Marianne Vikås - propagandaspreder på høyde med Josef Goebbels. Bra jobba!

 

 

Aursnes, Ingunn-Sofie

Direktør i Utlendingsnemnda

 

Norsk nok. Hva betyr egentlig «integrering»? Jeg vet det knapt lenger skriver hun i juni 2017

«Vi blir ikke behandlet som om vi virkelig er en del av samfunnet, selv om vi ikke har gjort noe galt. Jeg er ikke norsk, jeg blir aldri norsk. Ikke barna mine heller», uttalte en av de somaliske kvinnene.

Hvis dette utsagnet er representativt for mange utenlands fødte nordmenn, og hvis utsagnet er et uttrykk for manglende tillit til det norske samfunnet, så er ikke det først og fremst disse kvinnenes problem.

Det er vårt, det norske storsamfunnets problem. Ansvaret for å gjøre utenlands fødte nordmenn trygge på sin tilhørighet, hviler i høy grad også på alle oss innenlands fødte nordmenn

 

Fra kommentarfeltet: Dette er åpenbart et oppsigelsesbrev, regner med at hun er løst fra sin stilling seinest på mandag. Makan til svik. Hvordan slike kan lede UNE under FrP er en gåte.

 

 

Bentzrud, Inger

Dagbladet

 

I februar 2017 skriver hun: «Bak USAs røykteppe av trusler mot Kina»

Den viktige telefonsamtalen mellom USAs Donald Trump og Kinas Xi Jinping er nært forestående. Verden skjelver, skriver Inger Bentzrud.

 

Kina-retorikken i Donald Trumps nærmeste omgivelser er krigersk. Steve Bannon, framstående medlem av Donald Trumps Nasjonale sikkerhetsråd, har spådd krig i løpet av fem til ti år. Hvis det er riktig at han er USAs mektigste mann og den som bestemmer hvorledes marionetten Donald Trump skal danse, er det grunn til å være nervøs.

 

Berg, Karin-Elin

Medlem av Kirkerådet. Borg

 

Kirkerådet kritiserer i juni 2017 Brochmann II-utvalget som konkluderer med at Norge må endre sin innvandringspolitikk hvis vi skal overleve som en velferdsnasjon. "Vi må tåle velferdskutt og senke vår levestandard", skriver Kirkerådet i et offentlig brev.

 

Fra kommentarfeltet: Den Norske Kirke er ødelagt for lenge siden, la de sitte og lalle til hverandre om regnbuer og enhjørninger, lengre fra virkeligheten er det ikke mulig å komme! Men nå må dere pokker meg begynne å ta vare på kristendommen her i landet. Hvorfor skal dere klappe en religion som er ute etter å utrydde oss kristne med hårene? Se hva det multikulturelle har gjort med Europa per i dag, og verre blir det når folkemassene begynner å grunnlegge borgervern som vi snart er nødt til å gjøre

 

 

Bergem, Anne Kristine

Leder i Norsk psykiatrisk forening

 

Norske psykiatere står opp mot Trump i februar 2017. Norske psykiatere vil boikotte konferanse i USA. Årsaken er Donald Trumps innreiseforbud.

 

Leder Anne Kristine Bergem i Norsk psykiatrisk forening vil at Donald Trump og hans folk skal forstå at innreiseforbudet ikke går upåaktet hen.

Vi ber nå våre medlemmer om å la være å dra til USA, rett og slett i sympati med alle de av våre kolleger i verden som nå ikke får anledning til å delta. NPF har i dag 2198 medlemmer.

I en oppfordring til sine medlemmer, vil NPF vise solidaritet og markere motstand mot den segregering som innreiseforbudet til USA medfører – det være seg diskriminering basert på kjønn, religion eller etnisitet.

Det er psykiatere med bakgrunn fra flere land som med USAs innreiseforbud nektes å delta i forskning, undervisning og utveksling på konferanser i Amerika.

 

 

Bergh, Espen

Dommer i Høyesterett

 

Høyesterett har i april 2018 forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.

 

Bakgrunnen for saken som ble behandlet av landets øverste domstol, var en krangel litt før klokka 2.30 natt til 15. august 2015. 24-åringen dyttet da til en annen mann, som har somalisk bakgrunn, hvorpå denne mannen svarte med å kaste en bakt potet i hodet på 24-ringen. 24-åringen har innrømmet at han deretter kalte den andre for «jævla neger». Også en politibetjent som var til stede, har forklart at disse ordene ble sagt gjentatte ganger. 24-åringen mener utsagnet ble brukt som et hvilket som helst annet skjellsord under en krangel, og ikke skulle oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge. Det var Høyesterett ikke enig i.

 

Den offentlige påtalemyndighet ble representert av statsadvokat Frederik G. Ranke. Dommere var Knut H. Kallerud, Arne Ringnes, Bergljot Webster, Espen Bergh og Tone Sverdrup

 

 

Bergstø, Kirsti

SV

 

Sylvi Listhaug skrev til Stortinget i fjor høst (2016) at nikab-bruk i skolen er et så lite problem at de ikke vil gå inn for et nasjonalt forbud. Mandag ble det klart at det gjør regjeringen allikevel.

– Ansiktsdekkende plagg kan hindre god kommunikasjon og læring, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på mandagens pressekonferanse. Forslaget gjelder alle plagg som dekker ansiktet. For eksempel nikab, masker og finlandshetter. Det gjelder ikke hodeplagg som hijab, caps eller lue.

 

– Det er typisk denne regjeringen å blåse opp marginale problemer blant muslimer. Det mener jeg denne saken viser, sier Kirsti Bergstø (SV).

 

 

Birkelund, Gunn Elisabeth

Professor ved Universitetet i Oslo.

 

Mange svarte på 22. juli-angrepet med anti-rasisme. Men arbeidsgivere foretrekker fortsatt jobbsøkere med norske navn.

I en nylig publisert studie har forskere fra ulike institusjoner sett nærmere på akkurat dette. Forskerne har analysert to identiske felteksperimenter, foretatt før og etter 22. juli.

Gunn Elisabeth Birkelund, som ledet prosjektet, forteller at de ved hjelp av hundrevis av fiktive CV-er og søknadsbrev besvarte jobbsøknader i ulike deler av det norske arbeidsmarkedet. – Til hver utlysning ble det sendt to søknader med identiske kvalifikasjoner, der det eneste som skilte søkerne fra hverandre var at den ene hadde et norsk navn mens den andre hadde et pakistansk navn, sier Birkelund som er professor ved Universitetet i Oslo.

 

Ja – løgn og bedrag er vel ikke noe nytt for venstreekstremistene på UiO - som feilaktig kaller seg forskere på skattebetalernes regning

 

 

Bjerketvedt, Pål

Sjefredaktør i NTB

 

«Trump kaller mediene «folkets fiende»» skriver NTB i februar 2017: USAs president Donald Trump langer nok en gang ut mot flere navngitte amerikanske medier, som han beskylder for å spre falske nyheter. I en av sine mange twittermeldinger navngir Trump en rekke medier, som lenge har vært på kant med presidenten. – De falske nyhetsmediene New York Times, NBC News, ABC News, CBS, CNN er ikke mine fiender, de er det amerikanske folkets fiender, tordner han kort tid etter ankomst til sitt feriested Mar-a-Lago i Florida, hvor han tilbringer tredje helg på rad.

Trump har gjentatte ganger kritisert mediene for å overvurdere presidentens politiske nederlag, blant annet at hans omstridte reiseforbud ble stanset. Han har på lignende vis beskyldt journalister for å ikke respektere hans politiske oppnåelser. 70-åringen har bygd sin kampanje på å anklage pressen for å være fordomsfull.

 

 

Bjørndahl, Gjermund Orrego

Arbeiderpartiet

 

Arbeiderpartipolitikeren og leder for oppvekstkomiteen i Arendal, Gjermund Orrego Bjørndahl, gikk i juni 2017ut på sin Facebook-profil og kalte FrP-poitiker Sylvi Listhaug for en "jævla rasistkjerring".

 

Fra kommentarfeltet: For de mange som ikke har fått vite det: de såkalte vergene for skjeggbarna får jevnt over betalt rundt 1 000 000,- pr. år for å følge innvandrerne rundt på kontorer/i møter/etc. Ikke akkurat veldedighet. Ikke rart han blir forbannet på Listhaug når hun skal ta fra ham sitt "ærlige" levebrød.

 

 

Bekkevold, Geir

KrF

 

Geir Bekkevold i KrF mener i mars 2017 det ville gitt regjeringen arbeidsro dersom Sylvi Listhaug trekker seg som justisminister - etter sitt oppslag på Facebook om at AP støtter terrorister.

– Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg, skriver Bekkevold på Twitter. Han synes det er «trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet».

I en SMS utdyper han hva han mener om Frp-statsråden etter at hun kom med sin beklagelse i Stortinget.

– Jeg mener helt oppriktig at landet ikke er tjent med å ha en justisminister som opptrer så splittende! Dagen i dag har ikke endret min oppfatning! Men jeg sier dette på egen regning, har sånn sett respekt for at min egen stortingsgruppe kommer fram til en annen konklusjon, skriver Bekkevold.

 

 

Berg, Ronny

VG

 

VGs journalister, Ronny Berg og Stian Eisentræger, prøver i april 2017 å svine til Sylvi Listhaug som tålmodig prøver å svare på følgende bedritne spørsmål: - Hvordan opplever du å bli omfavnet av en selverklært nazist? - I februar i fjor ble det arrangert en demonstrasjon til støtte for deg utenfor Stortinget. Kjenner du til hvem som deltok i den demonstrasjonen? - Er det noe med retorikken din, eller synspunktene dine, som faktisk deles av nynazister? - Du har uttalt at flyktninger kan ikke forvente å bli båret på gullstol inn i Norge? - Kan disse tingene du ønsker å markedsføre påvirke holdningene til folk? - Når du oppfordrer folk til å gi tommelen opp for at flyktninger skal ut av landet: Kan dette fremstå som kaldt? Nesten som et show? - Du synes ikke det virker som om vi heier på at de må reise ut av Norge? - Når noen blir returnert, er det noe som gleder deg? - Vil du karakterisere deg selv som patriot eller nasjonalist? - Er du ukomfortabel ved å bli omtalt som patriot?

 

 

Blix, Ellen

Jordmorprofessor ved Oslo Met

 

Det er nesten bare hvite, etnisk norske kvinner som blir jordmødre i Norge, sier jordmorprofessor Ellen Blix ved Oslo Met i forbindelse med at jordmorutdanningen i Norge fyller 200 år. Budskapet er ikke til å ta feil av: Dette er ikke bra. Vi burde hatt flere jordmødre med flerkulturell bakgrunn, og slik innledes analysen:

Dette er den uuttalte forestillingen som hele tiden ligger i bakhodet i det flerkulturelle Norge: Norsk dominans er alltid et onde, mens et større utenlandsk innslag alltid er en berikelse. Det behøves alltid mer flerkultur, men nordmennene er alltid i veien – i det som skulle være deres eget land. Det er ikke til å undres over hvis nordmennene går lei, får flerkulturen i halsen, og ønsker seg landet sitt tilbake.

 

 

Bollestad, Olaug

1. nestleder i KrF

 

Kristelig Folkeparti har i juni 2017 kommet med et forslag der partiet går inn for å bedre helsetilbudet til papirløse. De vil at papirløse migranter skal gis «eksplisitt rett til forebyggende og kurative helsetjenester i primærhelsetjenesten, inkludert rett til å stå på liste til fastlege».

Men dette har de altså kun fått med seg Venstre på. Verken Høyre, Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet ønsker å åpne for en slik tilgang for papirløse innvandrere.

 

– Dette er som ventet fra Frp og Høyre, men jeg er spesielt skuffet over Arbeiderpartiet, sier Olaug Bollestad, som er 1. nestleder i KrF og partiets medlem i helsekomiteen.

 

 

Bruflot, Sandra

Nestleder i Unge Høyre

 

Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre mener i oktober 2017 at regjeringen må ta imot langt flere kvoteflyktninger neste år – de vil tredoble antallet.

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å ta imot 1.120 kvoteflyktninger, langt mindre enn nivået fra de tre foregående årene. Samtidig er asylsøkertallene lave for tiden, påpeker ungdomspartiene. Det de behendig unnlater å nevne er det tallet bare er en del av bildet. I tillegg kommer kvoteflyktninger og familiegjenforening.

– Når antall asylsøkere går ned som det gjør nå, bør antall kvoteflyktninger i stedet gå opp, sier Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre. Hun har støtte fra leder Ida Lindtveit i KrFU og leder Tord Hustveit i Unge Venstre.

 

 

 

Byfuglien, Helga Haugland

Biskop og Bispemøtets preses

 

Rettferdighet. Menneskeverd i migrasjonens tidsalder

De flykter fra krig, sult, klimarelaterte katastrofer. Dette kan vi ikke vende blikket bort fra. I vårt trygge og rike hjørne av verden er julas fortelling en påminnelse om å stå opp for verdens utsatte og sårbare. Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme. (Lukas 3,11).

Med Gud som felles far er vi alle søsken. I dette perspektivet blir landegrenser uvesentlige. I denne kampen kan nasjonalstaten tvert imot bli en motkraft.

Ikke minst ser vi dette i de nynazistiske bevegelsene som rører seg i Norge og våre naboland. Flere bruker i sin retorikk kirken som et uttrykk for det nasjonale. Men kristendommen er ikke norsk. Den verdensvide kirke inkluderer alle kulturer. Troen er ikke nasjonal, den sprenger rammene for samfunn, kultur og landegrenser.

 

 

Christoffersen, Jonas Fabritius

TV 2

 

Mann i 20-årene pågrepet for bilbrann i Oslo. Politiet i Oslo opplyser i en pressemelding at de har pågrepet en mann i begynnelsen av 20-årene, siktet for en bilbrann på Vestli tidligere i juni.

Mannen er siktet for grovt skadeverk, og er norsk statsborger bosatt i Oslo.

 

Nabokjerringas kommentar: Ikke med et ord nevnes det at den siktede er av utenlandsk opprinnelse. Hvorfor?

 

 

Brandsnes, Håkon Østmoe

Dagbladet

 

Det ble dramatisk i 4. divisjonskampen mellom Storhamar og Ottestad tirsdag.

Slo til motspiller. Nå er han suspendert: - Han er sjokkert. Både Ottestad og Storhamar har hatt møter i dag om hva de skal gjøre videre etter at Ottestad-spiller Sebastian Solberg ble slått ned av en motspiller.

Han er nedtrykt, full av sjokk og overraskelse over det han har gjort, sier Arve Fuglum, styremedlem i fjerdedivisjonsklubben Storhamar, til Dagbladet.

Slaget resulterte i sprukken leppe og en knekt tann for forsvarsspilleren, som måtte innom både lege- og tannlegevakta.

Krimsjef i Hamar, Rune Strand, sier til Hamar Arbeiderblad at de vil etterforske saken.

 

Brekke, Marie Ljones

KrF

 

KrF og Venstre vil i mai sammen med SV ha slutt på at barn fengsles når foreldre kastes ut av landet. Regjeringen reddes av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

 

– Barna det gjelder har traumer nok. Vi trenger ikke behandle dem som terrorister, sier nestleder i Stortingets kommunalkomité, Karin Andersen (SV).

 

– Vi ønsker å få slutt på den uverdige behandlingen av barn, nå, sier stortingsrepresentant Marie Ljones Brekke (KrF), og holder fram: – Av omsyn til barnets beste har vi ikke tid til å vente.

 

 

Brochmann, Grete

Professor, Oslo

 

Brochmann 2 utvalget la frem sin rapport i februar 2017

 

Oppgave:

Utvalget skulle m.a. belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Utvalget skulle også vurdere hvordan norsk økonomi bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger.

 

Konklusjon:

Samfunnets absorberingskapasitet er en viktig faktor, selv om det ikke er en statisk størrelse. Hensikten med denne utredningen er å bidra med analyser og vurderinger som kan føre til at denne kapasiteten øker.

 

Nabokjerringas kommentar: Så utvalget så det som sin oppgave å promotere ytterligere innvandring. Utvalgsmedlem Asle Toje er alene om å bemerke at «høy og permanent innvandring vil bli en akutt utfordring for norsk kultur».

 

 

Buanes, Trude Maren

Seksjonspåtaleansvarlig

 

En dag i mai 2017 pågrep politiet tre ungdommer på Vestli i Oslo, mistenkt for å ha kjennskap til at en 15 kilos stein ble kastet fra en gangbro nær Vestli T-banestasjon og ned på veien mot en vekterbil natt til søndag. - Steinen skrenset taket og siden på bilen, opplyser seksjonspåtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved den sammenslåtte politistasjonen ved Manglerud og Stovner til Dagbladet. To av ungdommene som ble innbrakt er 18 år, den tredje 19 år. De ble sluppet etter å ha forklart seg.

 

Nabokjerringas kommentar: Burde ikke skattebetalerne få rede på at dette var innvandrere?

 

 

Bull, Steingrim

Lagdommer

 

Saken gjelder om det var lovlig å fengsle en utenlandsk familie med barn under 15 år etter at familien ikke hadde etterkommet pålegg om å forlate riket og var blitt pågrepet med henblikk på uttransportering. Under henvisning til Grunnloven og menneskerettskonvensjoner er det anført at frihetsberøvelsen ikke hadde hjemmel i lov, og at den krenket retten til privatliv, barns rettigheter og forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.

Slutning: Kravet om dom for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 avvises. Fengslingen i august 2014 krenket deres rettigheter etter Grunnloven § 93 andre ledd og § 94 første ledd andre punktum, etter EMK artikkel 3, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 8 og etter barnekonvensjonen artikkel 37 bokstav a og b.

 

Nabokjerringas kommentar: Hva med foreldrenes ansvar for å sørge for at ingen barn ble satt inn – Trandum er ikke noe fengsel.

 

 

Bønå, Hans-Jacob

Varaordfører i Vadsø

 

I dag bor det rundt 200 muslimer i Vadsø. En del troende har forlatt byen fordi den har manglet moské, ifølge altaværingen Ismail Omar som leder Den islamske forening i byen.

Men nå skal en ny moské bremse fraflyttingen av muslimer. Vadsøs varaordfører Hans-Jacob Bønå, som representerer Høyre, mener det er helt naturlig at også muslimer har et samlingslokale i Vadsø

 

Fra kommentarfeltet: Vadsø er min barndomsby, jeg har vokst opp der og flyttet derfra for 34 år siden. En fetter av meg som bor i den byen, forteller at byen er ikke til å kjenne igjen etter at muslimene har gjort sitt inntog. Allerede nå merker vadsøværingene store problemer med muslimene i denne lille byen øst i Finnmark.

 

 

Carlsen, Preben

Konsernsjef i kommunikasjonsbyrået Trigger

 

«Vi må ta lærdom av en av de mest suksessfulle digitale kampanjene verden har sett» skriver han i februar 2017:

Nå som vi gradvis får vite mer om hva som gjorde Donald Trumps presidentseier mulig, er det viktig at vi tar lærdom av en av de mest suksessfulle digitale kampanjene verden har sett. Samtidig er det grunn til å bli skremt.

Mest fordi viljen til å ta i bruk absolutt alle virkemidler sier mye om hvor langt den nåværende amerikanske presidenten er villig til å gå for å vinne, men også fordi Trump-kampanjen tok i bruk metoder som markerer et farlig skifte i kommunikasjonshistorien.

 

Fra kommentarfeltet: Det Preben Carlsen gjør er å snu faktaforholdene 180 grader opp-ned, for manipuleringene han lister opp skulle være til Hillary Clintons fordel, men på tross av dem så vant Trump. Samtlige mediekanaler utenom private blogger og nettsteder var mot Trump. Jeg lurer rett og slett på om ikke Carlsens kronikk er den mest innmari og frekkeste kronikken som jeg noensinne har lest, godt verdig både tvangsmedisinering og reimseng på lukket. Hvis slik virkelighetsframstilling blir vanlig så finnes der bokstavelig talt ingen grensesetting lengere, og absolutt alt kan være mulig. Stille flyter verden da ut i den absolutte tomhet der de gale er friskmeldt og de mentalt sunne er de syke.

 

 

Clemet, Kristin

Leder i Civita

 

Kan det dukke opp en norsk Trump? skriver hun i januar 2017

 

Et kjennetegn ved Trump og mange populistiske bevegelser i Europa, er at de ofte fører en hard og splittende retorikk. Det er antagelig ikke helt uten grunn at Carl I. Hagen gjenkjenner seg selv i Donald Trump. «Den norske trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk.

Idet dette skrives, blir Donald John Trump innsatt som president i USA.

Noen har spurt om det også kan dukke opp en norsk Trump. Andre mener at vi har det allerede. Men er det mulig å sammenligne norske politikere med Donald Trump?

Donald Trump er del av en såkalt høyrepopulistisk bølge, som kan sees både i Europa og USA. Både partiene og personene som målbærer denne populismen, er svært forskjellige, og det er ikke riktig å skjære alle over en kam. Men innholdsmessig har de noe til felles, ikke bare med hverandre, men også med enkelte venstrepopulistiske bevegelser og partier.

 

Fra kommentarfeltet: Dette var vel bare drøvtygging av gamle slitte fraser og prat rundt grøten.

Skriver under på Per Ivar sin kommentar: "drøvtygging av gamle slitte fraser og prat rundt grøten." "Et kjennetegn ved Trump og mange populistiske bevegelser i Europa, er at de ofte fører en hard og splittende retorikk." Herregud Kristin Clemet; det finnes ikke noe mer splittende enn å bli fortalt at det man tror på eller den man holder med er "feil". Det har mediene gjort i lang tid nå. På samme måte er det komisk at ingen enda har beskrevet årsak og virkning slik den faktisk er: dersom noe i samfunnet blir politisk ukorrekt vil bare mot-angrepene vokse seg større.

 

 

Dahl, Anne

Førsteamanuensis, NTNU

 

Et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg vil først og fremst ramme en allerede marginal gruppe, kvinner som bærer nikab. Et forbud som kun rammer kvinner, og som ønsker å regulere en liten gruppe kvinners tilgang til utdanning basert på hvordan de kler seg, fremstår som diskriminerende og kommunikasjonshemmende.

Kvinner som bærer nikab får beskjed om at «dere kommuniserer vi ikke med», mens majoritetssamfunnet får beskjed om at det er greit å forskjellsbehandle på bakgrunn av faktorer som religion, overbevisning eller klær.

 

Fra kommentarfeltet: Jeg regner med at disse kronikkforfatterne har vært i f.eks. muslimske land og forespurt om kvinnene bærer disse plaggene av fri vilje. Støtter de virkelig at islamiseringen som vi ser skal videreføres inn i vårt land? Dette hadde nok ikke Khomeini tenkt tanken på når han innførte krav om heldekkende plagg i Iran i 1979.

 

 

Ebeltoft, Ask

Rødts antirasistiske utvalg

 

Rekordmange ungdommer i Norge gruer seg til den dagen de fyller 18 år. 302 ungdommer skal oppbevares her til de runder 18, for så å sendes tilbake til det de flyktet fra. 130 av dem står i fare for å bli hentet av politiet allerede i høsten 2017, mange av dem nå i oktober. Flertallet av dem er fra Afghanistan. Flere har et reelt behov for beskyttelse.

 

Den dramatiske økningen i bruk av midlertidige tillatelser for mindreårige asylsøkere og flyktninger skyldes ikke en bedring i situasjonen i hjemlandet, men et politisk ønske om å øke antallet som kan sendes ut av landet, og å begrense antallet som kommer hit. I sin iver etter å oppnå skyhøye måltall for tvangsreturer, ofrer Regjeringen enslige mindreårige asylsøkere for symbolpolitikk, hvis premiss er basert på «veldig løse antakelser».

 

 

Eide, Espen Barth

Tidligere utenriksminister (Ap)

 

Alle fra Malala til Dick Cheney har i januar 2017 reagert kraftig på president Donald Trumps ordre om å innføre et innreiseforbud for personer fra sju muslimske land, deriblant Syria.

Her hjemme har utenriksminister Børge Brende, statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre alle tatt avstand fra forbudet.

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener det er viktig å si direkte ifra i dialog med amerikanske myndigheter. – Hvis det, som nå, stilles spørsmål ved de helt sentrale prinsippene rundt menneskerettigheter, frihet og menneskers likeverd uten at det reageres, svekkes disse prinsippene på den internasjonale arenaen. Derfor må vi si fra om dette i vår dialog med amerikanske myndigheter slik vi også ville ha gjort med andre nærstående land. De grunnleggende prinsippene som definerer vår samfunnsform kan vi ikke kompromisse på, sier Barth Eide.

 

 

Eidsvold, Camilla

Lokalpolitiker fra SV

 

Fredrikstad-områdets demografi i kraftig endring. Fredrikstad Blad skriver at det er folkevekst i Østfolds største by, og proklamerer dette som en gladnyhet og at “dette er noe vi kan takke innvandrerne for”. Fredrikstad er en av kommunene i landet som har høyest befolkningsvekst. De siste årene har innvandrere stått for godt over halvparten av denne veksten. Mellom 2007 og 2017 vokste Fredrikstad kommune med 8167 personer. 5334 av disse var innvandrere.

 

Lokalpolitiker Camilla Eidsvold fra SV påstår at integreringen går dårlig fordi man snakker om problemene som oppstår når man tar imot mange migranter. Jeg er lei av debatten om innvandrere som et problem. Jo mer man snakker om problemer med innvandring jo vanskeligere blir det å fremme integrering, sier Eidsvold. Videre hevder hun at Norge trenger massiv innvandring nå, uansett, fordi vi vil ha behov for mange sykepleiere (75.000 nye) til 2030. Hun spesifiserer ikke hvilken type innvandring dette skal dreie seg om.

 

 

Eisentræger, Stian

VG

 

VGs journalister, Ronny Berg og Stian Eisentræger, prøver i april 2017 å svine til Sylvi Listhaug som tålmodig prøver å svare på følgende bedritne spørsmål: - Hvordan opplever du å bli omfavnet av en selverklært nazist? - I februar i fjor ble det arrangert en demonstrasjon til støtte for deg utenfor Stortinget. Kjenner du til hvem som deltok i den demonstrasjonen? - Er det noe med retorikken din, eller synspunktene dine, som faktisk deles av nynazister? - Du har uttalt at flyktninger kan ikke forvente å bli båret på gullstol inn i Norge? - Kan disse tingene du ønsker å markedsføre påvirke holdningene til folk? - Når du oppfordrer folk til å gi tommelen opp for at flyktninger skal ut av landet: Kan dette fremstå som kaldt? Nesten som et show? - Du synes ikke det virker som om vi heier på at de må reise ut av Norge? - Når noen blir returnert, er det noe som gleder deg? - Vil du karakterisere deg selv som patriot eller nasjonalist? - Er du ukomfortabel ved å bli omtalt som patriot?

 

 

Ekendahl-Dreyer, Anna-Sofie

Daglig leder ved Caritas ressurssenter

 

NAV har digitalisert sine tjenester, men informasjon om hvordan man kan søke trygdeytelser er bare digitalt tilgjengelig for dem som kan norsk, engelsk eller samisk. Slik risikerer Norge at sårbare grupper som flyktninger og andre innvandrere ikke får tilgang til sine rettigheter.

Flyktninger, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente som snakker arabisk, somali, polsk eller spansk må dessverre først mestre norsk eller engelsk på relativt høyt nivå før de kan bli sykmeldte, arbeidsledige eller gravide. De som ikke vet hvordan bank-id fungerer eller hvordan man navigerer i en nettleser eller ikke er vant til å bruke tastatur, risikerer også å bli ekskluderte fra trygdeytelser.

 

Nabokjerringas kommentar: Er ikke dette å oppfordre til parallellsamfunn – eller?

 

Anna-Sofie Ekendahl er 31 år og flyttet fra Sverige i 2007 for å studere ved Universitetet i Oslo, der hun tok mastergrad i sosialantropologi med fokus på flukt/migrasjon. I forbindelse med dette bodde hun i Aten og forsket på papirløse flyktninger og migranter (2011), der fokus var selve flyktningopplevelsen og opplevelsen av å være mellom verdener uten mulighet til å komme seg videre i livet.

 

 

Engebrigtsen, Ada

Forsker I, NOVA-HiOA

 

Et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg vil først og fremst ramme en allerede marginal gruppe, kvinner som bærer nikab. Et forbud som kun rammer kvinner, og somnabokjerringa

ønsker å regulere en liten gruppe kvinners tilgang til utdanning basert på hvordan de kler seg, fremstår som diskriminerende og kommunikasjonshemmende.

Kvinner som bærer nikab får beskjed om at «dere kommuniserer vi ikke med», mens majoritetssamfunnet får beskjed om at det er greit å forskjellsbehandle på bakgrunn av faktorer som religion, overbevisning eller klær.

 

Fra kommentarfeltet: Jeg regner med at disse kronikkforfatterne har vært i f.eks. muslimske land og forespurt om kvinnene bærer disse plaggene av fri vilje. Støtter de virkelig at islamiseringen som vi ser skal videreføres inn i vårt land? Dette hadde nok ikke Khomeini tenkt tanken på når han innførte krav om heldekkende plagg i Iran i 1979.

 

 

Eriksen, Thor Gjermund

Kringkastingssjef

 

I august 2017 kunne en lese m.a. følgende

"Kringkastingsrådet har i august 2017 mottatt over 3000 klager på at Faten Mahdi Al-Hussaini får bruke hijab i NRKs valgprogram for unge. Jeg blir både veldig opprørt og ganske lei meg. De siste dagene har vi fått inn over 3000 klager, og i tillegg mottar vi e-poster som du nesten ikke kan ha på trykk, forteller en lei Thor Gjermund Eriksen. Det utløses av at en ung, norsk, muslimsk jente er synlig i den offentlige arenaen. Jeg ser at det er sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke skal være synlig, sier Eriksen»

 

###

 

Nabokjerringas kommentar: Men er det noe rart at han er opprørt når: Han har sin politiske bakgrunn i Sosialistisk Venstreparti (SV) og var flere år medlem av sentralstyret i SVs ungdomsorganisasjon Sosialistisk Ungdom, og var frem til han ble utnevnt til kringkastingssjef medlem i Arbeiderpartiet. Han har vært pressesekretær på Stortinget for SV og blant annet personlig rådgiver for Erik Solheim og tidligere byrådssekretær for miljø- og samferdselsbyråd Raymond Johansen i Oslo.

 

 

Eriksen, Tore

Spesialrådgiver, Oslo

 

Brochmann 2 utvalget la frem sin rapport i februar 2017

 

Oppgave:

Utvalget skulle m.a. belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Utvalget skulle også vurdere hvordan norsk økonomi bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger.

 

Konklusjon:

Samfunnets absorberingskapasitet er en viktig faktor, selv om det ikke er en statisk størrelse. Hensikten med denne utredningen er å bidra med analyser og vurderinger som kan føre til at denne kapasiteten øker.

 

Nabokjerringas kommentar: Så utvalget så det som sin oppgave å promotere ytterligere innvandring. Utvalgsmedlem Asle Toje er alene om å bemerke at «høy og permanent innvandring vil bli en akutt utfordring for norsk kultur».

 

 

Fjellberg, Anders

Dagbladet

 

«Forsøker å bevise at han er homofil, men politiet ville sende ham tilbake til Uganda før dommen i saken er klar» skriver han i februar 2017.

 

Den 24 år gamle ugandiske mannen kjempet denne uka for å bli trodd av lagmannsretten på at han er homofil. Bare sekunder etter at retten var hevet i dag, ble han pågrepet av politiets utlendingsenhet i rettssalen. Planen var å sende ham til Uganda på søndag, men retten har i løpet av kvelden lagt ned et forbud mot å uttransportere asylsøkeren før dommen i saken er klar. Han har per i dag ikke lovlig opphold i Norge, men det endrer seg dersom han vinner rettsaken. Dommen er ventet i løpet av fire uker.

 

 

Fosmark, Per Racin

Lagdommer

 

Saken gjelder om det var lovlig å fengsle en utenlandsk familie med barn under 15 år etter at familien ikke hadde etterkommet pålegg om å forlate riket og var blitt pågrepet med henblikk på uttransportering. Under henvisning til Grunnloven og menneskerettskonvensjoner er det anført at frihetsberøvelsen ikke hadde hjemmel i lov, og at den krenket retten til privatliv, barns rettigheter og forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.

Slutning: Kravet om dom for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 avvises. Fengslingen i august 2014 krenket deres rettigheter etter Grunnloven § 93 andre ledd og § 94 første ledd andre punktum, etter EMK artikkel 3, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 8 og etter barnekonvensjonen artikkel 37 bokstav a og b.

 

Nabokjerringas kommentar: Hva med foreldrenes ansvar for å sørge for at ingen barn ble satt inn – Trandum er ikke noe fengsel.

 

 

Foss, Anita Amalie

Tinn Frp

 

Tinn Fremskrittsparti har i desember 2018 lagt ut en Facebook-post om «svenske tilstander» etter at det ble klart at funnet ved politihuset i Ski, var en bombe. Men de mener at «svenske tilstander» ikke har noe med innvandring å gjøre.

«Svenske tilstander» har ingen offisiell definisjon, men begrepet har de siste årene blitt brukt til å beskrive «gettoer» i svenske forsteder, hvor befolkningen har en overvekt av personer med innvandrerbakgrunn.

Det var Anita Amalie Foss i Tinn Frp som sto bak meldingen, men hun mener at «svenske tilstander» ikke har noe med innvandring å gjøre, men at det handler om flytting av grenser. På tekstmelding fastholder hun at det ikke har noe med innvandring å gjøre.

 

 

Furre, Harald

Ordfører i Kristiansand (H)

 

Den høyreekstremistiske gruppen som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte ulovlig i Kristiansand en lørdag i juli 2017. De fleste var tilreisende fra Finland, Sverige og andre deler av Norge. – De kom, de demonstrerte og de dro igjen, sier byens ordfører, Harald Furre. To personer ble anholdt da de protesterte mot marsjen. Nå vil ordføreren ta opp saken med politiet.

 

Ordføreren reagerer på politiets håndtering av Ole Tellefsen og Stefan Strandberg, som protesterte mot den ulovlige marsjen. Ole Tellefsen ble ført bort og ilagt håndjern da han stilte seg opp foran demonstrantene som marsjerte, mens Strandberg ble truet med bot om han ikke fjernet seg fra området.

 

Markeringen besto av mellom 60 og 70 demonstranter, hvorav de fleste var tilreisende fra Sverige, Finland og andre steder i Norge, opplyser politiet.

 

Nå vil ordføreren ta opp politiets håndtering av saken i politirådet. – Det er mange som har reagert på ulike sider av politiets håndtering av demonstrasjonen. For min del har jeg stusset mest på at de valgte å fjerne noen av dem som så på marsjen fordi de var redde for at det skulle provosere demonstrantene, sier Furre

 

 

Fylkesnes, Torgeir Knag

Stortingsrepresentant (SV)

 

Media har i juli 2017 spurt samtlige partier på Stortinget om de vil videreføre statsstøtten av Human Rights Service (HRS). Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anbefalte i fjor at HRS burde miste statsstøtten på 1,8 millioner kroner i året, og den offentlige støtten til organisasjonen er blitt debattert en rekke ganger.

– Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner. SV har derfor foreslått å kutte støtten til HRS, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

 

 

Gjelten, Grete

Kommunalsjef for oppvekst i Skien

 

Kommunalsjef Grete Gjelten, kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, sier til faktisk.no at hensikten med koransitatene er å viser at historien også fortelles i Koranen, men med en litt annen vinkling:

Jeg vil understreke at alle skoler i Skien kommune har den dypeste respekt for grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og dermed kristendommens rolle i norsk kulturarv. Både Stigeråsen og ved alle andre skoler i Skien skal det synges julesanger og pyntes til jul.

 

 

Godal, Bjørn Tore

Tidligere utenriksminister for Ap

 

Alle fra Malala til Dick Cheney har i januar 2017 reagert kraftig på president Donald Trumps ordre om å innføre et innreiseforbud for personer fra sju muslimske land, deriblant Syria.

Her hjemme har utenriksminister Børge Brende, statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre alle tatt avstand fra forbudet.

 

Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk (KrF) håper også USAs egne institusjoner som Høyesterett og Kongressen, kan gi Trump motstand. Han får støtte fra tidligere utenriksminister for Ap, Bjørn Tore Godal.

– Det er klart at det bør være aktuelt å drøfte, sier Godal.

Han reagerte sterkt på nyheten fra USA fredag. – Jeg synes det var sjokkerende nyheter, og jeg ser at det er en følelse som deles av svært mange, sier Godal.

 

 

Golden, Johan

NRK

 

I NRKs underholdningsprogram Nytt på nytt en fredags kveld, ble stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde stemplet som nazi. Er dette innenfor anstendige rammer? Folk opplever at NRK ved programleder Bård Tufte Johansen og makkeren Johan Golden tråkket over en grense for hvordan man kan omtale en offentlig person og politiker.

 

Fra kommentarfeltet: Bård Tufte og Johan Golden er motbydelige. Det er noe jeg har ment om disse to lenge før denne episoden. De representerer det absolutte lavmålet og den simpleste fordummingen av det norske samfunnet. Fliret, latterliggjøringen, gliset, den «gode» følelsen, det «gode» hatet, mobbingen, mobberne. Dette er hva Tufte og Golden står for. Systematisk og ensidig bruk av FrP og deres politikere som målgruppe i statskanalen blir mobbing og hets ganske enkelt.

 

 

Gressgård, Randi Elin

Førsteamanuensis, UiB

 

Et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg vil først og fremst ramme en allerede marginal gruppe, kvinner som bærer nikab. Et forbud som kun rammer kvinner, og som ønsker å regulere en liten gruppe kvinners tilgang til utdanning basert på hvordan de kler seg, fremstår som diskriminerende og kommunikasjonshemmende.

Kvinner som bærer nikab får beskjed om at «dere kommuniserer vi ikke med», mens majoritetssamfunnet får beskjed om at det er greit å forskjellsbehandle på bakgrunn av faktorer som religion, overbevisning eller klær.

 

Fra kommentarfeltet: Jeg regner med at disse kronikkforfatterne har vært i f.eks. muslimske land og forespurt om kvinnene bærer disse plaggene av fri vilje. Støtter de virkelig at islamiseringen som vi ser skal videreføres inn i vårt land? Dette hadde nok ikke Khomeini tenkt tanken på når han innførte krav om heldekkende plagg i Iran i 1979.

 

 

Grindem, Karianne

Dagbladet

 

Mandag denne uka troppet president Donald Trump opp i møte med CIA, og lot som om han aldri hadde vært annet enn særdeles begeistret for arbeidet deres. Alt det negative som er blitt skrevet om ham, er det uærlige medias feil, skriver hun i januar 2017. Professor: - Trump viser totalitære trekk. Den amerikanske presidenten beskylder mediene for å lyve.

 

 

Gulowsen, Truls

Leder i Greenpeace

 

Nesten uvirkelig: Donald Trump innsettes som president i USA, skriver han i januar 2017.

I dag blir Donald Trump tatt i ed som den 45. presidenten i USA, etter et år hvor den politiske retorikken har vært preget av hat, frykt og ekskludering. Heldigvis er ikke denne sykelig selvopptatte egoisten vår president, men det er ille nok. Som liberale, solidariske fredsvenner skal vi ikke bare sørge eller riste på hodet. Vi må markere klart og tydelig at vi tar avstand fra politikken, klimafornektingen og menneskesynet Trump representerer. Dette er viktig, for politikken og signalene fra Washington har betydning langt ut over USAs grenser, enten vi vil eller ikke.

 

 

Hagtvet, Bernt

Professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

«Er Donald Trump en fascist?» skriver han i februar 2017: Amerikanerne har valgt en primitiv, kunnskapsløs og narsissistisk bølle til president. Der er enigheten unison. Og folk spør seg på ny i villrede: Hvorfor skrider verden så langsomt frem?

USAs offentlighet er en serie bobler der folk innenfor bare taler til hverandre, gjennomsyret av kunnskapsforakt. Der styrer en mann som holder på atomknappen og som frydefullt og med lav impulskontroll kaster seg over tastaturet med et ikke for krevende antall tegn. Slike berserker er ikke så morsomme.

Trump deler den aggressive nasjonalismen med all fascisme, og dessuten synet på USA som en truet, dekadent nasjon kringsatt av fiender.

Han legger opp til en bevisst «de/oss» brennemerkingsstrategi. Den er i sitt vesen autoritær, endog totalitær. Landet må renses, opphøyes og få tilbake sin selvrespekt og sin makt.

 

Fra kommentarfeltet: Dette er vel hva som nå kalles falske nyheter i et post-faktuelt samfunn. Håpløst, nærmest banal svertingspropaganda. Skuffende av Aftenposten å sette på trykk. Ikke rart folk rømmer almennmedia.

 

 

Hake, Hanna Barth

Daglig leder ved Kirkelig dialogsenter i Oslo

 

Tidligere muslim Nasser Fard misliker i april 2017 at prest Svein Helge Rødahl inviterte imam til samtale i kirken. Imam Ibrahim Saidy fra The Islamic Movement Norge moské og senter var invitert til samtalemøte i Haugerud kirke. Sokneprest Svein Helge Rødahl inviterte ham for å knekke fordommer om islam. Det siste året har sokneprest Svein Helge Rødahl hatt jevnlige samtaler med en muslim om islam og kristendom. Nå var han klar til å ta en offentlig samtale.

 

I dialogarbeid søker man ikke nødvendigvis en harmoni der alle er enige og godtar alt, mener Hanna Barth Hake, daglig leder ved Kirkelig dialogsenter i Oslo. Man skal lytte til konvertittene og deres erfaringer med religionen de har forlatt, men som kirke må man klare å lytte til flere samtidig og på ulike arenaer.

– Som kirke må vi ha møteplasser. Samtalen i Haugerud kirke er uproblematisk, slik jeg kjenner den. Det er fint at de arrangerer slikt. Når det skjer i menighetssalen, og ikke i kirkerommet, kan jeg ikke se at man ikke skal gjennomføre det, selv om noen reagerer. Ellers kan man også lære av å lytte til konvertitter i dialogarbeidet, sier Hanna Barth Hake.

 

 

Halvorsen, Kristin

Direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum.

 

President Trumps popularitet har falt som en stein allerede før han ble tatt i ed skiver hun i januar 2017. Kanskje er han selv den som er mest egnet til å undergrave sin egen troverdighet. Nå tvinger han sine nærmeste medarbeidere til å framstå som «komiske Ali» (Saddam Husseins informasjonsminister under invasjonen av Irak i 2003). Kanskje blir det for flaut å assosieres med en som notorisk lyver om det som alle ser er fakta og en keiser uten klær?

 

 

Hansen, Eivind

Sjukehusdirektør

 

Som det fyrste sjukehuset i Noreg, har Haukeland universitetssjukehus tilsett ein imam. Han heiter Muhammad Azeem, og er den fyrste i Noreg med tittelen «sjukehusimam». Det er heilt nytt det Haukeland universitetssjukehus har gjort her, for det finst ikkje andre sjukehusimamar i Noreg. Leiar for prestetenesta, Liv Ingrid Svela, er glad for at dei no har Muhammad Azeem med på laget.

 

Sjukehusdirektør Eivind Hansen, meiner at ein sjukehusimam hevar både det religiøse og det kulturelle tilbodet ved Haukeland universitetssjukehus. Han seier at kommunikasjon og møtet med pasienten og den einskilde pårørande er veldig viktig. – No utvidar me tilbodet vårt, kompetansen og bakgrunnen for å kunna møta dei på ein enno betre måte, seier sjukehusdirektøren.

 

 

Hansen, Espen Egil

Sjefredaktør og administrerende direktør i Aftenposten

 

Aftenposten mener i januar 2017: Religionsfrihet er en grunnleggende verdi

Europa er ikke primært et kristent kontinent. Derfor er det skuffende å se fremgangen for krefter som ser på muslimer som annenrangs borgere eller fiender.

Det er ikke bare illegitimt, men direkte farlig, å gjøre den jevne muslim til fiende og å undergrave hans og hennes rett til utøvelse av egen religion. Vestlige verdier forsvares ikke ved å undergrave vestlige verdier.

 

Fra kommentarfeltet: Hva har skjedd med Aftenposten? Hva for noe vås er det som skrives i innledningen på dette makkverket av en leder om ikke et rent forsøk på historieforfalskning.

Nå ønsker avisen å omskrive historien i et forsøk på å si at alle slags religioner er en slags historisk og naturlig del av Europa. Nei, historisk er de ikke det. Dette har skjedd som en følge av den katastrofale multi-kulti innvandringen de siste 40-årene som gjør at vi har tidenes største terrortrussel, bevæpnet politi og splittede og segregerte nasjoner og nabolag.

 

"Europa er ikke primært et kristent kontinent. Verdiene her har sine røtter i en kulturell, en religiøs og en humanistisk tradisjon." Hva er det for noe tull? Islam har historisk alltid vært i krig med Europa, Kristendommen har siden 300-tallet vært grunnlaget for våre røtter og syn på verden. Humanismen oppstod utfra kristendommen. Uten kristendom, ingen humanisme. Uten kristendommen og humanismen, ingen religionsfrihet.

 

Som et eksperiment så kan dere jo redaktørene dra til Saudi-Arabia, Somalia eller hvilket som helst muslimsk dominert land og forsøke å bygge en kirke og se hva som skjer. Voks opp, ta en utdannelse og lær dere det grunnleggende før dere skal debattere noe dere ikke forstår, Aftenposten. Nok en gang i utakt med historien og realitetene.

 

 

Hansen, Nina

Dagbladet

 

En dag i mai 2017 pågrep politiet tre ungdommer på Vestli i Oslo, mistenkt for å ha kjennskap til at en 15 kilos stein ble kastet fra en gangbro nær Vestli T-banestasjon og ned på veien mot en vekterbil natt til søndag. - Steinen skrenset taket og siden på bilen, opplyser seksjonspåtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved den sammenslåtte politistasjonen ved Manglerud og Stovner til Dagbladet. To av ungdommene som ble innbrakt er 18 år, den tredje 19 år. De ble sluppet etter å ha forklart seg.

 

Nabokjerringas kommentar: Burde ikke leserne få rede på at dette var innvandrere?

 

 

Hansson, Rasmus

Talsmann for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson

 

Talsmann for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, er i mars 2018 glad for mistilliten mot justisministeren. Han mener tiden er inne for å stanse utglidningen mot høyrepopulisme. Hansson mener «slike holdninger» ikke hører hjemme i Norge.

 

 

Hareide, Knut Arild

KrF-leder

 

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Sylvi Listhaug (Frp) gjorde det rette ved selv å tre tilbake som justisminister i mars 2018.

 

– Dette var utgangen som var rett i en så alvorlig sak. Det er verdig at justisministeren på eget initiativ tar konsekvensen og trer tilbake, sa han i Stortinget tirsdag.

 

– En slik sak som dette handler ikke om å vinne eller å tape, men om anstendighet. Den anstendigheten må gjelde oss alle, sa Hareide, som slo fast at hele saken handler om tillit, mellom folk og politikere, men også mellom regjeringen og Stortinget.

 

 

Hatlen, Siri

Styreleder NMBU

 

NMBU jobber stadig for å ta inn flere flyktninger med relevant bakgrunn. NMBU deltar i Akademisk dugnad for flyktninger, og oppfordrer sine enheter sterkt til å ta inn flyktninger på praksisplass eller tilsvarende.

 

 

Hattrem, Hanne

VG

 

«Historisk lav president-tilfredshet» skriver hun i februar 2017: En oversikt fra Gallup viser hvor mange prosent av de spurte som synes presidenten har gjort en god jobb, etter cirka en måned. Den som kan den amerikanske presidentrekken på rams vil kanskje savne Gerald Ford og Lyndon B. Johnson. Oversikten har kun med valgte presidenter. Etter nær en måneds iherdig innsats bak spakene er Donald Trump jumbo i presidentrekken. Bare 40 prosent sier de synes Trump har gjort en god jobb den første måneden, viser den såkalte «job approval»-meningsmålingen fra Gallup. Det er 21 prosent under snittet for valgte presidenter i USA, ifølge Gallup. Trump-målingen er utført fra 13. til 15. februar, i Trumps fjerde uke.

 

Fra kommentarfeltet: Kjære VG. De dypt splittende problemene vi har i verden i dag blir ikke helbredet, eller drøftet på noen konstruktiv eller innsiktsfull måte, gjennom denne intense dyrkingen av Trump antipati.

Selv om man lykkes med å felle eller skade Trump-administrasjonen på en eller annen måte, blir ikke verden bra igjen. Hjelp oss med å stake ut en realistisk kurs for hvordan vesten igjen kan bli stabilt og levelig. Vi trenger media som er realitetsorienterte og konstruktive, og ikke feiginger som skal gjøre Trump til syndebukk for egne unnlatelsessynder.

Jeg lurer også på hvordan Trump både ble nominert og valgt. Etter bare en måned i jobben med så mye støy rundt seg. både fra ham selv og en samlet verdenspresse, åpen motarbeiding fra politiske motstandere og når man vet hvor lett påvirkelige mange mennesker er så er det ikke rart han får dårlige målinger. Ingen annen president har hatt så kritisk søkelys på seg fra nominasjonsprosessen startet og til i dag, en måned etter innsettelsen, fra samlet verdenspresse og en ekstremt høylytt opinion. Alle andre har tidligere fått 100 dagers begynnerfred. Sett ut fra all motarbeiding er vel egentlig oppslutningen ganske bra.

 

Trump får trøste seg med dagens måling der bare 32 % av USA sin befolkning tror på media. Mulig det er historisk lavt det også? Hvorfor ikke publisere den også VG? Eksperter, meningsmålinger og åndseliten greier ikke lenger lure folk flest.

 

 

Hauge, Thor Arne

Fagsjef hos asylmottaksoperatøren Link

 

Prisen for de som har engasjert seg mot etableringen av mottak på Kongsberg, må sies å være høy. Geir Lundheim er en av initiativtagerne til «Nei til 1000 flyktninger på Raumyr». Han kan fortelle at fagsjef Thor Arne Hauge hos asylmottaksoperatøren Link i en samtale dem imellom i januar 2016 påsto at det fremkom “brune” og “rasistiske” holdninger hos Facebook-gruppen.

 

 

Hegstad, Harald

Nestleder i Kirkerådet. Oslo

 

Kirkerådet kritiserer i juni 2017 Brochmann II-utvalget som konkluderer med at Norge må endre sin innvandringspolitikk hvis vi skal overleve som en velferdsnasjon. "Vi må tåle velferdskutt og senke vår levestandard", skriver Kirkerådet i et offentlig brev.

 

Fra kommentarfeltet: Den Norske Kirke er ødelagt for lenge siden, la de sitte og lalle til hverandre om regnbuer og enhjørninger, lengre fra virkeligheten er det ikke mulig å komme! Men nå må dere pokker meg begynne å ta vare på kristendommen her i landet. Hvorfor skal dere klappe en religion som er ute etter å utrydde oss kristne med hårene? Se hva det multikulturelle har gjort med Europa per i dag, og verre blir det når folkemassene begynner å grunnlegge borgervern som vi snart er nødt til å gjøre.

 

 

Helgesen, Gunn Marit

Styreleder i KS

 

Den globale flyktningsituasjonen er viktigst. Når tilstrømmingen av flyktninger til norske kommuner reduseres kraftig blir kommunene tvunget til å bygge ned mottaksapparat. KS ønsker at norske kommuner med sin kompetanse og kapasitet skal fortsette å ta imot flere flyktninger slik EUs flyktningkommissær, Dimitris Avramopoulos, ber Norge om.

 

KS mener norske kommuner både har kompetanse og kapasitet til å ta imot flere flyktninger i en situasjon der antall mennesker på flukt fortsatt er enormt. Mennesker på flukt preger fortsatt den globale situasjonen, og det er lite som tilsier at behovet for å trygge enkeltmennesker vil opphøre. Myndighetene har iverksatt tiltak som begrenser asylsøkertilstrømmingen. Norge er nå et av landene som opplever den største prosentvise nedgangen i antallet asylsøkere i Europa.

 

Fra kommentarfeltet: Flyktninger som sysselsettingstiltak?! Dette er noe av det sykeste jeg har lest på lenge! Har vi gått fullstendig fra vettet?

 

Hvor var KS den gang flyktningestrømmene ble skapt? Det er ok å være mor hjertegod, men noen grad av framsyn har ikke vært vist og kommer ikke til å bli det heller.

 

 

Helgheim, Jon

Frp

 

I november 2018 ble det kjent at varaordfører i Oslo kommune, Kamzy Gunaratnam (Ap), skal lede 17. mai-komiteen i Oslo. Det er flust av gratulasjoner og andre støtteerklæringer på hennes Facebookside. Men tidligere Frp-politiker og medlem i den norske Nobelkomiteen Inger-Marie Ytterhorn er blant dem som ikke gratulerer Gunaratnam med vervet. I stedet skriver hun: «Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17. mai-komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?»

Frp-leder Siv Jensen sier i en kommentar at hun sterkt beklager uttalelsen fra Ytterhorn. Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger Marie Ytterhorn.

Jensen fikk også støtte fra sine nærmeste, blant annet Jon Helgheim og Sylvi Listhaug på sosiale medier.

 

 

Helleland, Linda Hofstad

Kulturminister

 

I august 2017 kunne en m.a. lese følgende:

«NRK er uavhengig og står selvfølgelig fritt til å gjøre sine redaksjonelle valg. Aftenpostens leder 25. august skriver at de ønsker at jeg klargjør mitt syn i debatten som har rast den siste uken om Faten Mahdi Al-Hussainis bruk av hijab i NRK-programmet «Faten tar valget».

Først og fremst vil jeg si at jeg er glad NRK har et regelverk for, og dermed et gjennomtenkt forhold til denne, og andre type problemstillinger. Slike regelverk ligger 100 prosent under sjefredaktør – eller i dette tilfellet kringkastingssjefens – ansvar. Jeg legger ikke føringer for NRK. NRK er uavhengig og står selvfølgelig fritt til å gjøre sine redaksjonelle valg.

Vi lever i et mangfoldig og flerstemt samfunn. Det betyr at så mange stemmer som mulig må komme til orde. Vi må tåle å bli provosert. Flerstemtheten utvikler oss og gjør oss til et bedre samfunn. Derfor er en åpen og fri samfunnsdebatt helt grunnleggende for et fungerende demokrati.

Vi må tørre å stå opp for det vi tror på, og den vi er, innenfor lovlighetens grenser. Slik som Faten gjør» sier Linda Hofstad Helleland

 

###

 

Nabokjerringas kommentar: Linda Hofstad Helleland er en godt betalt leder for NRKs generalforsamling – og står derfor ansvarlig for det de publiserer. Dette er ren ansvarsfraskrivelse og grov uforstand.

Hvis det er slik at NRK er uavhengig – hvorfor har de da rett til å kreve inn over 5 milliarder kroner fra befolkningen – som misliker NRKs venstreekstreme politiske aktivisme?

 

 

Hellestveit, Cecilie

Forsker ved Law and Policy Institute (ILPI)

 

USAs president Donald Trump får i januar 2017 massiv kritikk for innreiseforbudet som har som mål å hindre «radikale, islamistiske terrorister» fra å komme til USA.

USAs president Donald Trump undertegnet fredag et innreiseforbud på 90 dager for personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Målet er å hindre «radikale, islamistiske terrorister» fra å komme til landet, ifølge den ferske presidenten.

 

Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit erkjenner at de syv landene som omfattes av innreiseforbudet har visse fellestrekk, men påpeker at ett av dem skiller seg ut: Innreiseforbudet kan være en beskjed til Iran om at de kan vente seg en annen tone fra USAs nye president.

Maktkampen mellom sjiabastionen Iran og sunnidominerte Saudi-Arabia gjør det generelt krevende å forholde seg til situasjonen i Midtøsten, understreker Hellestveit. Hun tror det kan slå tilbake på Trump-administrasjonen hvis de brenner broer til sentrale spillere i regionen.

 

 

Hoffmann, Jon Fitje

PST-analytiker

 

PST-analytiker Jon Fitje Hoffmann har ved flere anledninger frikjent islam for terrorkobling. Nå har denne PST-analytikeren skiftet bord, til Statsministerens kontor.

Ifølge tidligere PST-analytiker Jon Fitje Hoffmann, representerer ikke terrorister og jihadister islam. De er kriminelle. Punktum. «Det er viktig for oss å understreke at de som reiser, og vi kan kanskje omtale de både som jihadister og fremmedkrigere, men dette er kriminelle. Det er personer som driver med voldskriminalitet. De representerer overhodet ikke islam

 

Fra kommentarfeltet: PST-analytikere kan ikke være så enfoldige at de ikke ser koblingen. En kunne håpe PST-analytikerne for tiden klør seg i hodet mens de prøve å finne ut hvordan våre politikere kan gripe inn mot "flyktningene" uten et alvorlig prestisjetap internasjonalt, men det er antagelig for mye å håpe på.

 

 

Hobbelstad, Inger Merete

Dagbladet

 

Du avgjør ikke selv om du har sagt noe rasistisk skriver hun i januar 2017.

«Jeg kan ikke skjønne hvorfor noen skal oppfatte dette som rasistisk». Det var ordene til Kristin Brataas i Nordre Aker FrP, da hun ble konfrontert med sin egen Facebook-post om miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Brataas kalte Berg for «vietnamesermegge» og andre ord som synes å påkalle tastaturvask med grønnsåpe, og ville sende henne til Vietnam eller Nord-Korea. Forklaringen på at hun selv ikke kunne være rasistisk, var ifølge Brataas at hun har en halvt filippinsk søster. Hadde det vært så lett at den enkelte selv kan avgjøre om de har sagt noe rasistisk, ville det vært mulig å frikjenne seg selv slik. Men sånn er det jo ikke.

Nabokjerringas kommentar: Er det slik at kommentatorer i media skal avgjøre hva som er rasistisk – eller?

 

 

Hoel, Vegar

Leder for SV i Harstad

 

Vegar Hoel, leder for SV i Harstad, oppfordret utlendinger til å stille med flagg fra deres egne land i 17. mai-toget i 2017. Det satte sinnene i kok.

 

 

Holm, Halvor

Rektor Jordal skole

 

Det bor 40.000 mennesker med bakgrunn fra Somalia i Norge. Vi kommer ikke til å se at de tar noen OL-gull på ski med det aller første. Somalierne lever i parallellsamfunn og er ofte dårlig integrert. Foreldre sender barna tilbake til et Somalia som de mener å ha flyktet fra. De må gå på koranskole hvis de blir for norske.

På Jordal skole i Oslo er det 70-80 somaliske barn. Her gis foreldre muligheten til å ha foreldremøter på somali.

 

Rektor Holm synes ikke det er så gærent at norske skolebarn sendes i tre måneder til Somalia: – At en ungdom må være tre måneder hos bestemor i Somalia, er ingen katastrofe. Det kan være bra for elever som lurer på hvem de er. En slik reise kan styrke deres norsksomaliske identitet, sier rektor.

 

 

Holmøy, Erling

Seniorforsker, Oslo

Brochmann 2 utvalget la frem sin rapport i februar 2017

 

Oppgave:

Utvalget skulle m.a. belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Utvalget skulle også vurdere hvordan norsk økonomi bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger.

 

Konklusjon:

Samfunnets absorberingskapasitet er en viktig faktor, selv om det ikke er en statisk størrelse. Hensikten med denne utredningen er å bidra med analyser og vurderinger som kan føre til at denne kapasiteten øker.

 

Nabokjerringas kommentar: Så utvalget så det som sin oppgave å promotere ytterligere innvandring. Utvalgsmedlem Asle Toje er alene om å bemerke at «høy og permanent innvandring vil bli en akutt utfordring for norsk kultur».

 

 

Horn, Kjersti

Regissør

 

Nationaltheatret setter opp «Reisen til julestjernen» uten Jesus. – Det hører ikke til Nationaltheatrets oppgaver å drive kristendomsundervisning og misjon for barn, sier regissør Kjersti Horn.

Fra kommentarfeltet: Hvor går grensen for kulturell selvutslettelse? Eller finnes det egentlig noen grense for de politisk korrektes iver etter ikke å «støte» noen? «Reisen til julestjernen» er nå blitt så «kontroversielt» at stykket er renset for religiøst innhold – på selveste Nationaltheatret. Hvor er teatersjefen som har latt omskrivning av et gammelt teaterstykke beregnet nettopp på julens budskap, passere?

 

 

Howlid, Arve

Aktiv Ungdom

 

Når bilene brenner. Hver bilbrann er et signal om å åpne opp fritidsklubbene som er stengt og få ungdomsarbeidere ut på gata igjen.

 

Ingen ungdom ønsker å brenne biler. Ungdommene vil ha et trygt miljø. De vil ha det gøy, finne noen å prate med og en framtid de ser fram mot i håp og glede. Det vi ser i Oslo nå er ikke” svenske tilstander”, vi ser konkrete resultat av dårlige løsninger, sosiale problem som er i ferd med å bli ordensproblem. Hver bilbrann er et signal om å åpne opp fritidsklubbene som er stengt og få ungdomsarbeidere ut på gata igjen.

 

 

Hustveit, Tord

Leder i Unge Venstre

 

Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre mener i oktober 2017 at regjeringen må ta imot langt flere kvoteflyktninger neste år – de vil tredoble antallet.

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å ta imot 1.120 kvoteflyktninger, langt mindre enn nivået fra de tre foregående årene. Samtidig er asylsøkertallene lave for tiden, påpeker ungdomspartiene. Det de behendig unnlater å nevne er det tallet bare er en del av bildet. I tillegg kommer kvoteflyktninger og familiegjenforening.

– Når antall asylsøkere går ned som det gjør nå, bør antall kvoteflyktninger i stedet gå opp, sier Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre. Hun har støtte fra leder Ida Lindtveit i KrFU og leder Tord Hustveit i Unge Venstre.

 

 

Hæåk, Mai Lene Fløysvik

Landsstyremedlem i KrFU

 

NRK bør vakte seg for å spreie terrorfrykt i beste sendetid

Dagsrevyens sundagssending var prega av einsidig dekning av terroråtaka dei siste åra. Det bidreg berre til frykt, og det er det siste me treng no.

Sjølv om islamistisk terrorisme er vondskapsfullt og destruktivt, burde Dagsrevyen halde seg for gode for å sende ein «terrorkavalkade» i ei nyheitssending som allereie hadde ei mørk sky hengande over seg. Det einaste sjåarane sat igjen med var eit alt for høgt tal på terroroffer, eit tal som vart hengande i lause lufta.

 

Nabokjerringas kommentar: Neida – islamsk terror skal man vel helst tie i hjel – eller?

 

 

Høgestøl, Sofie

Stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter

 

Donald Trumps innreiseforbud i januar 2017 tas inn for domstolene. Forbudet kan stride mot Grunnloven, sier menneskerettighetsekspert. Stipendiat Sofie Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter understreker at en presidentordre kan ikke være i strid med Grunnloven eller lover som Kongressen har vedtatt. Høgestøl har rettsvitenskapelig utdannelse fra USA

Høgestøl mener det er påfallende at Trumps presidentordre ikke ser ut til å ha vært innom juridiske rådgivere i Justisdepartementet før den er satt ut i live. – Det kan svekke dens vei videre i det amerikanske rettssystemet. Det kan være at jurister vil forsøke å uthule den så mye som mulig, slik at det viser seg at den ikke er så mye verdt i domstolen, sier hun.

Menneskerettighetseksperten mener kaoset rundt presidentordren føyer seg inn i bildet av en amerikansk president uten politiske erfaring. Høgestøl stiller spørsmål ved om Trump forstår sin egen rolle opp mot USAs føderale rettssystem.

 

 

Håkansson, Monica

Styreleder Bergen Røde Kors

 

Flyktninger som har fått opphold i Norge og ønsker familiegjenforening opplever at et komplisert regelverk, korte frister og økonomiske krav gjør det vanskelig å få til. Hele søknadsprosessen bør bli mye enklere enn i dag, mener Røde Kors. Gjennom et vanskelig regelverk, strenge tidsfrister og gebyrer for i det hele tatt å søke, skapes det en situasjon hvor retten til familieliv blir vanskelig å realisere for flyktninger som har fått opphold i Norge.

 

Fra kommentarfeltet: Et lite land som Norge må frata 65 000 trafikk- og yrkesskadede opptil 5 tusen i måneden. Et land som ikke har råd til en verdig eldreomsorg eller pleie.

Hvordan skal vi ha råd til tusener på tusener av velferdsflyktninger, med deres familiegjenforening? Bedre å sende disse unge menneskene hjem, så kan være med å bygge sitt eget land opp.

 

 

Jagland, Torbjørn

Generalsekretær i Europarådet

 

Prevent er den britiske regjeringens program for forebygging og bekjempelse av radikalisering blant britiske muslimer. Det ble innført av Tony Blairs regjering etter selvmordsbombene i 2005. Det har fått kritikk for å søke samarbeid med talspersoner som selv er en del av problemet. Disse personene bruker sin posisjon til å angripe programmet for å være muslim-fiendtlig og provoserende for muslimer og dermed «radikalisme-fremmende». To helt ulike posisjoner. At Europarådets egen twitter-side brukes til å angripe Prevent, sier noe om hvor langt Torbjørn Jagland har beveget seg inn mot et konkordat med islam.

 

 

Jakobsen, Karl Martin

Dagbladet

 

«Trump med nytt angrep på pressen: - Fiender av folket» skriver han i februar 2017: Fulgte opp torsdagens offensive pressekonferanse. De siste dagene har Donald J. Trump rettet krass kritikk mot flere amerikanske medier.

- Stille, stille, stille, sa USAs president torsdag da han beskrev pressen som «fulle av hat» og kategorisk unnvikende til å omtale hans egne prestasjoner.

Han brukte også uttrykket «fake news» hele syv ganger, ifølge Washington Post.

I natt var republikaneren om mulig enda tydeligere. På Twitter beskrev ikke Trump New York Times, NBC, ABC, CBS og CNN som sine egne fiender, men som fiender av folket.

 

 

Jensen, Siv

Partileder FrP

 

I november 2018 ble det kjent at varaordfører i Oslo kommune, Kamzy Gunaratnam (Ap), skal lede 17. mai-komiteen i Oslo. Det er flust av gratulasjoner og andre støtteerklæringer på hennes Facebookside. Men tidligere Frp-politiker og medlem i den norske Nobelkomiteen Inger-Marie Ytterhorn er blant dem som ikke gratulerer Gunaratnam med vervet. I stedet skriver hun: «Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17. mai-komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?» Frp-leder Siv Jensen sier i en kommentar at hun sterkt beklager uttalelsen fra Ytterhorn. – Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger Marie Ytterhorn. Kommentaren er grov og langt over streken. Jeg er sikker på at varaordfører Kamzy Gunaratnam er god representant for det demokratiet og verdiene vi feirer 17. mai, sier Jensen.

Er det ikke på tide å kaste både Siv Jensen og hele FrP ut av Stortinget?

 

 

Johansen, Bård Tufte

NRK

 

I NRKs underholdningsprogram Nytt på nytt en fredags kveld, ble stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde stemplet som nazi. Er dette innenfor anstendige rammer? Folk opplever at NRK ved programleder Bård Tufte Johansen og makkeren Johan Golden tråkket over en grense for hvordan man kan omtale en offentlig person og politiker.

 

Fra kommentarfeltet: Bård Tufte og Johan Golden er motbydelige. Det er noe jeg har ment om disse to lenge før denne episoden. De representerer det absolutte lavmålet og den simpleste fordummingen av det norske samfunnet. Fliret, latterliggjøringen, gliset, den «gode» følelsen, det «gode» hatet, mobbingen, mobberne. Dette er hva Tufte og Golden står for. Systematisk og ensidig bruk av FrP og deres politikere som målgruppe i statskanalen blir mobbing og hets ganske enkelt.

 

 

Johansen, Raymond

Oslos byrådsleder (Ap)

 

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener i april 2108 at hovedstaden svartmales. Ordføreren understreker at områder som Holmlia og Groruddalen er trygge. Johansen reagerer på måten flere strøk i Oslo blir omtalt. Han mener blant annet at det skapes et feilaktig inntrykk av ungdom på Holmlia. – 97 prosent av ungdommen der har aldri vært i politiets søkelys. Av de resterende tre prosentene er to tredeler engangskriminelle.

 

 

Johnsen, Kristin Ørmen

Høyre

 

Norge er helt avhengig av innvandring, hevder Stortingets representant i Europarådets parlamentarikerforsamling, Kristin Ørmen Johnsen (H). I en rapport påstår Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) at innvandring ikke er en trussel mot lokalbefolkningen da de vil ta jobbene deres og/eller utnytte de sosiale sikkerhetssystemene, men at innvandrere i stedet bidrar til økonomisk vekst i Europa.

 

 

Johnson, Hilde Frafjord

Generalsekretær i KrF

 

Partiene på Stortinget er i april 2017 enige om at barn og barnebarn ikke skal kunne straffes dersom foreldre og besteforeldre har løyet om hvilket land de kommer fra.

 

– Det en forelder måtte ha gjort, skal jo ikke en uskyldig part straffes for, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i KrF. Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat, sier Johnson

 

Nabokjerringas kommentar: Skal forbrytelser lønne seg heretter?

 

 

Jøkling, Tor

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt

 

Avfyrte skudd og truet med balltre i mai 2017. Politiet fikk meldinger om en slåsskamp og like før de kom frem, ringte flere naboer og fortalte at de hadde hørt høye smell. Hendelsen skjedde ved Grorud togstasjon i Oslo ved 23.30-tiden en mandag. – Vi fikk flere meldinger om at fire personer var i ferd med å begynne å slåss. Det ble også rapportert at minst en av disse hadde et balltre, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling.

 

Nabokjerringas kommentar: Burde ikke skattebetalerne få rede på at dette var innvandrere?

 

 

Kalbakk, Per Arne

Etikkredaktør i Aftenposten

 

Vi vil jobbe for en bedre nettdebatt skriver han i januar 2018. Alle som deltar i kommentarfeltene på nett har et ansvar for å bidra til en god debatt. Vi i NRK vil gjøre vårt for å få det til.

Nettdebatten er åpen for alle, og det er udiskutabelt demokratisk gode. Samtidig er det for mange som opplever hets, sjikane og rene trusler i kommentarfeltene. Det vil vi ha slutt på, og derfor har NRK innført nye retningslinjer for nettdebatten, skriver etikkredaktør Per Arne Kalbakk.

NRK er glad for at folk engasjerer seg og mener noe om sakene våre, og en god debatt i et kommentarfelt kan heve leseropplevelsen for alle. Samtidig er det for mange som blir utsatt for hets og sjikane på nett, også i våre kommentarfelter. Vi vil jobbe aktivt for å si fra om hvor grensene går, så ingen skal bli skremt til taushet om viktige samfunnsspørsmål.

 

Fra kommentarfeltet: NRK kommer i året 2018 til å fortsette med å publisere moralrelativistisk svada slik de har gjort tidligere. De kommer til å publisere mer og mer ensidige ytringer. De kommer til å slå hardere ned på kommentarer som utfordrer det NRK publiserer. Mer tankekontroll, helt til Norge er fullstendig homogent, uten meningsmotsetninger.

 

 

Kallerud, Knut H.

Dommer i Høyesterett

 

Høyesterett har i april 2018 forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.

 

Bakgrunnen for saken som ble behandlet av landets øverste domstol, var en krangel litt før klokka 2.30 natt til 15. august 2015. 24-åringen dyttet da til en annen mann, som har somalisk bakgrunn, hvorpå denne mannen svarte med å kaste en bakt potet i hodet på 24-ringen. 24-åringen har innrømmet at han deretter kalte den andre for «jævla neger». Også en politibetjent som var til stede, har forklart at disse ordene ble sagt gjentatte ganger. 24-åringen mener utsagnet ble brukt som et hvilket som helst annet skjellsord under en krangel, og ikke skulle oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge. Det var Høyesterett ikke enig i.

 

Den offentlige påtalemyndighet ble representert av statsadvokat Frederik G. Ranke. Dommere var Knut H. Kallerud, Arne Ringnes, Bergljot Webster, Espen Bergh og Tone Sverdrup

 

 

Kaski, Kari Elisabeth

SV

 

Justisminister Sylvi Listhaug og Frp forteller den samme historien om Arbeiderpartiet som var bakgrunnen for terrorangrepet 22. juli, mener SVs Kari Elisabeth Kaski i mars 2018

 

– Breivik fant støtte for sitt syn på internett, og det er de samme Listhaug nå appellerer til. Det er viktig å forstå hvor dette hatet kommer fra, og når statsråder uttrykker det samme, forsterker det hatet mot Ap, fortsetter hun.

 

 

Kimo, Ebbe

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt

 

Politiet i Trondheim har opprettet anmeldelse etter at en kvinne meldte fra om en overfallsvoldtekt i byen natt til søndag. De ønsker tips fra publikum i saken.

Kvinnen har forklart seg for politiet som har opprettet anmeldelse i saken.

Kvinnen har forklart at hun ble overfalt og voldtatt av to menn ved Blomsterbrua på Solsiden i Trondheim sentrum. Politiet har foreløpig ingen beskrivelse av gjerningsmennene forteller operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

 

Fra kommentarfeltet: Politiet opplyser at de foreløpig ikke har noen beskrivelse av gjerningsmennene. Dette altså selv om kvinnen selv tok kontakt for å anmelde forholdet. I tråd med vanlig praksis i politiet betyr nok det at overgriperne ikke er etnisk norske. Så da vet vi i det minste noe.

 

 

Kirkeby, Gro

Flyktninghjelpen

 

Flyktninghjelpen vil eksponere hat mot innvandrere. Aftenposten, VG, ABC Nyheter, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og flere andre aviser har publisert Flyktninghjelpens kampanje der de ønsker å avsløre hva som blir skrevet om flyktninger i kommentarfelt. – Usaklige og til tider hatefulle innlegg på sosiale medier og i kommentarfelt har ført til at mange ikke orker å delta i diskusjoner på nett, fortalte Gro Kirkeby, som er ansvarlig for sosiale medier i Flyktninghjelpen.

 

 

Kjølsrud, Elisabeth

Leder for etikkrådet

 

Rådet for sykepleieetikk konkluderer i januar 2017 med at hijab er et akseptabelt antrekk i helsevesenet.

Bakgrunnen for at etikkrådet vurderte saken er blant annet at noen pasienter ønsker å bytte pleier hvis denne bruker hijab, et hodeplagg som ikke dekker til ansiktet.

Ved Oslo universitetssykehus har hijab vært en del av uniformen for dem som ønsker det av religiøse grunner, og etikkrådet mener dette er greit dersom den oppbevares og vaskes på arbeidsplassen.

– Vi kan ikke nekte sykepleiere å bruke hijab. Men nikab og burka er ikke akseptable arbeidsantrekk for sykepleiere, sier leder for etikkrådet, Elisabeth Kjølsrud, til avisen.

– Det handler om respekt for pasientens verdighet. Dersom sykepleieren bruker burka eller nikab, vet ikke pasienten hvem man kommuniserer med. 80 prosent av vår kommunikasjon er nonverbal kommunikasjon. Å bære heldekkende plagg kan skape utrygghet for pasienten som er den sårbare, poengterer Elisabeth Kjølsrud, som også påpeker hygienemessige utfordringer med disse to plaggene.

 

Fra kommentarfeltet: Nei hijab er ikke greit i offentlige stillinger. Forby hijabben som en del av noen sykepleieruniform/legefrakk. Uetisk for oss vantro hedninger. Vi blir støtt! Etniske norske hedninger blir støtt av at islam invaderer våre liv, mens vi er på det aller svakeste; i sottesenga på et sykehus!

 

 

Klinge, Jenny

SP

 

Ap, Sp og KrF vil i juni 2017 ha en ny lov for hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på. Regjeringen har sagt nei, men får nå flertallet mot seg.

UDI ville i mars 2017 lovfeste hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på. UDI påpekte at ulike asylmottak kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi barna forsvarlig omsorg, men regjeringen sa en slik lov ikke var aktuelt. Nå har saken likevel vært til behandling på Stortinget, etter at KrF fremmet forslag om å lovfeste omsorgsansvaret.

 

– Vi kommer til å stemme for å lovfeste, sier Jenny Klinge (Sp) i justiskomiteen

 

Fra kommentarfeltet: Send dem hjem og ut er dere snille. Vi kan ikke fortsette å ta imot folk sånn. Det blir bare terror og elendighet. Og hvorfor i svarten skal disse barna ha ekstra rettigheter, tenk om norske barn skulle forlange det?

Burde heller fått lovfestet hva eldre og syke har krav på. Men det er svært få politikere som er interessert i! I alle fall ikke Ap, Sp, V og Krf. Men alle pensjonister, gamle og syke: merk dere hva dere ikke skal stemme på!

 

 

Kolberg, Martin

AP-veteran

 

Flere sentrale fylkeslag jobber i april 2017 på spreng for å få Ap-ledelsen til å snu på midlertidighet og internflukt for asylbarna. – Dette landsmøtet må stanse den uverdige behandlingen av mindreårige asylsøkere. Og vi må gjøre det nå, sier Ap-veteran Martin Kolberg på Aps landsmøte i dag, til stor applaus.

 

Fra kommentarfeltet: Å gi inntrykk av å gi permanent opphold til enslige mindreårige asylsøkere er farlig for barn i utviklingsland. Det blir nærmest en oppfordring om å sende barna fra seg. Dette ser vi allerede i at en økende andel barn kommer fra forskjellige afrikanske land, i 2016 kom det 26 000 av dem over Middelhavet. Jeg har i perioder over flere år arbeidet som barnelege i ett av de aktuelle landene, og det er naivt å tro at barna reiser av fri vilje og fått saklig informasjon om hva flukten og det å komme til et nytt land innebærer. Hjelpeorganisasjoner skiller aldri foreldre og barn.

 

 

Kristiansen, Jørgen

Kristiansands varaordfører

 

Kristiansands varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf) og hans partifelle stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan vil komme fattigdommen i Sørlandets hovedstad Kristiansand til livs ved å gi innvandrere forrang til kommunale jobber ved å kvotere inn en ikke nærmere spesifisert prosentandel ved ansettelser. – Mye av fattigdommen i vår by skyldes stor innvandring, fordi vi har vist hjertelag og bosatt tre ganger så mange som Oslo, forholdsmessig. Men vi må ha hjertelag nok til å hjelpe dem videre også. Språk er nøkkelen til både jobb og sosialt liv, sier Kristiansen.

 

###

 

Kommentarer: Å gi folk fordel fordi de har en spesiell hudfarge eller kommer fra et annet land, er helt forkastelig og bidrar bare til økte motsetninger i samfunnet. Dette skaper rasisme.

Nordmenn gjøres i teori og praksis til annenrangs borgere i eget land. KrF gjør det med et smil hvis skinnhellige åndsforlatthet er egnet til å sende blodtrykket til himmels. Man kan spørre seg hvor denne selvpiskingen kommer fra. Den moralske avlaten for ubegåtte synder betales av noen andre.

 

 

Kristiansen, Nina

Ansvarlig redaktør, forskning.no

 

Trump angriper forskere og den akademiske friheten skriver hun i januar 2016. Forskere kommer seg ikke hjem, andre kan ikke reise ut. Trumps innreiseforbud er også et angrep på den frie forskningen. Det som er sikkert er at reise til og opphold i USA vil bli vanskelig framover for mange. Ikke bare for folk med statsborgerskap eller oppvekst i de syv landene, men også alle som synes at stigmatiseringen og stengte grenser smaker vondt.

 

Fra kommentarfeltet: Litt krampaktig forsøk på å melde seg på Trump-kritikken. Du kan syns hva du vil om Trumps innreiseforbud, men den rammer ikke forskere spesielt. Et innlegg som dette tjener ikke til annet enn å signalisere enda tydeligere at Nina Kristiansen ønsker å være en politisk aktør og ikke har noe imot å bruke forskning.no som talerør.

 

Og sensur slik som Nina innførte i kommentarfeltene syns du er greit innen forskningen?

 

 

Kvammen, Pål Mangor

Produsent

 

Hijabdømte Merete Hodne truer i februar 2017 med å gå rettens vei om ikke «Løgnaslaget», som kaller henne «Nazifrisøren fra Bryne», ikke fjerner det i forestillingen sin.

Hun forteller at hun fikk en epost fra en mann som hadde sett revyen "Løgnasevangeliet", med Per Inge Torkelsen, og Dag Schreiner, som sa at dette måtte hun ikke finne seg i, og ringte til Torkelsen.

– Han svarte ja da jeg spurte om de kalte meg for «nazifrisør», og henviste meg deretter videre til produsent Pål Mangor Kvammen, sier Hodne.

Hun sendte derfor en epost til Kvammen der hun ba om at "nazifrisør" blir fjernet.

– Jeg skrev at jeg for tiden var opptatt og derfor ikke hadde tid til å ta stilling til saken før etter 14. februar. Men egentlig er ikke saken høyt oppe på prioriteringslisten min etter den datoen heller, sier Kvammen.

 

Fra kommentarfeltet Det store problemet er at det er Norge som må tilpasse seg muslimene og ikke omvendt. Det begynner å tære kraftig på, og jeg er etterhvert blitt drittlei alle de som etter sigende rømmer fra undertrykking og fare, ikke kan vente et mikrosekund en gang før de skal ha samme systemet her, som det de "rømte fra" Flere enn meg som finner det underlig? Takk for at vi nå har politikere som gjennomskuer skuespillet, og er i stand til å gjøre noe med det.

 

 

Kvarme, Geir

Medlem av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo (H)

 

Oslo bystyre skal onsdag 14.06.2017 behandle et forslag fra Fremskrittspartiet, fremmet av Carl I. Hagen (Frp), om å forby hodeplagget hijab i Oslo-skolen.

En enstemmig kultur- og utdanningskomité avviser forslaget. Det er oppsiktsvekkende at det kun er Høyre og Venstre i komiteen som ønsker å avvise forslaget på et prinsipielt og ideologisk grunnlag.

Et forbud vil bidra til ytterligere skiller mellom kulturelle uttrykk, og forsterke opplevelsen av majoritet mot minoritet og at toleranse erstattes med makt. Det vil undergrave oss som et tolerant og inkluderende samfunn.

 

Fra kommentarfeltet: Husk hvilke land du bor i. Det er faktisk ikke vi som skal tilpasse oss. Våre "landsmenn" må/skal tilpasse seg om de vil bo i vårt vakre land. Jeg har alltid lært hjemme å oppføre meg etter hvor jeg kommer på besøk, ikke omvendt. Ut i fra dette utspillet her, så falt Høyre som en stein i mine øyne. Jeg trodde Høyre var for rettsvern for barn og individets rett til frie, selvstendige valg (ikke foreldrenes valg). Inntil barn blir gamle nok til egne valg, skal de beskyttes mot religiøse overgrep som hindrer integrering med andre barn.

 

 

Larsen, Joar Hoel

Utenriksmedarbeider i NRK

 

Donald Trump grep sjansen – på sitt vis, skriver han i februar 2017: Donald Trump har brukt sine muligheter som nyinnsatt president til å signere en rekke styringsordrer. Han hadde også muligheten til å fremstå som en president for alle amerikanere, men det har han ikke brydd seg om. I sine snart to uker i presidentstolen har Trump invitert pressen til en lang rekke signeringer av såkalte presidentordrer. Men det er viktig å huske at presidenten ikke styrer alene. Det er ikke bare fattigmannstrøst, det er et faktum

Som presidentkandidat kom Donald Trump med en lang rekke uttalelser som var både overraskende, forunderlige og provoserende. Men han ble nominert. Som nyvalgt president på vent, tvitret han hyppig, i samme stil: Bombastisk og utfordrende. Men det er stor forskjell på å være presidentkandidat og president, på å være påtroppende og det å ha overtatt makten. «Gi mannen en stav», som vi sier på norsk.

La ham få en sjanse, som denne spaltist og mange andre sa og skrev i ukene mellom valget og innsettelsen: La oss se på hva han gjør, ikke hva han sier! Etter snart to uker er vi i ferd med å få et svar. Det er ganske tydelig og direkte nedslående.

 

Fra kommentarfeltet: Når det gjelder utvidelsen av grensebarrieren mot Mexico er det er basert på eksisterende lovvedtak. Og det blir ikke mindre ironisk, når Mexico i sør selv har bygget samme slags mur, med samme slags formål, støttet økonomisk av Obama, mot Guatemala og Belize.

Den med at Trump splitter og ikke tenker på hele folket, er basert på falske narrativer skapt av en tapende part. Den gamle eliten og deres medløpere i media. Ja, det er folk som protesterer osv. men sånn er det jo alltid. "Tea-party" bevegelsen mot Obama var faktisk større.

 

Problemet er at NRK utelater alle disse fakta, og gir sine seere et helt forvrengt bilde av virkeligheten. Når Kenya bygger en mur på grensen til Somalia (for å holde terrorister ute), så synes NRK det er ok (og det er ikke en nyhet). Men når produktive og velfungerende vestlige land ønsker å ta kontroll over sine landegrenser (for å bevare sine økonomisk og sosialt stabile samfunn), da er NRK straks på banen med sin korttenkte aktivist-journalistikk. Helt utrolig at NRK ikke innser hvordan deres nyhetsnarrativ er proppfull av logiske brister.

 

 

Larsen, Tonje Lilaas

Daglig leder, Jussbuss

 

Om UDIs prioriteringer skriver hun i januar 2017: Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i UDI, svarte mandag på mitt innlegg om UDIs veiledning og ønsket å imøtegå påstanden om at UDI nedprioriterer dem som har rett til opphold.

Jussbuss tviler ikke på at de som jobber i UDI ønsker å møte søkere med empati og forståelse. Når jeg skriver at de som skal bli værende, systematisk nedprioriteres, mener jeg ikke at dette er UDIs egen prioritering. Det er en politisk prioritering som legger føringer på hvordan UDI jobber. Tildelingsbrevet fra Justisdepartementet viser at det skal satses på dem som skal ut, ikke dem som skal bli.

 

I politisk kvarter 18. januar sa UDI-direktør Frode Forfang at grunnen til at UDI nå har intensivert arbeidet med tilbakekallssakene, er at de har ledig kapasitet på grunn av færre asylankomster. Hvis UDI har ledig kapasitet lurer vi på hvorfor denne brukes på å ettergå opplysninger gitt av folk som ble norske statsborgere for mange år siden, i stedet for å behandle flere søknader.

 

Vi vet at det finnes svært mange som har ventet på svar på søknad om familieinnvandring i over halvannet år. Å prioritere disse foran å kalle tilbake folks statsborgerskap ville vært å satse på dem som skal være her. UDI har gjort det stikk motsatte.

 

 

Larssen, Tone Ims

Leder for Oslo Frp

 

I november 2018 ble det kjent at varaordfører i Oslo kommune, Kamzy Gunaratnam (Ap), skal lede 17. mai-komiteen i Oslo. Det er flust av gratulasjoner og andre støtteerklæringer på hennes Facebookside. Men tidligere Frp-politiker og medlem i den norske Nobelkomiteen Inger-Marie Ytterhorn er blant dem som ikke gratulerer Gunaratnam med vervet. I stedet skriver hun: «Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17. mai-komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?»

Frp-leder Siv Jensen sier i en kommentar at hun sterkt beklager uttalelsen fra Ytterhorn. Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger Marie Ytterhorn. Også Tone Ims Larssen, leder for Oslo Frp, har tatt avstand fra kommentaren.

 

 

Leirvik, Oddbjørn

Det teologiske fakultet

 

Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo oppretter i februar 2018 en utdanning for religiøse ledere med en egen satsing på islamsk teologi.

 

Det teologiske fakultetet har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mastergrad for religiøse ledere, samt egne studieprogram i islamsk teologi, forteller studiedekan Oddbjørn Leirvik ved Det teologiske fakultet til NRK.

 

 

Lie, Alf Martin

Forteller

 

Til Vårt Land i november 2017 sier den profesjonelle fortelleren Mehda Zolfaqari, som med Per Jostein Aarsand og Alf Martin Lie, har turnert skoler over hele Norge med forestillingen Abraham i Bibelen og Koranen, at fortellingene har samme utgangspunkt, men blir tolket forskjellig.

 

 

Lindholm, Oda Faremo

Journalist

 

Ønsker vi å bli stående igjen som generasjonen som viste kollektiv apati i møte med hat? Når nazister og rasister igjen inntar gatene, må vi andre gjøre det og.

Rasisme er rasisme. Nazisme er nazisme. Hat er hat. Selvsagt finnes det strukturelle problemer som gir ekstraordinær grobunn for hat og frykt. Men folk må likevel holdes til ansvar for meningene de fronter. Og vi andre må ta aktivt ansvar for at deres holdninger aldri gjøres stuerene i våre samfunn.

 

###

 

Nabokjerringas kommentar: Hva med hennes egen rasisme og hennes hat mot ytringsfriheten.

 

 

Lindtveit, Ida

Leder i KrFU

 

Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre mener i oktober 2017 at regjeringen må ta imot langt flere kvoteflyktninger neste år – de vil tredoble antallet.

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å ta imot 1.120 kvoteflyktninger, langt mindre enn nivået fra de tre foregående årene. Samtidig er asylsøkertallene lave for tiden, påpeker ungdomspartiene. Det de behendig unnlater å nevne er det tallet bare er en del av bildet. I tillegg kommer kvoteflyktninger og familiegjenforening.

– Når antall asylsøkere går ned som det gjør nå, bør antall kvoteflyktninger i stedet gå opp, sier Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre. Hun har støtte fra leder Ida Lindtveit i KrFU og leder Tord Hustveit i Unge Venstre.

 

 

Listhaug, Sylvi

Frp

 

I november 2018 ble det kjent at varaordfører i Oslo kommune, Kamzy Gunaratnam (Ap), skal lede 17. mai-komiteen i Oslo. Det er flust av gratulasjoner og andre støtteerklæringer på hennes Facebookside. Men tidligere Frp-politiker og medlem i den norske Nobelkomiteen Inger-Marie Ytterhorn er blant dem som ikke gratulerer Gunaratnam med vervet. I stedet skriver hun: «Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17. mai-komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?»

Frp-leder Siv Jensen sier i en kommentar at hun sterkt beklager uttalelsen fra Ytterhorn. Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger Marie Ytterhorn.

Helt enig med Siv: dette er grovt og langt over streken! Det er uakseptabelt. Jeg kjenner Kamzy som en dyktig politiker fra min til i Oslo- politikken! Hun kommer til å gjøre en utmerket jobb med å lede 17.mai komiteen, skrev den ferske FrP-nestlederen Sylvi Listhaug etter Jensens uttalelse.

 

 

Lomheim, Sylfest

Språkforsker

 

Språkforsker Sylfest Lomheim sammenligner i januar 2017 språket til Donald Trump med språket til en som står i baren og veiver ut påstander.

- Språket til Trump kjennetegnes av at det er sleivete, upresist, og uten logisk sammenheng. Og det er preget av en total mangel på presisjon, sier Sylfest Lomheim, professor i norsk, mangeårig leder av Språkrådet, og kjent fra NRK-programmet Språkteigen.

 

- Det er sammenheng mellom hvordan man snakker og hvordan man tenker. Når Trump snakker i ufullstendige setninger, slik han ofte gjør, så betyr det at han ikke fullfører en tankerekke, sier Lomheim.

Det er gjengivelse av Donald Trumps intervju med britiske The Times og tyske Bild på søndag som er utgangspunktet for språkanalysen Dagbladet inviterer til. Her gjengis Trump ordrett i lengre sekvenser. Lomheim mener det er avslørende, men at det bekrefter inntrykket av de kortere sekvensene vi er vant til fra TV eller Twitter.

- Språket til Trump er som språket til en som står ved bardisken, og veiver og slenger ut påstander, sier Lomheim.

 

At Trump skal være avholdsmann er i denne sammenheng knapt noen formildende omstendighet.

 

 

Lund, Joacim

Aftenposten

 

Integreringen går bra - deilig er jorden. Holdningene til innvandrere er blitt mer positive det siste året. Kriminaliteten blant innvandrere går nedover, og folk flest mener nå at innvandrere bidrar positivt til kultur og arbeidsliv. Barn av innvandrere er overrepresentert innen høyere utdanning, og deltar i og bidrar til samfunnet i langt større grad enn sine foreldre.

 

 

Lund, Jon Roger

Politistasjonssjef for Stovner og Manglerud

 

En helg i mai 2017 var det flere tilfeller av steinkasting og påsatte branner på Vestli i Groruddalen i Oslo. Natt til lørdag kastet noen steiner mot en vekter ved Stovner T-banestasjon. Det ble også satt fyr på en søppelkasse. Da brannvesenet ankom, ble det også kastet steiner på dem.

Natt til søndag ble det kastet stein mot en vekter på Stovner senter. Senere på natten brant det i en søppelkasse på Vestli skole.

Natt til mandag satte noen fyr på noe brennbart på taket av en bil. Deretter ble det startet en brann ved Vestli barneskole. Også her ble det kastet stein mot en vekter. Gjerningspersonene løp fra stedet da politiet kom. Politiet kunne ikke opplyse om etnisitet, eller motivet for handlingene. Dette problemet skal snakkes ihjel, sier politistasjonssjef for Stovner og Manglerud, Jon Roger Lund.

 

Nabokjerringas kommentar: Burde ikke skattebetalerne få rede på at dette var innvandrere?

 

 

Lund, Kristin Skogen

NHO-direktør

 

NHO og NAV vil ha bedrifter med på integreringsdugnad

Lederne i NHO og NAV mener det haster med å hjelpe flyktninger i jobb. De ber norske bedrifter bli med på integreringsdugnad.

27.000 flyktninger deltar i introduksjonsprogrammet der de lærer norsk og på sikt skal komme seg ut i jobb. Regjeringsplattformen legger opp til en integreringsdugnad, og NAV og NHO vil ha bedriftene med på laget.

– I denne gruppen finner vi mye god arbeidskraft som bedriftene har bruk for. I tillegg vil vi bidra til en rask og god integrering, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

 

Fra kommentarfeltet: Politikken som føres er helt bak mål. Utlendingene overtar arbeidsplassene i Norge og nordmenn har problemer med å få jobb. Det er helt riktig som du sier, det er ikke mange år siden det var mangel på bussjåfører. Det går samme veien med busselskapene som med drosjenæringen.

 

 

Lydersen, Trond

NRK

 

Natt til 9. juni 2017 ble tre biler trolig påtent på Vestli i Oslo. Politiet har funnet DNA som knytter en mann i 20-årene til bilbrannen. Mannen nekter straffeskyld, og er nå løslatt.

– Vi kan bekrefte at DNA på bensinkannen gjorde at vi kunne pågripe mannen og sikte han for grovt skadeverk, sier politioverbetjent ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

 

Nabokjerringas kommentar: Ikke med et ord nevnes det at den siktede er av utenlandsk opprinnelse, Hvorfor?

 

 

Lysa, Charlotte

Stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

34 organisasjoner deltar i en demonstrasjon i Oslo tirsdag ettermiddag i protest mot innreiseforbudet i USA.

En av initiativtagerne, Charlotte Lysa, forklarer bakgrunnen for demonstrasjonen: – Det var impulsivt. Vi var frustrerte over utviklingen med bruk av hatpolitikk og politikere som spiller ulike grupper opp mot hverandre. Det som fikk begeret til å renne over er nettopp innreiseforbudet. Vi følte et sterkt behov for å gjøre noe spesielt når ingen andre tok initiativ i Norge. Noen må gjøre det, sier Lysa.

 

Fra kommentarfeltet: Hva skal denne programmatiske demonstrasjonen være godt for? Annet enn å aktivisere profesjonelle yrkesdemonstranter, that is.

 

VG kunne i det minste spurt demonstrantene hva de ønsker å oppnå.- Nei det hadde blitt for objektivt for VG

 

 

Lærum, Katharina

Lærerstudent

 

«Lærer, hvorfor vil du bli det?» Det tok meg nesten tre år på lærerstudiet og en mann ved navn Donald Trump for å besvare dette spørsmålet, skriver hun i februar 2017

Jeg vil bli lærer for å opplyse. For å lære små, fremtidige demokratiske borgere at de ikke skal godta alternative fakta.

Jeg vil lære dem at vi har utviklet både nasjonale og internasjonale lover og rettigheter som skal beskytte dem. Og jeg vil lære dem at de deler disse rettighetene med 7,5 milliarder andre mennesker.

 

Fra kommentarfeltet: Du blir lærer for å drive propaganda for dine egne politiske meninger? Det kan jo nesten se ut som Donald Trump har hatt en sånn lærer. Jeg er ikke sikker på om det bare er positivt?

 

 

Løfors, Konstanse

Medlem i Unge Venstre

 

Kuttet i antall kvoteflyktninger bør opprøre oss mer. Det er ikke greit at mennesker i nød skal betale prisen for at Norge må kutte i budsjettene.

De store partiene i Norge er enige om at norsk flyktningpolitikk skal være streng. Vi som krever en rausere linje må snakke høyere. Det er ikke greit at mennesker som har mistet alt i krig og katastrofer skal betale prisen for at Norge må kutte i budsjettene.

 

 

Løvland, Randi

Konserndirektør i Posten

 

Fortsetter å satse på mangfold. – Egentlig skulle vi gjerne vært fargeblinde og 100 prosent fokuserte på kompetanse alene, men dessverre er det ikke slik. Vi har derfor iverksatt en del mangfoldstiltak i Posten som en del av samfunnsansvaret vårt, sier konserndirektør Randi Løvland

 

 

Magin, Melanie

Postdoktor NTNU

 

Hijab-klager til NRK på ville veier. Kringkastingsrådet behandlet klagestormen mot programmet «Faten tar valget», 14. september, 2017.

 

Media har mottatt flere tips fra lesere som er urolige for en henvendelse de har mottatt fra studenter på NTNU, etter å ha sendt klager til NRK angående programmet «Faten tar valget».

 

Mange føler seg krenket av NRK og NTNUs framferd. Det er det to konkrete navn i prosjektet som bør være i fokus: kontaktstudent Mali Malmedal og veileder Melanie Magin, postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

 

 

Magnussen, Knut

Frispark

 

For litt over ei veke sidan fekk eg oppleve ein flott konsert, framført av born frå Torvmyrane skule i Florø. Alle ungane, frå dei minste i barnehagen til dei eldste i sjuande klasse var med. Det spesielle med konserten var tematikken: Torvmyrane er, som dei fleste etter kvart er blitt, ein tverrkulturell skule med elevar frå dei fleste verdshjørne. Konserten skulle nettopp vise dette fargerike mangfaldet. For alle har sitt å bidra med, anten dei kjem herfrå eller derfrå. Vi fekk alt frå norske tradisjonssongar som stev og «Håvard Hedde», til barnesongar frå England, Tyskland, Polen, Romania, Burundi og Somalia. Det var musikk frå Arabia, Russland og USA, vi fekk høyre «Fader Jakob» i eit utal språklege versjonar og det heile vart avslutta med Beatles-låten «Here comes the Sun» og «Vestlandet». Alt saman framført i stram regi, og med ein sjarmfaktor som fukta augnekroken på ein sentimental gamling som meg.

 

 

Magnussen, May-Linda

Forsker

 

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn er utsatt for systematisk diskriminering i arbeidslivet, ifølge forskning fra Universitetet i Agder.

Innvandrere oppfordres til å lære seg språket og få en utdannelse. Men selv for dem med høy utdannelse – og gjerne gode karakterer – fører bakgrunnen til at de blir diskriminert. Forsker May-Linda Magnussen er spesialist i kjønn, likestilling og diskriminering og står bak forskningen. Hun har intervjuet en lang rekke kvinner med nettopp høy utdannelse og utenlandsk bakgrunn. – Jeg blir rett og slett forbannet, når jeg ser den systematiske diskrimineringen de utsettes for, sier hun. Anslagsvis 25 prosent av innvandrere med høy utdanning, når ikke opp i søknadsrundene.

 

Fra kommentarfeltet: Jeg blir skeptisk med en gang jeg leser "spesialist i kjønn, likestilling og diskriminering". Så på NRK artikkelen, og de har ikke linket til denne såkalte forskningen. Står heller ingenting om noen kontrollgruppe. Vi vet altså ikke om det er diskriminering basert på etnisitet.

 

 

Malmedal, Mali

Kontaktstudent NTNU

 

Hijab-klager til NRK på ville veier. Kringkastingsrådet behandlet klagestormen mot programmet «Faten tar valget», 14. september, 2017.

 

Media har mottatt flere tips fra lesere som er urolige for en henvendelse de har mottatt fra studenter på NTNU, etter å ha sendt klager til NRK angående programmet «Faten tar valget».

Mange føler seg krenket av NRK og NTNUs framferd. Det er det to konkrete navn i prosjektet som bør være i fokus: kontaktstudent Mali Malmedal og veileder Melanie Magin, postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

 

 

Martinussen, Marie Sneve

Nestleder i Rødt

 

Også sjef for festivalen «Popvenstre» som går av stabelen i Kubaparken i Oslo i juni 2017

– Popvenstre er en festival for politikk, kultur og de folkelige bevegelsene. Årets hovedtema er «hvordan slå tilbake høyrepopulismen?». Vi har ikke hele svaret, men prøver å vise at det finnes et mangfold av måter å gjøre det på, med grasrotmobilisering og kultur som viktige utgangspunkt.

 

 

Meling, Brynjar

Advokat

 

I kraft av å være forsvarer for revygruppa Løgnaslaget har advokat Brynjar Meling i juni 2018 fått medhold av Gulating lagmannsrett ved Arild Oma i sin begjæring om tilgang til Merete Hodnes Facebook-profil, gjennom å være hennes «venn». Oma mener dette er relevante med tanke på hennes arbeid mot islamisme og multikulturalisme.

 

Nabokjerringas kommentar: Er arbeid mot islamisme og multikulturalisme straffbart?

 

Mesna, Toril

Leder for Kongsberg SV

 

I flere leserinnlegg i lokalavisen Laagendalsposten brukes sterke uttrykk om holdninger blant medborgere i Sølvbyen. Toril Mesna, leder for Kongsberg SV, skriver i et innlegg 1. september 2017 at et hefte kalt «Lokalnytt fra Kongsberg» som i august ble distribuert til 8000 husstander i byen, er å betrakte som «brunt oppgulp» og «rasistisk».

 

– De som står bak heftet er de samme som arrangerte fakkeltog mot flyktningmottak på Raumyr i 2015, og som gjorde at Kongsberg i riksmedier fikk et rykte på seg for å være en innvandrerfiendtlig by. Heldigvis varte ikke det lenge, mange sterke og gode krefter klarte fort å endre det inntrykket. Alle hjelperne og de ansatte på Raumyr har all ære for det.

 

Mesna avslutter sitt leserinnlegg med å skrive at hun er «kvalm» etter å ha lest informasjonsheftet, som hun altså knytter til Facebook-gruppen “Nei til 1000 flyktninger på Raumyr”.

 

 

Mestad, Adele Matheson

Nestleder Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 

Familien i Trandum-saken i 2017 hadde ikke lovlig opphold. Da familiemedlemmene motsatte seg utreise, ble de pågrepet, innsatt på familieavdelingen og senere fremstilt for fengsling, noe domstolen samtykket til. Familien ble sittende på Trandum til den ble uttransportert 20 dager senere

Lagmannsretten mente at det var tvingende nødvendig å pågripe familien og internere dem på Trandum for en helt kort periode frem til planlagt uttransport dagen etter. Det var derimot ikke greit å fengsle dem i 18 ekstra dager.

Det er heldigvis ikke hver dag at en norsk domstol dømmer staten for brudd på menneskerettighetene. Nå er den dømt for krenkelse av barns rettigheter etter den kanskje mest grunnleggende menneskerettsbestemmelsen vi har, forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3. Dette har aldri tidligere skjedd i Norge.

Justisdepartementet har fremmet et lovforslag for Stortinget som i stor grad imøtekommer mye av kritikken fra lagmannsretten, det er blant annet fremmet forslag om tidsfrister for hvor lenge barn kan fengsles. Det er bra. Det viktigste med lovforslaget, er at det foreslås at det bygges en barnevennlig familieenhet utenfor Trandum med sivilt preg, som på en langt bedre måte vil ivareta de barna som uforskyldt har havnet i en såpass vanskelig situasjon at de interneres.

 

Fra kommentarfeltet: Dette var en ekstremt vridd framstilling. Ren bjørnetjeneste for dem det gjelder. En smule mer objektiv tilnærming hadde nok både de og vi andre tjent på. Hva med foreldrenes ansvar for å hindre at barna blir internert?

 

Nå kan vi kanskje fastslå at det ikke bare er i USA at domstolene er politiserte, da i en venstreliberal, progressiv retning. En meget farlig utvikling.

 

 

Moen, Ole O.

Professor og USA-ekspert

 

Professor og USA-ekspert Ole O. Moen er i februar 2017 på sin side trygg på at Donald Trump ikke vil sitte presidentperioden ut. – Det som nå skjer er veldig alvorlig, selv om det kanskje ikke er så overraskende. Man leder ikke verdens mektigste nasjon som et reality-TV-show, sier Moen.

Han mener avgjørelsen om å hindre folk fra enkelte nasjoner å reise inn i USA er grunnlovsstridig i seg selv, noe som kan føre til at det blir reist riksrettssak mot presidenten. En president som ikke bryr seg om politisk og diplomatisk skikk og bruk, og i tillegg ikke respekterer grunnloven, lever farligere enn han tror, ifølge professoren.

Moen mener innreiseforbudet reduserer Donald Trumps anseelse i utlandet. – Det er interessant å merke seg at de landene hvor Trump-familien har forretningsforbindelser – land som Filippinene, Indonesia, Saudi-Arabia og Egypt – ikke er omfattet av innreiseforbudet.

 

Fra kommentarfeltet: Herre min hatt, tar dette aldri slutt, er det totalt umulig å forstå at mannen er valgt og lovlig innsatt som president? De samme ekspertene var vel helt sikre på at Trump ikke ble valgt til president, så her har vi virkelig eksperter som har noe å vise til.

 

For en latterlig artikkel kokt på ingenting. Er dette "nyheter" eller driver VG å sår frø for sine meninger? Det er flere og flere som lurer på om vi har journalister i Norge? Disse ser mer ut som politiske agitatorer.

 

 

Moflag, Tuva

Ordfører i Ski

 

29. juli 2017 planla organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» å avholde en demonstrasjon under parolen «Knus homolobbyen» i Fredrikstad. Fredag morgen opplyste imidlertid politimester Steven Hasseldal Øst politidistrikt at nynazistene ikke får lov til å demonstrere i Fredrikstad. – Det er fordi det er fare for «alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlig ferdsel. Vi frykter ikke at denne demonstrasjonen nødvendigvis skal generere problemer. Men vi ser at det har fremkommet opplysninger om en betydelig motdemonstrasjon. Det har eskalert betydelig og vi ser at det er stor risiko for voldelig motstand og organiserte ordensforstyrrelser, sier politimester Steven Hasseldal

 

Men ordførerne Tuva Moflag i Ski og Nina Sandberg i Nesodden låner i juni 2017 villig bort sine regnbueflagg for å vise sin avsky mot nynazistene som vil demonstrere i Fredrikstad.

 

 

Mordt, Henriette

NRK

 

Natt til 9. juni 2017 ble tre biler trolig påtent på Vestli i Oslo. Politiet har funnet DNA som knytter en mann i 20-årene til bilbrannen. Mannen nekter straffeskyld, og er nå løslatt.

– Vi kan bekrefte at DNA på bensinkannen gjorde at vi kunne pågripe mannen og sikte han for grovt skadeverk, sier politioverbetjent ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

 

Nabokjerringas kommentar: Ikke med et ord nevnes det at den siktede er av utenlandsk opprinnelse. Hvorfor

 

 

Moxnes, Bjørnar

Partiet Rødt

 

Politikere som Bjørnar Moxnes (Rødt) har i juli 2017 gått fullstendig tom for argumenter i den pågående folkevandringskrisen, og synes å tro at noen fortsatt biter på argumentet om at Norge "må delta på dugnaden".

«Norge bør ta imot 20 000 overføringsflyktninger i året. Norge må bli med på dugnaden», sier Bjørnar Moxnes og Odd-Arild Viste. Så kommer hele balletten med usammenhengende svada fra den virkelighetsfjerne Rødt-lederen Moxnes og medlem i Rødts antirasistiske utvalg, Viste.

 

Kort oppsummert: Flykningkrisen lar seg ikke stoppe. Det er 65 millioner på flukt. Det norske svaret må være ansvarlig og langsiktig for mennesker på flukt. Bla, bla, bla. Deretter klassikeren i Moxnes og Vistes vrøvlete tekst: «Det er ikke mer enn et par generasjoner siden nordmenn trengte trygge havner.»

 

Hansson, Rasmus

Talsmann for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson,

Talsmann for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, er i mars 2018 glad for mistilliten mot justisministeren. Han mener tiden er inne for å stanse utglidningen mot høyrepopulisme. Hansson mener «slike holdninger» ikke hører hjemme i Norge.

 

 

Møller, Cecilie Schløsser

Statsadvokat

 

Det var sommeren 2014 at en 14 år gammel norsk jente ble utsatt for det politiet mente var særdeles grove voldtekter, utført av tre afrikanske menn i 18 til 21 års alderen. Jenta ble utsatt for så grove overgrep at hun til slutt ytret ønske om å få dø mens overgrepene pågikk. Noen av overgrepene mot jenta var også så grove at hun nesten gikk inn i bevisstløs tilstand.

– Gjengvoldtekten skal ha vært så grov at den kvalifiserer til 21 års fengsel, fortalte Sturla Henriksbø ved Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. I rettsdokumentene kom det blant annet frem at den 14 år gamle jenta fikk påvist den psykiske lidelsen posttraumatisk stressyndrom i ettertid av overgrepene.

– Vi mener at bevisene ikke holder for tiltale av gruppevoldtekt. Jeg kan ikke gå inn i detaljer, men det er en helhetsvurdering av samtlige bevis i saken, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller

 

Nabokjerringas kommentar: Ja – etter en helhetsvurdering kan man komme frem til et hvilket som helst resultat.

 

 

Nelvik, Live

NRKs radio-programleder

 

Det ble som forventet fokus på Sylvi Listhaug da Jonas Gahr Støre ble invitert til “satireprogrammet” «Nytt på nytt.» Arbeiderparti-lederen med sine venner i panelet fikk friheten til å harselere og mobbe den avgåtte justisministeren under hele programmet.

 

NRKs radio-programleder Live Nelvik, som var på samme lag som Jonas Gahr Støre, tok seg friheten til å kalle Sylvi Listhaug en heks. – Hun sier at hun føler seg utsatt for en heksejakt. Jeg visste ikke at det var lov å kalle henne for heks. Men når hun åpner for at vi kan kalle henne det, så kjenner jeg at det er deilig, sier Nelvik i det både publikum, panelet og ikke minst Jonas Gahr Støre ler.

 

 

Nilsen, Anne Birgitta

Professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forfatter av boken Hatprat

 

Hatytringer er ikke bare enkeltstående skjellsuttrykk. Hatytringer inngår i en språkbruk som rammer verdigheten, anseelsen og statusen til en gruppe mennesker. Hatytringer sprer negative følelser og usanne historier om en gruppe mennesker. Retorikken kan vi kalle fordommenes retorikk. Hatytringer mot jødene sprer negative følelser, løgner og mistenksomhet overfor jødene. Hatytringer mot homofile sprer negative følelser og usanne historier om homofile.

I Norge er det ikke bare jøder og homofile som er utsatt for fordommenes retorikk. Samer, kvinner, muslimer og flere andre grupper av mennesker er også utsatt.

 

Nabokjerringas kommentar: Hva med Nilsens egne fordommer – og hennes kamp mot ytringsfriheten? Ansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus er ikke fagfolk, men hovedsakelig politiske aktivister på venstresiden.

 

 

Nilsson, Rune

Programleder

 

Rune Nilsson er en annen talentløs programleder, men etter at han i én kronikk for vel et år siden skjelte ut alle som ikke vil ha åpne grenser for alle migranter, sitter han han ganske trygt. Og får i tillegg breie seg mer og mer i sendeflatene.

 

 

Njåstad, Helge Andrè

Saksordfører Stortingets kommunalkomité (Frp)

 

I april 2017 setter Stortinget en stopper for at barn og barnebarn blir straffet for at foreldrene har forklart seg uriktig til norske utlendingsmyndigheter.

 

Frps innvandringsminister Sylvi Listhaug har advart sterkt mot opposisjonens forslag om å overlate tilbakekall av norsk statsborgerskap til domstolene. Men den såkalte «arvesynden» ble for drøy, også for Frp. – Alle partiene går inn for dette. Det kan være litt ulike formuleringer, men det kan vi få ryddet opp, framholder saksordfører Helge Andrè Njåstad (Frp).

 

Nabokjerringas kommentar: Skal forbrytelser lønne seg heretter?

 

 

Nordahl, Truls

Fylkesdirektør i Stavanger

 

Brochmann 2 utvalget la frem sin rapport i februar 2017

 

Oppgave:

Utvalget skulle m.a. belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Utvalget skulle også vurdere hvordan norsk økonomi bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger.

 

Konklusjon:

Samfunnets absorberingskapasitet er en viktig faktor, selv om det ikke er en statisk størrelse. Hensikten med denne utredningen er å bidra med analyser og vurderinger som kan føre til at denne kapasiteten øker.

 

Nabokjerringas kommentar: Så utvalget så det som sin oppgave å promotere ytterligere innvandring. Utvalgsmedlem Asle Toje er alene om å bemerke at «høy og permanent innvandring vil bli en akutt utfordring for norsk kultur».

 

 

Nordhus, Lars-Georg

Rektor ved Salangen skole

 

Jesus er for drøy for flerkulturen. I Salangen kirke, noen mil nord for Narvik, har Salangen skole hvert år oppført det tradisjonelle påskespillet. Men i år var det slutt. Rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus forklarer at dette er av hensyn til elever og foreldre med en annen trosretning. – Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr at vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå ekskludering av noen slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller ekskludere elever og foreldre med annen trosretning. Det grenser med hva som er lov ifølge lærerplanen, informerer rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus.

 

Fra kommentarfeltet: Rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus er en feig og populistisk mann som pisser popularitetsbølgen og muslimene opp etter ryggen. Han bør ta sin hatt og gå. Denne mannen bør absolutt ikke ha en lederstilling hverken i skoleverket eller annet sted.

 

 

Ogre, Mathias

NRK

 

Natt til 9. juni 2017 ble tre biler trolig påtent på Vestli i Oslo. Politiet har funnet DNA som knytter en mann i 20-årene til bilbrannen. Mannen nekter straffeskyld, og er nå løslatt.

– Vi kan bekrefte at DNA på bensinkannen gjorde at vi kunne pågripe mannen og sikte han for grovt skadeverk, sier politioverbetjent ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

 

Nabokjerringas kommentar: Ikke med et ord nevnes det at den siktede er av utenlandsk opprinnelse. Hvorfor?

 

 

Oma, Arild

Dommer

 

I kraft av å være forsvarer for revygruppa Løgnaslaget har advokat Brynjar Meling i juni 2018 fått medhold av Gulating lagmannsrett ved Arild Oma i sin begjæring om tilgang til Merete Hodnes Facebook-profil, gjennom å være hennes «venn». Oma mener dette er relevante med tanke på hennes arbeid mot islamisme og multikulturalisme.

 

Nabokjerringas kommentar: Er arbeid mot islamisme og multikulturalisme straffbart?

 

 

Pannberg, Frida

Leder for verveutvalget, Skedsmo AUF

 

I klassen min er vi 16 elever og har ti nasjonaliteter. Det er en norsk verdi.

Fra kommentarfeltet: Kronikkforfatteren glemmer å fortelle oss hva disse kulturene bringer med seg av positivitet. Hun må også fortelle oss hva som er galt med det gamle Norge. Det blir nesten komisk når man trekker inn likestilling som en faktor våre nye landsmenn bringer med seg til landet vårt.

 

 

Parr, Grethe Hovde

Utdanningsdirektør Oslo og Akershus

 

En 17 år gammel skolejente i Asker eller Bærum ble voldtatt av to medelever i skoletiden. Skolen fikk så beskjed av fylkeskommunen at de ikke kunne flytte de to siktede guttene på 17 og 19 til en annen skole.

Den 3. januar i år anmeldte den 17 år gamle jenta to medelever på 17 og 19 år for å ha voldtatt henne i skoletiden, skriver Budstikka.

De to guttene er nå siktet i saken, men begge nekter straffeskyld.

Rektoren ved den aktuelle skolen forteller til Budstikka at de fikk beskjed fra Akershus fylkeskommune at de ikke kan frata de aktuelle elevene skoleplassen eller flytte de til en annen skole kun på bakgrunn av en siktelse.

Den 17 år gamle jenta ble dermed tvunget til å gå på samme skole med to gutter som skal ha voldtatt henne i skoletiden.

Akershus fylkeskommunes avdeling for videregående opplæring hadde i februar 2017 ikke anledning til å kommentere saken

 

 

Pedersen, Helga

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant

 

Denne uka kom nyheten om at Oscarsgata Mottak i Vadsø skal legges ned. Utlendingsdirektoratets beslutning kommer som et resultat av at færre kommer til Norge for å søke om asyl.

Akkurat nå står omtrent halvparten av de 300 kontraktfestede plassene ved asylmottaket i Vadsø tomme. En trist beskjed for byen mener både i Finnmarks redaktør Anniken Renslo Sandvik, Vadsøs ordfører Hans-Jacob Bønå (Høyre) og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Helga Pedersen.

 

Fra kommentarfeltet: Man kan ikke bygge et samfunn rundt asylsøkere, det må være mye rare folk som jobber i den kommunen, dette må jo være en gladnyhet, vi trenger ikke asylsøkere hit til landet.

 

 

Pedersen, Jørn

Skolesjef i Stavanger kommune

 

Foreldre med elever på Nylund skole i Stavanger ble i oktober 2017 bedt om å krysse av for hvilke sanger barna deres kan være med å synge på juleavslutningen. Senere gjorde skolen retrett. Etter et møte mellom skoleledelsen og skolesjefen i Stavanger, ble det besluttet å trekke skjemaet tilbake.

– Når vi nå har snakket gjennom og sett på de reaksjonene som har kommet, så ser vi at det nok er for høyt detaljnivå, sier skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger kommune. – Vi ber foreldrene ta stilling til om elevene skal delta på hvert enkelt arrangement. Spesielt i forbindelse med julegudstjenestene er vi pålagt ifølge opplæringsloven å innhente sånne samtykker. Men foreldrene skal se bort fra det å gi tilbakemelding på enkeltsanger, sier Pedersen.

 

 

Ranke, Frederik G.

Statsadvokat

 

Høyesterett har i april 2018 forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.

 

Bakgrunnen for saken som ble behandlet av landets øverste domstol, var en krangel litt før klokka 2.30 natt til 15. august 2015. 24-åringen dyttet da til en annen mann, som har somalisk bakgrunn, hvorpå denne mannen svarte med å kaste en bakt potet i hodet på 24-ringen. 24-åringen har innrømmet at han deretter kalte den andre for «jævla neger». Også en politibetjent som var til stede, har forklart at disse ordene ble sagt gjentatte ganger. 24-åringen mener utsagnet ble brukt som et hvilket som helst annet skjellsord under en krangel, og ikke skulle oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge. Det var Høyesterett ikke enig i.

 

Den offentlige påtalemyndighet ble representert av statsadvokat Frederik G. Ranke. Dommere var Knut H. Kallerud, Arne Ringnes, Bergljot Webster, Espen Bergh og Tone Sverdrup

 

 

Rieber-Mohn, Georg Fr.

Jurist, tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer

 

Omtrent så sløvt opplevde jeg selv alle oppslagene om innstramninger i asylpolitikken og tvangsreturene av enslige asylsøkere som fyller 18 år. Inntil jeg fikk innsikt i en ung afghaners dypt tragiske situasjon og forgjeves appell til norske utlendingsmyndigheter om å slippe returen. Til helvete – som han opplever det. Ikke uten grunn. Han har vært i Norge et par års tid, etter en dramatisk flukt fra hjemlandet. Han så sin unge jevnaldrende venn (14 år) bli skutt, han opplevde forlis i Middelhavet, og hadde store traumer å slite med da han ankom vårt «paradis» her i nord – det måtte føles slik. Han fikk venner her, ble vist omsorg og varme, gikk på skole, lærte norsk. Til overmål har han en eldre bror i Norge som er innvilget varig opphold

 

 

Ringnes, Arne

Dommer i Høyesterett

 

Høyesterett har i april 2018 forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.

 

Bakgrunnen for saken som ble behandlet av landets øverste domstol, var en krangel litt før klokka 2.30 natt til 15. august 2015. 24-åringen dyttet da til en annen mann, som har somalisk bakgrunn, hvorpå denne mannen svarte med å kaste en bakt potet i hodet på 24-ringen. 24-åringen har innrømmet at han deretter kalte den andre for «jævla neger». Også en politibetjent som var til stede, har forklart at disse ordene ble sagt gjentatte ganger. 24-åringen mener utsagnet ble brukt som et hvilket som helst annet skjellsord under en krangel, og ikke skulle oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge. Det var Høyesterett ikke enig i.

 

Den offentlige påtalemyndighet ble representert av statsadvokat Frederik G. Ranke. Dommere var Knut H. Kallerud, Arne Ringnes, Bergljot Webster, Espen Bergh og Tone Sverdrup

 

 

Risberg Eirik Julius

Forsker, Falstadsenteret

 

Hva er Høyres innvandringspolitikk? For øyeblikket er Regjeringens innvandringspolitikk et janusansikt med Listhaugs klebet på baksiden av Solbergs, skriver forfatteren.

Vi utfordrer Regjeringens største parti, Høyre, til å klargjøre sitt syn på en av vår tids store utfordringer. Høyre har gått til valg på en streng innvandringspolitikk, men hva betyr det – og er den nyvalgte regjeringen i stand til å møte den utfordringen som den globale flyktningsituasjonen utgjør?

Selv om flyktningstrømmen fra Syria er mindre i dag enn den var i toppårene 2015–2016 ser imidlertid ikke den globale flyktningstrømmen ut til å avta og peker seg ut som en av vår tids største humanitære utfordringer. Situasjonen krever nytenkning: Hvordan skal vi respondere på denne utfordringen – både nasjonalt og som individer?

 

Fra kommentarfeltet: Det er trist lesning når forsker Eirik Julius Risberg ikke en gang gidder å argumentere om Sylvi Listhaugs standpunkt, men bare avfeier henne på et politisk grunnlag!

Risberg ironiserer over at «nytenkningen» er vel så ofte preget av mer eller mindre subtile måter å holde asylsøkerne borte fra Europa." Nettopp der forstår leseren at forskeren er fordomsfull og lite realitetsorientert.

Enig, denne "forskeren" fremstår svært useriøs og ureflektert. Hva slags kriterier er det egentlig for å få kronikker på i Aftenposten? Det er åpenbart ikke grenser for visvas som får plass, bare det har rett, politisk korrekt vinkling.

 

 

Romarheim, Anders

Førsteamanuensis ved Institutt for Forsvarsstudier

 

Skandinaviske forskere mener i januar 2017 at USAs president Donald Trumps innreiseforbud kan virke mot sin hensikt og bygge opp under forestillingen om en sivilisasjonskrig.

 

Dette forbudet vil skape ytterligere splid og bekrefte forestillinger på både ytre høyre og i jihadistiske miljøer om at det foregår en slags sivilisasjonskrig. Det sier statsviter og førsteamanuensis Anders Romarheim ved Institutt for Forsvarsstudier om USAs president Donald Trumps innreiseforbud. Forbudet ble gjort til lov med et pennestrøk fra Trump fredag, og nekter personer fra sju muslimske land inngang til USA.

 

 

Ropstad, Kjell Ingolf

KrF

 

Ap, Sp og KrF vil i juni 2017 ha en ny lov for hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på. Regjeringen har sagt nei, men får nå flertallet mot seg.

UDI ville i mars 2017 lovfeste hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på. UDI påpekte at ulike asylmottak kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi barna forsvarlig omsorg, men regjeringen sa en slik lov ikke var aktuelt. Nå har saken likevel vært til behandling på Stortinget, etter at KrF fremmet forslag om å lovfeste omsorgsansvaret.

 

– Når UDI sier det er varierende tilbud og kvalitet, og peker på at vi må ha en minstestandard for hva som blir tilbud, mener vi det er viktig å lytte til fagmyndighetene, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad

 

Fra kommentarfeltet: Send dem hjem og ut er dere snille. Vi kan ikke fortsette å ta imot folk sånn. Det blir bare terror og elendighet. Og hvorfor i svarten skal disse barna ha ekstra rettigheter, tenk om norske barn skulle forlange det?

Burde heller fått lovfestet hva eldre og syke har krav på. Men det er svært få politikere som er interessert i! I alle fall ikke Ap, Sp, V og Krf. Men alle pensjonister, gamle og syke: merk dere hva dere ikke skal stemme på!

 

 

Rotevatn, Atle

Professor i Geovitenskap, Universitetet i Bergen

 

Trump bygger politikken sin på løgner, derfor vil han kneble akademikere og forskere, skriver han i januar 2017: Forskere og kunnskapsarbeidere over hele verden følger utviklingen i USA med dyp bekymring etter at Donald Trump inntok det ovale kontor. Like etter valget satte Trump i gang med å kartlegge meningsmotstandere, i det han forsøkte å få utlevert lister over alle som hadde befattet seg med klimaendringer i det amerikanske energidepartementet. Videre, i løpet av sine første dager som president, har Trump rukket å innføre restriksjoner for forskere ansatt i en rekke statlige forvaltningsorganer mot å uttale seg offentlig, det være seg gjennom ytringer til media, på nett eller i sosiale medier.

Veien videre er usikker, men brolagt med Trump-administrasjonens mistenkeliggjøring av forskere, devaluering av kunnskap, og skepsis til faglig-vitenskapelig kompetanse. Den akademiske friheten, og retten til å ytre seg fritt, er grunnleggende ingredienser for den vitenskapelige diskurs, formidling av kunnskap til samfunnet, og deltagelse i den offentlige debatt. Undergraver man dette, undergraves en av de viktigste av grunnpilarene i et åpent og velfungerende demokrati.

 

Fra kommentarfeltet: Man skal ha et rolig gemytt og stødig gange for å navigere seg gjennom alt det tøvet som serveres nå om dagen. Denne analysen av Trump føyer seg inn i den lange rekken av lignende skriverier fra "forståsegpåere", både før og etter valget.

 

Jeg også er skeptisk til Trump, men jeg tror demokratiske systemet i USA er det beste i verden, og sannsynligheten for at en autoritær person klarer å forandre grunnloven, slik Erdogan gjør i Tyrkia, tror jeg er minimal.

Men kanskje ekspertene burde lete opp de konkrete sakene og diskutere hva Trump konkret gjør galt? Så langt kan jeg ikke se at det han har gjort truer det amerikanske demokratiet, men selvsagt er det urovekkende dersom Trump står for en tut og kjør politikk, og det eneste som betyr noe er penger. Han bør få en mulighet til å vise hva han står for, så kanskje om et år er tiden inne for å skrive artikler av denne type.

 

 

Rotevatn, Sveinung

Statssekretær (V)

 

Justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) nye statssekretær Sveinung Rotevatn (V) mener friest mulig innvandring i verden bør være et politisk mål.

 

Rotevatn slår tilbake mot antakelsene om hans rolle som justisministerens nye statssekretær. Statssekretæren sier at for ham blir jobben å korte ned avstanden mellom Venstre og Frp, og legger til: – Mitt personlige syn er at en friest mulig innvandring i verden bør være et politisk mål.

 

Fra kommentarfeltet: Det virker som at Erna Solberg har bestemt seg for å skvise FRP bort fra enhver innflytelse på innvandringspolitikken. Jeg sier bare: stakkars Listhaug, skal hun aldri får fred fra disse kjerringene som på skattebetalernes regning velter seg frem i offentlighetens spotlys. Det må da være mulig at staten bidrar med noen midler slik at det kan lages egne aktivitetssparker for store tenåringer der de kan boltre seg fritt og måle sine store visjon-krefter på hverandre.

 

 

Ryen, Merethe Anette

Prosjektleder for et likestilt arbeidsliv i Vest-Agder fylkeskommune.

 

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn er utsatt for systematisk diskriminering i arbeidslivet, ifølge forskning fra Universitetet i Agder.

Innvandrere oppfordres til å lære seg språket og få en utdannelse. Men selv for dem med høy utdannelse – og gjerne gode karakterer – fører bakgrunnen til at de blir diskriminert.

– Vi må utvikle målrettede verktøy, for å møte likestillings- og mangfoldsutfordringer, sier Merethe Anette Ryen, som er prosjektleder for et likestilt arbeidsliv i Vest-Agder fylkeskommune. I kampen mot diskriminering og trakassering, jobber Agder-fylkene for å få til en sertifiseringsordning for arbeidsgivere.

 

Fra kommentarfeltet: "...spesialist i kjønn, likestilling og diskriminering...". Da er vel ofte konklusjonen gitt før "forskningen" utføres.

 

 

Rødahl, Svein Helge

Prest

 

Tidligere muslim Nasser Fard misliker i april 2017 at prest Svein Helge Rødahl inviterte imam til samtale i kirken. Imam Ibrahim Saidy fra The Islamic Movement Norge moské og senter var invitert til samtalemøte i Haugerud kirke. Sokneprest Svein Helge Rødahl inviterte ham for å knekke fordommer om islam. Det siste året har sokneprest Svein Helge Rødahl hatt jevnlige samtaler med en muslim om islam og kristendom. Nå var han klar til å ta en offentlig samtale.

 

 

Røed, Runa

VG

 

I februar 2017 skriver hun bl.a. følgende:

Professor og USA-ekspert Ole O. Moen er på sin side trygg på at Donald Trump ikke vil sitte presidentperioden ut. – Det som nå skjer er veldig alvorlig, selv om det kanskje ikke er så overraskende. Man leder ikke verdens mektigste nasjon som et reality-TV-show, sier Moen.

Han mener avgjørelsen om å hindre folk fra enkelte nasjoner å reise inn i USA er grunnlovsstridig i seg selv, noe som kan føre til at det blir reist riksrettssak mot presidenten. En president som ikke bryr seg om politisk og diplomatisk skikk og bruk, og i tillegg ikke respekterer grunnloven, lever farligere enn han tror, ifølge professoren.

Moen mener innreiseforbudet reduserer Donald Trumps anseelse i utlandet. – Det er interessant å merke seg at de landene hvor Trump-familien har forretningsforbindelser – land som Filippinene, Indonesia, Saudi-Arabia og Egypt – ikke er omfattet av innreiseforbudet.

 

Fra kommentarfeltet: For en latterlig artikkel kokt på ingenting. Er dette "nyheter" eller driver VG å sår frø for sine meninger? Det er flere og flere som lurer på om vi har journalister i Norge? Disse ser mer ut som politiske agitatorer.

Da var dagens anti-Trump kampanje i gang i VG ja. Dette blir for dumt, VG. Når skal dere slutte med den tåpelige hetsen av President Trump?

Det er VG som er idiotene og svikter sitt samfunnsoppdrag. VG og Dagbladet har gjort tittelen "Ekspert" nærmest til en komedie når det stadig bruker den i tvilsomme tilfeller for å legge mer tiltro i sakene deres. VGs eksperter er for lengst avslørt som propagandister for globalistene og 1%-erne. Du tar de vel ikke på alvor?

Er ingen fan av Trump. Samtidig virker det som objektiv journalistikk om fyren ikke eksisterer lenger. Tydelig at man har en agenda og bruker misvisende sensasjonsoverskrifter hver eneste dag. Tror det kan øke oppslutningen til mannen på sikt.

Er det barnehagebarn som er ansatt som journalister? Hver eneste overskrift om Trump skriker at dere er umodne, arrogante og uredelige. La oss slippe mer av dette barnslige tøvet.

 

Marianne Vikås - propagandaspreder på høyde med Josef Goebbels. Bra jobba!

 

 

Røsvoll, Tarjei Ellingsen

Jusstudent ved Universitetet i Bergen

 

«Høyreekstreme massemordere utpekes ofte av politiet som såkalte «ensomme ulver». Men de er ikke ensomme, de representerer store folkemasser på internett» skriver han i februar 2017: Disse «andre», som gjør gjerningspersonene til det motsatte av ensomme ulver, er de gigantiske nettverkene vi har tilgang til på internett. Det er facebookgrupper, chatterom, internettforum og alternative nettaviser.

På denne måten skaper internett til syvende og sist «ensomme ulver». Noen får et forskrudd menneskesyn på grunn av påvirkning fra utallige mennesker på nettet slik at de mister grepet om virkeligheten. Ingen burde bli overrasket når disse utfører grusomheter, utstyrt med verktøyene de trenger fra de samme nettforumene.

Høyreekstreme ønsker faktisk at høyreekstreme handlinger skal skje. Selv om ikke alle gjennomfører så rekrutterer de nye tilhengere til sine rekker bak et skjul av «humor».

 

Fra kommentarfeltet: Hva er det du oppfordrer til her, selvsensur? Jeg tar ikke poenget i dette fjortis innlegget her. Internett skaper ensomme ulver?

Det er jo nettopp islamister det dreier seg om. Og venstreekstreme.

Utposten nynazist eller hva du kaller høyreekstrem, er fullstendig utfryst i motsetning til jihadister og venstrevold

De venstreekstreme marsjerer gjerne åpenlyst i gatene og angriper sine meningsmotstandere med vold uten at venstre politikere løfter ett øyenbryn.

 

 

Raaum, Kristin Gunleiksrud

Leder i Kirkerådet. Oslo

 

Kirkerådet kritiserer i juni 2017 Brochmann II-utvalget som konkluderer med at Norge må endre sin innvandringspolitikk hvis vi skal overleve som en velferdsnasjon. "Vi må tåle velferdskutt og senke vår levestandard", skriver Kirkerådet i et offentlig brev.

 

Fra kommentarfeltet: Den Norske Kirke er ødelagt for lenge siden, la de sitte og lalle til hverandre om regnbuer og enhjørninger, lengre fra virkeligheten er det ikke mulig å komme! Men nå må dere pokker meg begynne å ta vare på kristendommen her i landet. Hvorfor skal dere klappe en religion som er ute etter å utrydde oss kristne med hårene? Se hva det multikulturelle har gjort med Europa per i dag, og verre blir det når folkemassene begynner å grunnlegge borgervern som vi snart er nødt til å gjøre

 

 

Sand, Øivind

Ordfører i Rælingen

 

Rælingen er fantastisk kommune til å ta imot flyktninger, og jeg snakker ikke for min kjære mor, sier ordfører Øivind Sand, ordfører (Ap).

Han forteller at de har gode resultater med å få flyktninger i jobb eller utdanning: – Vi klarer det ikke bare å få dem ut i jobb, men at de kjøper egen bolig også. Gjennomsnittlig bruker vi to år, sier han.

 

Rælingen kan ta imot inntil 40 i året, men pendlerkommunen har ikke bruk for arbeidskraften selv: – Nei, derfor bruker vi hele arbeidsmarkedet på Romerike, og det går fint, sier ordføreren.

 

Han sier de ønsker flyktninger velkommen fordi de er en ressurs som kan bidra til samfunnsutvikling, og at de har bygget opp en flyktningtjeneste med god kompetanse som de ønsker å beholde. Samtidig har kommunen spart opp nesten 20 millioner kroner av pengene de får fra staten for å bosette flyktningene.

 

 

Sandberg, Nina

Ordfører i Nesodden

 

29. juli 2017 planla organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» å avholde en demonstrasjon under parolen «Knus homolobbyen» i Fredrikstad. Fredag morgen opplyste imidlertid politimester Steven Hasseldal Øst politidistrikt at nynazistene ikke får lov til å demonstrere i Fredrikstad. – Det er fordi det er fare for «alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlig ferdsel. Vi frykter ikke at denne demonstrasjonen nødvendigvis skal generere problemer. Men vi ser at det har fremkommet opplysninger om en betydelig motdemonstrasjon. Det har eskalert betydelig og vi ser at det er stor risiko for voldelig motstand og organiserte ordensforstyrrelser, sier politimester Steven Hasseldal

 

Men ordførerne Tuva Moflag i Ski og Nina Sandberg i Nesodden låner i juni 2017 villig bort sine regnbueflagg for å vise sin avsky mot nynazistene som vil demonstrere i Fredrikstad.

 

 

Sandvik, Anniken Renslo

iFinnmarks redaktør

 

Denne uka kom nyheten om at Oscarsgata Mottak i Vadsø skal legges ned. Utlendingsdirektoratets beslutning kommer som et resultat av at færre kommer til Norge for å søke om asyl.

Akkurat nå står omtrent halvparten av de 300 kontraktfestede plassene ved asylmottaket i Vadsø tomme. En trist beskjed for byen mener både iFinnmarks redaktør Anniken Renslo Sandvik, Vadsøs ordfører Hans-Jacob Bønå (Høyre) og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Helga Pedersen.

 

Fra kommentarfeltet: Man kan ikke bygge et samfunn rundt asylsøkere, det må være mye rare folk som jobber i den kommunen, dette må jo være en gladnyhet, vi trenger ikke asylsøkere hit til landet.

 

 

Sandvær, Hilde

VG

 

Donald Trumps reaksjoner på Obamas løfte om å ta imot 1250 australske asylsøkere følger ikke diplomatisk etikette, skriver hun i februar 2017.

Trump skal ha blitt sint og avbrutt en telefonsamtale med den australske statsministeren Malcolm Turnbull, da Turnbull ønsket å få bekreftet avtalen om at USA skal ta imot 1250 australske asylsøkere som bor i australske mottak på avsidesliggende øyer i Stillehavet.

Reaksjonen til Trump skal ifølge Washington Post ha vært å kalle det hele for «tidenes verste avtale». Han reagerte også med en twittermelding hvor han skriver: «Kan du tro det? Obama-administrasjonen har gått med på å ta inn tusenvis av illegale immigranter fra Australia. Hvorfor? Jeg skal se nærmere på denne dumme avtalen»

NUPI-forsker Patrick Cullen forsker på USAs utenrikspolitikk og spesielt Trump-administrasjonen. Han forteller at Trump ikke følger etablert diplomatisk språkbruk når han reagerer på denne måten. – Det internasjonale samfunnet forventer at Trump lever opp til de lovnadene den forrige administrasjonen avtalte før han. En slik reaksjon vil da være ødeleggende for USAs forhold til Australia, sier Cullen.

 

Fra kommentarfeltet: Det var litt av en saus. I den ene setningen mener forskeren at reaksjonen kan være ødeleggende for forholdet mellom USA og Australia. I en annen setning tror han ikke det vil ha påvirkning på de store sakene. Og denne forskningen betaler vi for.

Presidenten i USA gikk til valg på å si opp eller reforhandle alle avtaler som ikke var i landets interesse. Han var i tillegg kritisk til innvandrere som har ødelagt sine identitetsdokumenter. Det ville vært undergravende for demokratiet om han ikke stod ved sine valgløfter.

Hvor lenge må vi lese noe fra disse forskerne og så kalte eksperter? De har tatt feil hele valgkampen og de synser og vimser i sine kommentarer. Er det virkelig noen som hører på dem?

 

 

Sanner, Jan Tore 1

Høyre-statsråd

 

Regjeringen vurderer i februar 2018 å gi en bonus til innvandrere i jobb. Introduksjonsprogrammet fungerer for dårlig, mener Høyre-statsråd Jan Tore Sanner. Han åpner for å premiere dem som kommer raskere ut i jobb eller utdanning. – En sluttbonus som premierer deltakere som kommer raskere gjennom introduksjonsprogrammet og over i jobb, aktivitet eller utdanning er et forslag som vi vurderer, sier han.

 

Fra kommentarfeltet: Nå blir det nok slik at våre venner skal ha forkjørsrett i arbeidslivet fremover. Ola Nordmann må stå med lua i hånda bakerst i køen. Høyre rasler også med sablene når det gjelder pensjoner og trygder. Nå er det ikke lenge før importen av trygdemottakere går ut over de svakeste gruppene av Ola Nordmann. Det kan bli stygt når folket våkner og ser hvilket svik det er blitt utsatt for av sine politikere som geleider inn de trojanske hester med ett selvtilfreds smil om munnen.

 

 

Sanner, Jan Tore 2

Kunnskaps- og integreringsminister

 

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møter Pakistansk kulturforening i Skedsmo. Foreningen presenterer tiltak rettet mot familier med pakistansk bakgrunn. Blant temaene er hverdagsintegrering, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. I løpet av våren skal Sanner reise landet rundt for å lytte til og lære av godt integreringsarbeid - og møte menneskene som gjør det mulig. Første stopp på turneen er Rælingen og Skedsmo.

Pakistansk kulturforening i Skedsmo roses av integreringsminister Jan Tore Sanner (H) for sin innsats for å skape dialog og motvirke negativ sosial kontroll. Sanner besøkte foreningen tirsdag som en del av en integreringsturné der statsråden vil lære av tiltak som fungerer.

 

 

Schreiner, Dag

Humorhuset Stavangeren

 

Hijabdømte Merete Hodne truer i februar 2017 med å gå rettens vei om ikke «Løgnaslaget», som kaller henne «Nazifrisøren fra Bryne», ikke fjerner det i forestillingen sin.

Hun forteller at hun fikk en epost fra en mann som hadde sett revyen "Løgnasevangeliet", med Per Inge Torkelsen, og Dag Schreiner, som sa at dette måtte hun ikke finne seg i, og ringte til Torkelsen.

– Han svarte ja da jeg spurte om de kalte meg for «nazifrisør», og henviste meg deretter videre til produsent Pål Mangor Kvammen, sier Hodne.

 

Fra kommentarfeltet Det store problemet er at det er Norge som må tilpasse seg muslimene og ikke omvendt. Det begynner å tære kraftig på, og jeg er etterhvert blitt drittlei alle de som etter sigende rømmer fra undertrykking og fare, ikke kan vente et mikrosekund en gang før de skal ha samme systemet her, som det de "rømte fra" Flere enn meg som finner det underlig? Takk for at vi nå har politikere som gjennomskuer skuespillet, og er i stand til å gjøre noe med det.

 

 

Setten, Karen O.

Dagbladet

 

En dag i mai 2017 pågrep politiet tre ungdommer på Vestli i Oslo, mistenkt for å ha kjennskap til at en 15 kilos stein ble kastet fra en gangbro nær Vestli T-banestasjon og ned på veien mot en vekterbil natt til søndag. - Steinen skrenset taket og siden på bilen, opplyser seksjonspåtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved den sammenslåtte politistasjonen ved Manglerud og Stovner til Dagbladet. To av ungdommene som ble innbrakt er 18 år, den tredje 19 år. De ble sluppet etter å ha forklart seg.

 

Nabokjerringas kommentar: Burde ikke leserne få rede på at dette var innvandrere?

 

 

Sitter, Nick

Professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI

 

Den enes terrorist er den andres frihetskjemper, sies det. Tilsvarende er det stor uenighet blant forskere og politikere om hvorfor noen blir terrorister, og hvordan problemet kan bekjempes.

Det er fortsatt ingenting som tyder på at islamisme er en mer alvorlig trussel i Europa nå enn det var lørdag morgen – og derfor all grunn til å holde stø kurs.

 

 

Sjøvoll, Andrea

Leder i SU

 

Å tykke liker på et hatefullt eller truende innlegg i sosiale medier er i utgangspunktet ikke straffbart i Norge. Men Sosialistisk Ungdom (SU) skulle gjerne sett at det ble straffbart å «like» hatefulle ytringer og trusler. – I verste fall kan dette sees på som en oppfordring til vold sier Andrea Sjøvoll, leder i SU.

 

 

Skotnes, Brian

Innsatsleder i Oslo politidistrikt

 

Tre biler kolliderte i Oslo – trakk våpen og balltre. Det var ved 23.30-tiden en mandag kveld i mai 2017 at tre biler krasjet i Michelets vei øst for Grorud stasjon ved 23.30-tiden mandag. Det ble trolig avfyrt skudd på stedet, og politiet har pågrepet to menn. Vi er temmelig sikre på at det er blitt avfyrt skudd og også tatt fram et balltre som er brukt til å true med. To menn som satt i en BMW, er pågrepet og kjørt i arrest, sier innsatsleder Brian Skotnes i Oslo politidistrikt

 

Nabokjerringas kommentar: Burde ikke skattebetalerne få rede på at dette var innvandrerfamilier?

 

 

Skårdalsmo, Kristian

NTB

 

«Kronprinsparet varmt mottatt av asylsøkere på Torshov» skriver han i feruar 2017: Kronprinsparet fikk et innblikk i hvordan hverdagen arter seg for asylsøkere i Norge da de besøkte Torshov transittmottak i Oslo.

Under besøket fikk kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit en grundig omvisning av beboerne, de fikk smake eritreisk kaffe og ta del i noen av aktivitetene på mottaket.

Kronprinsparet fikk dermed møte noen av de mange enkeltmenneskene som skjuler seg bak tall og statistikker over asylankomster til Norge.

– Det er sterkt. Hver enkelt person her har en dramatisk historie bak seg før de kom hit til dette transittmottaket. Her er de bare i noen uker eller måneder før de skal videre. Det er en utfordrende livsfase de er i, og det gjør inntrykk, sier kronprins Haakon.

 

 

Solberg, Erna

Statsminister

 

I media kunne man i august 2017 lese m.a. følgende:

 

«Statsminister Erna Solberg reagerer i august 2017 på enkelte av reaksjonene på at Faten Mahdi Al-Hussaini bruker hijab i et valgprogram på NRK. – Vi kan godt diskutere islam og ekstremisme, men å til dømes knytte hijab til IS og andre ekstreme organisasjoner, blir heilt feil. Solberg meiner det er viktig at vi respekterer dem som vel å bruke religiøse hodeplagg. I tillegg til at det er knytt en identitet til slike plagg, er det å bruke det også ei politisk og religiøs ytring. – Vi må lære oss å leve med at de som bruker hodeplagg gjør det fordi de er stolte av religionen sin og kvar de hører til. Og så lenge slik bruk er et fritt valg, og at de som bruker det respekterer dem som ikke bruker slike plagg, så er ikke dette et problem, seier ho».

 

###

 

Nabokjerringas kommentar: Det er utrolig at vi har en statsminister som til de grader har misforstått situasjonen når det gjelder Islams inntreden i landet.

 

 

Solbrække, Juni Nyheim

Jusstudent og medlem av den internasjonale juristkommisjon

 

Trump viser hvor skjør rettsstaten er, skriver Juni Nyheim Solbrække i februar 2017: President Trumps kontroversielle bruk av fullmakter illustrerer hvor lite som skal til før rettsstaten begynner å rakne. Selv i Norge kan vi se for oss en slik mulighet.

De siste dagene har tusenvis av amerikanere tatt til gatene for å demonstrere mot sin nye president, Donald Trump. Spesielt presidentordren om innreiseforbud for alle fra syv muslimske land vekker harme. Jurister og dommere står i fronten av opprøret.

Hvorfor er det så viktig at nettopp de sier fra at de mener noe er galt? Det følger av prinsippet i Nürnbergprosessen etter 2. verdenskrig at dommere har et at selvstendig moralsk ansvar for de avgjørelsene som fattes. Gode jurister er jurister som står opp for loven og mot makten hvis grunnleggende verdier krever det – selv når det vil si å stå opp mot den amerikanske presidenten.

 

Fra kommentarfeltet: Foreslår at jusstudenten setter seg bedre inn i maktfordelingsprinsippet i USA, og hvor mye makt en amerikansk president egentlig har. Så langt har ikke Trump gjort annet enn det han lovet i valgkampen.

Minst 16 land nekter Israelske statsborgere innreise. Hvor er hylekoret da? Se ting litt i perspektiv. Hvor mange muslimske land er det i verden, og hvor mange land har fått innreiseforbud? Det er et sikkerhetsproblem i de landene som er nektet innreise i 120 dager og hva er problemet med det? En ansatt som ikke adlyder ordre, kan faktisk sparkes.

 

 

Solheim, Jan Geir

Ordfører i Lærdal

Formannskapet i Lærdal har i desember 2018 samrøystes vedtatt forslaget om å gje flyktninger i kommunen gratis førerkort.

Vi har vedtatt å gi alle flyktninger høve til å ta gratis førerkort, og vi bruker av tilskottet til flyktninger. Vi ser på det som et godt vedtak fordi det er med å hjelpe integreringa på en god måte, sier ordfører i Lærdal Jan Geir Solheim (Sp).

Jfr. omtale av ordfører Solheim på Nabokjerringa.no

 

 

Solli, Anette M.

Fylkesordfører i Akershus

 

En 17 år gammel skolejente i Asker eller Bærum ble voldtatt av to medelever i skoletiden. Skolen fikk så beskjed av fylkeskommunen at de ikke kunne flytte de to siktede guttene på 17 og 19 til en annen skole.

Den 3. januar i år anmeldte den 17 år gamle jenta to medelever på 17 og 19 år for å ha voldtatt henne i skoletiden, skriver Budstikka.

De to guttene er nå siktet i saken, men begge nekter straffeskyld.

Rektoren ved den aktuelle skolen forteller til Budstikka at de fikk beskjed fra Akershus fylkeskommune at de ikke kan frata de aktuelle elevene skoleplassen eller flytte de til en annen skole kun på bakgrunn av en siktelse.

Den 17 år gamle jenta ble dermed tvunget til å gå på samme skole med to gutter som skal ha voldtatt henne i skoletiden.

 

Akershus fylkeskommunes avdeling for videregående opplæring hadde i februar 2017 ikke anledning til å kommentere saken

 

 

Solås, Lars Petter

FrP

 

I november 2018 ble det kjent at varaordfører i Oslo kommune, Kamzy Gunaratnam (Ap), skal lede 17. mai-komiteen i Oslo. Det er flust av gratulasjoner og andre støtteerklæringer på hennes Facebookside. Men tidligere Frp-politiker og medlem i den norske Nobelkomiteen Inger-Marie Ytterhorn er blant dem som ikke gratulerer Gunaratnam med vervet. I stedet skriver hun: «Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17. mai-komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?»

Frp-leder Siv Jensen sier i en kommentar at hun sterkt beklager uttalelsen fra Ytterhorn. Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger Marie Ytterhorn.

Og Frp's egen representant i 17. mai-komiteen, Lars Petter Solås, skriver i en e-post: - Kjære Kamzy Gunaratnam. Jeg gir deg min fulle og helhjertede støtte.

 

 

Stang, Gunhild Berge

Fylkesleiar i Venstre

 

Gunhild Berge Stang vil ha Sylvi Listhaug ut av posten som innvandringsminister, dersom Venstre vel å gå i regjering med Høgre og Frp. Fylkesleiar Gunhild Berge Stang i Venstre er klar i sin tale når ho blir spurd om ho ikkje vil ha Listhaug som innvandringsminister meir. – Ja, svarar ho kontant.

 

 

Stanghelle, Harald

Redaktør i Aftenposten

 

Onsdag ble regjeringen Solberg utvidet. Kabalen statsministeren legger, tar en rekke hensyn utover den enkelte statsråds kompetanse. Aftenposten mener: Etniske minoriteter bør være representert i regjeringen. Overser man mennesker som ikke ligner en selv, risikerer man å gå glipp av kompetanse.

 

 

Steinkjer, Mode

Kulturredaktør i Dagsavisen

 

Da Donald Trump stengte grensene åpnet han for en splittelse verden knapt har sett maken til. Selvsagt legger han skylden på mediene.

Det eneste gode som har kommet ut av presidentordrene Donald Trump har undertegnet i løpet av hans første uke i Det hvite hus, er at alarmen har gått. Ikke som en slumrealarm som kan ignoreres, men som en høy, skingrende og rødglødende sirene som varsler at presidenten for den frie verden og hans rådgivere – et skremmende lite utvalg av dem effekten tatt i betraktning – har startet en kamp mot menneskeheten, mot demokratiet, mot internasjonale retningslinjer og mot solidaritet. Trump har tatt ikke bare USA, men en hel verden på senga. Han er i ferd med å legge en nasjon i ruiner mens han som en aggressiv kamphund river og sliter i båndene som binder USA til sine allierte. Virkningen er en splittelse både nasjonalt i USA og internasjonalt som ved siden av den farlige polariseringen gir en urovekkende framvekst av høyreradikalisme og hatretorikk.

 

Fra kommentarfeltet: Du er bekymret over Donald Trump. Kanskje det er mer grunn til å være bekymret over de 63 millioner velgerne som stemte på ham. De 63 millionene som ønsker den politikken du ikke vil ha.

Helt enig med deg, Mode Steinkjer. 2. verdenskrig blir selvsagt en bagatell i forhold til Trump. Beklager at jeg ler meg fillete.

Ser ikke noe negativt i det. Blir i grunn bare mer og mer positiv til Trump som president, jo mer de samme personene demonstrerer og jamrer seg. Tror ikke dere helt har skjønt dette enda? Men vi vil at deres politikk, "moral", og ønsker for verden dør ut.

Unnskyld meg, men jeg ler av norsk media og deres dårlige journalistikk. Uten pressestøtte hadde dere vært arbeidsledige

This is not the beginning of the end. It's not even the end of the beginning. IT'S THE BEGINNING OF THE BEGINNING. Go Donald, go!

 

 

Stenersen, Anders

Flyktningrådgiver i Caritas Norge

 

– Langsom integrering gjør at folk mister motivasjon og kompetanse. Vi trenger at det bygges opp et fleksibelt system der alle flyktninger som sannsynligvis får oppholdstillatelse får viktig tilpasset informasjon om det norske samfunnet på et tidlig stadium i asylsøkerprosessen, skriver han i januar 2017

Caritas foreslår at myndighetene får opp farten, for å lykkes med integrering av nyankomne flyktninger. Generell informasjon om utdanning og karriere bør komme tidligere i asylprosessen, slik at folk som Jamal får sjansen til å få oversikt over sine muligheter.

For å lykkes med dette, kan samarbeidet med frivillige organisasjoner om informasjonsarbeid styrkes. Primæroppgaven til asylmottakene er innkvartering – det har vist seg at det kan være fornuftig å skille oppdragene.

 

Fra kommentarfeltet: Hvorfor skal Norge ta imot hele verden? Vi som ikke en gang tar vare på våre egne syke og eldre. Golf statene kan heller begynne og ta imot flyktninger. De er jo styrtrike men likevel gjør de absolutt ingenting.

Store områder i Syria er faktisk ikke preget av krigen, men ganske fredelige. Damaskus for eksempel. Fullt mulig å bo der uten redsel for bomber. Flyktningkonvensjonen sier klart at flyktninger ikke skal ha permanent opphold, men skal returneres til hjemlandet når hjemlandet er sikkert å bo i.

Veldig mange blir det brukt store ressurser på. Har de dårlig og mangelfull skole fra hjemlandet får de ofte både 9-årig skole, videregående og utdannelse. Til tross for dette er det ikke nok.

En rapport forstår at dette er bortkastet på mange, derfor blir det antakeligvis brukt mindre penger på integrering fremover, ikke mer.

Det er altså ikke riktig at man må bruke større innsats fra staten på integrering og at Listhaug ikke gjør nok. Det er altså den enkelte som må bruke mer krefter på integrering og problemet er ikke fordommer som du skriver. Det er faktisk slik Listhaug har sagt og en del oppegående migranter bekrefter.

 

 

Stoknes, Per Espen

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG)

 

Stortingsrepresentant Per Espen Stoknes i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener Frp er gode til å spille offerrollen.

– Det er på tide at vi setter en klar strek i sanden og sier at 'hit, men ikke lenger', sier Stoknes.

MDG var blant partiene som støttet mistillitsforslaget mot Listhaug.

 

– Hun karakteriserer motstanderne som idioter, en barnehage og kaller det en heksejakt hvor hun er et stakkars offer. Det er en rolle som Frp har reindyrket i mange år, så det kommer ikke som noen overraskelse, sier Stoknes.

 

Stoknes legger til at han nå håper Listhaug blir erstattet med en justisminister fra Venstre.

 

 

Strand, Harry B.A.

Adresseavisen

 

Listhaug «trumper» i vei skriver han i januar 2017. Hvorfor stoler ikke folk på journalister? Det er nå toppsaken på Sylvi Listhaugs blogg. Hun ser bort fra undersøkelser som viser at det blant journalister som faktisk skriver om politikk, er et borgerlig flertall. For øvrig stemmer næringslivsjournalister som regel Høyre, mens helsejournalister heller mot Ap eller SV. Sylvi Listhaug kan ta en liten titt på «alternative fakta», som det heter i Trump-sjargongen, i sin videre jakt på å innføre trumpismen her i landet.

 

 

Stranger, Simon

Forfatter

 

«Hva er det norske, alt vi gjør, spiser og bruker har elementer fra hele verden» skriver han i februar 2017.

Forfatter Simon Stranger har undersøkt hvor maten han spiser og alle tingene i hverdagen kommer fra.

 

Fra kommentarfeltet: Det er vanskelig å se logikken i denne kronikken. Det eksisterer faktisk noe man kaller kultur, et delikat sett med institusjoner og praksiser som utvikler seg over tid.

Vi sier ikke at samene ikke har rett på respekt i Norge fordi appelsinene de spiser kommer fra Kina eller at putetrekkene er sydd i Valencia. Vi avkrever heller ikke at de skal identifisere eksistensen av en slags platonsk idé Det Samiske.

Man må snarere tenke på kulturer relativt, og det er når man sammenligner at de blir tydelige. En nordmann opplever kanskje Paris som litt annerledes, men ikke som grenseløst eksotisk. Drar man et sted der kvinner må holde seg inne om dagen og det ikke eksisterer religionsfrihet, da er man i en helt annen kultur. Det er kanskje likegyldig hvilke appelsiner og putetrekk man importerer til Norge, men ikke hvilke kulturer.

 

 

Strøm-Gundersen, Tone Tveøy

Nyhetsredaktør i Aftenposten

 

I februar kunne man lese følgende: «Aftenposten mener: Flyktningers identitet er Norges problem»

 

Nabokjerringas kommentar: Men problemet er at 80-90% av alle asylsøkere mangler identitetspapirer ved ankomst til Norge. Når man er "på flukt" er det én ting man sørger for å ha nært på kroppen - ID-papirene!! Det er umulig å avgjøre om en person skal ha rett til asyl dersom man ikke vet hvem vedkommende er. Ekte asylsøkere, derimot, bruker ID-papirene til å bekrefte at de har et beskyttelsesbehov.

Norge blir misbrukt av asylsøkere som lyver om opprinnelsesland og beskyttelsesbehov, og som gjør seg ureturnerbare fordi vi ikke vet hvem de er eller hvor de egentlig kommer fra. En merkverdig høy andel reiser på ferie til hjemlandet eller nabolandet, eller viser andre mistenkelige tegn.

I disse terrortider må vi tenke på vår egen sikkerhet. IS-terrorister kommer fra mange land. Hva sier vi den dag det evt. smeller i Norge, og UDI har gitt opphold til personer uten sikker identitet? Da får plutselig pipa en annen tone.

Den beste løsning for å bli kvitt problemet er at ID-løse eller ID-usikre personer sendes til en FN-administrert leir i Afrika. Hvor de får pleie, mat, trygghet og utdanning. Da tenker jeg problemet løser seg relativt raskt!

Inntil videre er det helt ok for meg at ID-løse opplever opphold i Norge som problematisk. De fleste har selvsagt noe å skjule. Det får være grenser på naivitet og invitasjon av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov, på bekostning av de som har krav på beskyttelse!

 

Man skal ikke glemme at Aftenposten var den eneste avis som i 1940 ønsket tyskerne velkommen, nå er det innvandrere som er så hjertelig velkommen

 

 

Stølen, Svein

Rektor ved UiO

 

Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo oppretter i februar 2018 en utdanning for religiøse ledere med en egen satsing på islamsk teologi.

 

Stortinget vedtok 19. desember å sette av 5 millioner årlig til etablering av «en fleksibel utdanning for religiøse ledere ved Universitetet i Oslo».

Rektor ved UiO, Svein Stølen, sier han er glad for bevilgningen.

– Vi skal ha et faglig forankret og relevant studietilbud, og studietilbudet vi nå skal utvikle vil svare på et behov i vårt flerkulturelle samfunn. Viktigheten av dette understrekes tydelig gjennom Stortingets vedtak, sier Stølen

 

 

Stømner, Janne

Leder av enhet for forebygging i Oslopolitiet

 

Ungdomskriminaliteten har økt kraftig i Oslo de siste årene, og mer brutal vold blir begått av stadig yngre gjerningspersoner, kunne Dagsrevyen fortelle oss en tirsdag i februar 2018. Leder av enhet for forebygging i Oslopolitiet, Janne Stømner, var gjest i studio og ble intervjuet: – Det som vi ser på vår statistikk når det gjelder ungdomskriminaliteten, det er at det er ungdom, født og oppvokst i Oslo, og det er ungdom som bor i Oslo som utøver kriminaliteten. Og det tenker jeg er viktig for oss som politi i Oslo, og Oslo, å vite; at det er vår egen ungdom som utøver kriminaliteten.

 

Fra kommentarfeltet: Disse er ikke våre ungdommer, ikke norske og vil ikke bli det på 10 generasjoner. Men det merkelige er at politiet (som mangler ressurser) driver "forebyggende". Når ble det politiets oppgave å bruke ressurser på dette? Skal noe forebygges så er det en oppgave NAV og sosialapparatet. Politiets forebygging virker som en varmestue for feigingene i korpset som ikke våger være ute i gate å brette ramp, men heller vil slepe rundt på reflexbamsen og dele ut klistremerker og refleks i barnehager og skoler dagtid mellom 08 - 16.

 

 

Støre, Jonas Gahr

Ap-leder

 

Sylvi Listhaugs meddelelse om at hun trekker seg som justisminister i mars 2018 var en riktig avgjørelse, sier Støre. Men begrunnelsen hun gir i kommentarene, viser at Listhaug ikke har skjønt alvoret i denne saken, sier Støre. Å karakterisere norsk politikk som en barnehage er ikke en statsråd verdig, mener jeg, fortsetter han.

 

Det hun rettet av anklager mot alle andre, viser at hun ikke har tatt inn over seg hva dette handler om. Dette handler om et Facebook-innlegg som ble spredt vidt, som var usaklig og politisk potensielt farlig, sier Støre. – Det er en forlengelse av Frps politiske linje med dobbeltkommunikasjon, med å være i en regjering og på en regjeringsplattform, og samtidig ha utspill i fri dressur på utsiden som har fått holde på gjennom disse årene.

 

Kilder i Ap sier at Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått politibeskyttelse etter å ha mottatt drapstrusler. Støre har ikke hatt politibeskyttelse siden valget.

 

 

Svela, Liv Ingrid

Sykehusprest

 

Sykehusprest Liv Ingrid Svela har sørget for at Haukland får en fast ansatt sykehusimam, den første i sitt slag ved norske sykehus.

Vi opplever at vi får flere forespørsler fra muslimer enn fra andre trossamfunn, sier Liv Ingrid Svela, seksjonsleder for Prestetjenesten og etikk. Hun er også sykehusprest ved ¬Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Svela og sykehuset er helt i sluttfasen av å ansette en ¬sykehusimam. Det blir første gang en imam blir formelt tilknyttet et sykehus i Norge på denne måten. Sykehuset har lenge kunnet tilby samtalepartnere fra andre trossamfunn enn Den norske kirke, men Svela har lenge hatt et ønske om å få ansatt en imam.

Imamen, som er tilknyttet en moské i Bergen, har den siste tiden vært mye på sykehuset i forbindelse med et prosjekt, og Svela ønsker nå å gi ham en stilling. Det er bare formaliteter som gjenstår før det er i boks.

 

Fra kommentarfeltet: Og i fremtiden har kanskje ikke sykehuset prest lenger, etter initiativ fra sykehusimamen

 

 

Sverdrup, Tone

Dommer i Høyesterett

 

Høyesterett har i april 2018 forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.

 

Bakgrunnen for saken som ble behandlet av landets øverste domstol, var en krangel litt før klokka 2.30 natt til 15. august 2015. 24-åringen dyttet da til en annen mann, som har somalisk bakgrunn, hvorpå denne mannen svarte med å kaste en bakt potet i hodet på 24-ringen. 24-åringen har innrømmet at han deretter kalte den andre for «jævla neger». Også en politibetjent som var til stede, har forklart at disse ordene ble sagt gjentatte ganger. 24-åringen mener utsagnet ble brukt som et hvilket som helst annet skjellsord under en krangel, og ikke skulle oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge. Det var Høyesterett ikke enig i.

 

Den offentlige påtalemyndighet ble representert av statsadvokat Frederik G. Ranke. Dommere var Knut H. Kallerud, Arne Ringnes, Bergljot Webster, Espen Bergh og Tone Sverdrup

 

 

Syversen, Dan André

Politiker for Rødt Fredrikstad

 

Førstkommende tirsdag skulle Litteraturhuset i Fredrikstad arrangert et folkemøte om ytringsfrihetens grenser. Bakgrunnen for møtet er den varslede demonstrasjonen til den høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandbevgelsen i Fredrikstad sentrum i sommer. Parolen skal være «Knus homolobbyen».

– Vi ville arrangere en debatt som er helt konkret knyttet opp til den planlagte demonstrasjonen. Da inviterte vi partene til en samtale om hvorfor demonstrasjonen har kommet i stand og hvorfor det er gitt tillatelse til den, sier leder for Litteraturhuset, Merte Lie.

 

– Jeg mener det er feil å gi nazistene enda et talerør, sier Dan André Syversen. Syversen er politiker for Rødt Fredrikstad og initiativtaker til en motdemonstrasjon i Fredrikstad i juli. Over 3000 mennesker har meldt at de vil stille opp i motdemonstrasjonen. Syversen takket først ja til å være paneldeltaker under et folkemøte. – Etter at jeg tenkte mer igjennom det har jeg valgt å trekke meg fra møtet. Nazistene hører ikke noe sted hjemme på et offentlig arrangement som et folkemøte.

 

 

Sæther, Jens Marius

Dagsavisen

 

«Svært alvorlig» skriver han i januar 2017.

Knut Arild Hareide (KrF) er i januar 2017 opprørt over politikken regjeringen fører mot enslige mindreårige asylsøkerne. Nå krever han handling. – De entydige signalene som nå kommer fra Redd Barna og vergene til enslige unge asylsøkere er svært alvorlige. Regjeringen kan ikke lenger lukke øynene for disse barnas situasjon, sier Knut Arild Hareide, partileder i KrF.

 

 

Sævereid, Harald Berg

VG

 

I februar 2017 skriver han bl.a. følgende:

Professor og USA-ekspert Ole O. Moen er på sin side trygg på at Donald Trump ikke vil sitte presidentperioden ut. – Det som nå skjer er veldig alvorlig, selv om det kanskje ikke er så overraskende. Man leder ikke verdens mektigste nasjon som et reality-TV-show, sier Moen.

Han mener avgjørelsen om å hindre folk fra enkelte nasjoner å reise inn i USA er grunnlovsstridig i seg selv, noe som kan føre til at det blir reist riksrettssak mot presidenten. En president som ikke bryr seg om politisk og diplomatisk skikk og bruk, og i tillegg ikke respekterer grunnloven, lever farligere enn han tror, ifølge professoren.

Moen mener innreiseforbudet reduserer Donald Trumps anseelse i utlandet. – Det er interessant å merke seg at de landene hvor Trump-familien har forretningsforbindelser – land som Filippinene, Indonesia, Saudi-Arabia og Egypt – ikke er omfattet av innreiseforbudet.

 

Fra kommentarfeltet: For en latterlig artikkel kokt på ingenting. Er dette "nyheter" eller driver VG å sår frø for sine meninger? Det er flere og flere som lurer på om vi har journalister i Norge? Disse ser mer ut som politiske agitatorer.

Da var dagens anti-Trump kampanje i gang i VG ja. Dette blir for dumt, VG. Når skal dere slutte med den tåpelige hetsen av President Trump?

Det er VG som er idiotene og svikter sitt samfunnsoppdrag. VG og Dagbladet har gjort tittelen "Ekspert" nærmest til en komedie når det stadig bruker den i tvilsomme tilfeller for å legge mer tiltro i sakene deres. VGs eksperter er for lengst avslørt som propagandister for globalistene og 1%-erne. Du tar de vel ikke på alvor?

Er ingen fan av Trump. Samtidig virker det som objektiv journalistikk om fyren ikke eksisterer lenger. Tydelig at man har en agenda og bruker misvisende sensasjonsoverskrifter hver eneste dag. Tror det kan øke oppslutningen til mannen på sikt.

Er det barnehagebarn som er ansatt som journalister? Hver eneste overskrift om Trump skriker at dere er umodne, arrogante og uredelige. La oss slippe mer av dette barnslige tøvet.

 

Marianne Vikås - propagandaspreder på høyde med Josef Goebbels. Bra jobba!

 

 

Søgnen, Astrid

Direktør for utdanningsetaten i Oslo

 

Utdanningsdirektør Søgnen verdsetter ikke kritikk. «Lærere har ytringsfrihet, men kan ikke krenke elever», skriver direktør for utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen. Med det utsagnet vil hun etablere at det som har skjedd etter at lektor Simon Malkenes deltok i Dagsnytt Atten, kun handler om elevenes skolemiljø og deres rettigheter i henhold til opplæringsloven.

 

Som direktør skulle Søgnen verdsette kritiske ytringer og bidra til en debatt med takhøyde. I stedet forsøker Søgnen å avgrense saken til et spørsmål om elever har følt seg uthengt eller stigmatisert. Hun påberoper seg dessuten definisjonsmakten i dette. Saken er ikke så enkel, og direktøren begår en alvorlig feil når hun konkluderer på denne måten

 

 

Telle, Kari

Seniorforsker, CMI

 

Et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg vil først og fremst ramme en allerede marginal gruppe, kvinner som bærer nikab. Et forbud som kun rammer kvinner, og som ønsker å regulere en liten gruppe kvinners tilgang til utdanning basert på hvordan de kler seg, fremstår som diskriminerende og kommunikasjonshemmende.

Kvinner som bærer nikab får beskjed om at «dere kommuniserer vi ikke med», mens majoritetssamfunnet får beskjed om at det er greit å forskjellsbehandle på bakgrunn av faktorer som religion, overbevisning eller klær.

 

Fra kommentarfeltet: Jeg regner med at disse kronikkforfatterne har vært i f.eks. muslimske land og forespurt om kvinnene bærer disse plaggene av fri vilje. Støtter de virkelig at islamiseringen som vi ser skal videreføres inn i vårt land? Dette hadde nok ikke Khomeini tenkt tanken på når han innførte krav om heldekkende plagg i Iran i 1979.

 

 

Thomassen, Siv

PST-analytiker

 

En ny «strategisk analytiker» dukker i juni 2017 opp i mediene, Siv Thomassen. Thomassen forteller at «utgangspunktet» for enkeltpersoner som begår terror, «ikke (er) religionen islam». Terror «starter med en personlig frustrasjon over egen livssituasjon». Nå er det slik at det antakelig er millioner av frustrerte og marginaliserte ikke-muslimske europeere. Skal de også begynne å begå terror, ja, da er nok løpet kjørt for Moder Europa.

 

Fra kommentarfeltet: PST-analytikere kan ikke være så enfoldige at de ikke ser koblingen. En kunne håpe PST-analytikerne for tiden klør seg i hodet mens de prøve å finne ut hvordan våre politikere kan gripe inn mot "flyktningene" uten et alvorlig prestisjetap internasjonalt, men det er antagelig for mye å håpe på.

 

 

Thoresen, Espen

NRK

 

«Små hender, stort ratt, høyresiden mangler humoristisk sans» skriver han i februar 2017.

Har jeg glemt noe nå? Jo for pokker, høyresiden fikk jo endelig sin mann på TV. Selveste The Donald som i all sin fremtoning beviser at tegneseriefigurer noen ganger kan tre ut av ruta og bevege seg blant mennesker. Mannen er rik, og rik er lik smart, og høyresiden takket han for innsatsen ved å plassere han bak det aller største rattet. Skulle det gå så galt at han en dag twitrer at bilen er i grøfta kan det neppe bli verre enn at Eirik Jensen drar over for å se på skaden.

 

 

Toldnæs, Petter N.

Stortingskandidat for Venstre

 

Etter lørdagens ulovlige høyreekstreme demonstrasjon i Kristiansand, ønsker en lokal Venstre-politiker å ta saken til Stortinget.

 

– Jeg kjenner jeg blir kraftig provosert når folk må bøye hodene sine for naziflagg for å passere i en handlegate i Kristiansand i juli 2017, sier stortingskandidat for Venstre, Petter N. Toldnæs. – Fratar andre folks bevegelsesfrihet

Flere medlemmer av den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» demonstrerte ulovlig i Kristiansand lørdag. Ifølge media var det mellom 60 og 70 mennesker som deltok i demonstrasjonen.

 

Stortingskandidat for Venstre, Petter N. Toldnæs, reagerer på at politiet ikke grep aktivt inn i demonstrasjonen i Kristiansand.

 

 

Torkelsen, Per Inge

Humorhuset Stavangeren

 

Hijabdømte Merete Hodne truer i februar 2017 med å gå rettens vei om ikke «Løgnaslaget», som kaller henne «Nazifrisøren fra Bryne», ikke fjerner det i forestillingen sin.

Hun forteller at hun fikk en epost fra en mann som hadde sett revyen "Løgnasevangeliet", med Per Inge Torkelsen, Rune Andersen og Dag Schreiner, som sa at dette måtte hun ikke finne seg i, og ringte til Torkelsen.

– Han svarte ja da jeg spurte om de kalte meg for «nazifrisør», og henviste meg deretter videre til produsent Pål Mangor Kvammen, sier Hodne.

 

Fra kommentarfeltet Det store problemet er at det er Norge som må tilpasse seg muslimene og ikke omvendt. Det begynner å tære kraftig på, og jeg er etterhvert blitt drittlei alle de som etter sigende rømmer fra undertrykking og fare, ikke kan vente et mikrosekund en gang før de skal ha samme systemet her, som det de "rømte fra" Flere enn meg som finner det underlig? Takk for at vi nå har politikere som gjennomskuer skuespillet, og er i stand til å gjøre noe med det.

 

 

Tybring-Gjedde, Mathilde

Stortingsrepresentant for Høyre.

 

Hjemmebesøk og fadderordning vil bedre samarbeidet mellom skole og foreldre som sliter med å forstå det norske skolesystemet. Det mener Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre.

Hun mener at ressurssterke foreldre med minoritetsbakgrunn kan være verdifulle støttespillere for andre foreldre som ikke forstår det norske skolesystemet. Flere skoler bør la seg inspirere av Jordal skole i Oslo som har innført egne foreldremøter på somali.

 

Trenger virkelig landet slike stortingsrepresentanter?

 

 

Tvedten, Inge

Seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt

 

Ja takk til innvandrere!

Det er noe underlig med utgangspunktet: Norge er et bitte lite land med 0.007 prosent av verdens befolkning i det mange nok vil betegne som klodens utkant - og de som nå dominerer debatten om innvandring er ikke bare overbevist om norsk kultur og levemåtes overlegenhet, men også at innvandrere vil være ødeleggende for vår økonomiske framtid og velferd. Nesten like surrealistisk er det med forskeren Terje Tvedt, entusiastisk heiet fram av Hege Storhaug, Kjetil Rolness og flere av landets aviskommentatorer: I sin nye bok «Det internasjonale gjennombruddet» argumenterer Tvedt bombastisk og selektivt for at innvandringen har endret den norske befolkning «med varige, ugjenkallelige konsekvenser».

 

 

Tveit, Mari Sundli

Rektor NMBU

 

NMBU jobber stadig for å ta inn flere flyktninger med relevant bakgrunn. NMBU deltar i Akademisk dugnad for flyktninger, og oppfordrer sine enheter sterkt til å ta inn flyktninger på praksisplass eller tilsvarende.

 

 

Ulserød, Torstein

Jurist i Civita

 

Hvorfor kan ikke en borgerlig regjering, bestående av tre partier som alle er positive til globalisering, handel, konkurranse og enkeltmenneskets frihet og autonomi, klare å formulere to sider der man sier noe prinsipielt, presist og positivt om migrasjon, uten i neste avsnitt å beskrive hele innvandringspolitikken som en røre av «returavtaler», «tvangsekteskap» og «sårbare» individer?

 

Et positivt budskap om migrasjon generelt, og arbeidsinnvandring spesielt, kan fint kombineres med en ansvarlig og restriktiv asylpolitikk. Hvorfor kan man ikke bare si rett ut at det er et mål å holde antall asylsøkere til Norge lavest mulig? Uten å legge til «de uten beskyttelsesbehov».

 

 

Utvik, Bjørn Olav

Professor, UiO

 

Et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg vil først og fremst ramme en allerede marginal gruppe, kvinner som bærer nikab. Et forbud som kun rammer kvinner, og som ønsker å regulere en liten gruppe kvinners tilgang til utdanning basert på hvordan de kler seg, fremstår som diskriminerende og kommunikasjonshemmende.

Kvinner som bærer nikab får beskjed om at «dere kommuniserer vi ikke med», mens majoritetssamfunnet får beskjed om at det er greit å forskjellsbehandle på bakgrunn av faktorer som religion, overbevisning eller klær.

 

Fra kommentarfeltet: Jeg regner med at disse kronikkforfatterne har vært i f.eks. muslimske land og forespurt om kvinnene bærer disse plaggene av fri vilje. Støtter de virkelig at islamiseringen som vi ser skal videreføres inn i vårt land? Dette hadde nok ikke Khomeini tenkt tanken på når han innførte krav om heldekkende plagg i Iran i 1979.

 

 

Vagnild, Arve

Politiførstebetjent

 

Kvinne i 40-årene har anmeldt overfall og voldtekt en lørdagsnatt i mai 2017. Kvinnen var inne til politiavhør søndag.Politiet fikk melding om voldtekten litt før klokka fire i natt. To menn skal ha vært til stede da overfallet skjedde.

- En av dem skal ha gjennomført selve overgrepet, mens den andre skal ha oppholdt seg i nærheten, sier politiførstebetjent Arve Vagnild til Adresseavisen. Vi har en foreløpig beskrivelse av mennene som kvinnen ga i natt. Den ønsker vi ikke å gå ut med på dette tidspunktet, av etterforskningsmessige hensyn, sier Vagnild

 

 

Valhammer, Roger

Leder i Arbeiderpartiet i Bergen

 

Flere sentrale fylkeslag jobber i april 2017 på spreng for å få Ap-ledelsen til å snu på midlertidighet og internflukt for asylbarna. – Vi har i dag samlet oss om et felles forslag som innebærer at rimelighetsvilkåret gjeninnføres, bekrefter Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen.

 

Fra kommentarfeltet: Å gi inntrykk av å gi permanent opphold til enslige mindreårige asylsøkere er farlig for barn i utviklingsland. Det blir nærmest en oppfordring om å sende barna fra seg. Dette ser vi allerede i at en økende andel barn kommer fra forskjellige afrikanske land, i 2016 kom det 26 000 av dem over Middelhavet. Jeg har i perioder over flere år arbeidet som barnelege i ett av de aktuelle landene, og det er naivt å tro at barna reiser av fri vilje og fått saklig informasjon om hva flukten og det å komme til et nytt land innebærer. Hjelpeorganisasjoner skiller aldri foreldre og barn.

 

 

Vestheim, Tone Magni Finstad

Dagsavisen.no

 

Høyreekstreme aksjonerte mot redningsbåt i Middelhavet. En høyreekstrem gruppe gikk nylig til aksjon mot en båt som redder liv i Middelhavet. Nå samler gruppen inn penger for å hindre redningsaksjoner.

Rundt midnatt 12. mai gikk medlemmer av den høyreekstreme gruppa Identitarian Group til aksjon mot redningsbåten Aquarius fra Leger uten grenser. Skipet fra Leger uten grenser redder migranter og flyktninger fra å drukne i Middelhavet. Aktivistene skal ha forsøkt å hindre redningsbåten fra å legge ut på oppdrag fra kai i byen Catania på Sicilia, ifølge Mashable og France24. Aquarius var på vei ut på oppdrag utenfor Libya.

8.000 har ankommet Italia siden søndag denne uka. Hjelpeorganisasjoner venter at flere vil flykte over Middelhavet nå når været er bra.

 

 

Vidnes, Truls

Leder Nordre Aker AUF

 

Hvor mange forbinder ikke julen med den klassiske julenissen fremfor Jesusbarnet?

30. november skrev Ole Martin Johansen, fra FpU, om en barneskole i Skien som ville tilpasse seg 40 % av skolens elever med utenlandsk opprinnelse gjennom å ha med et vers fra koranen i julespillet sitt, og hvor forferdelig dette visstnok er.

 

Det overrasker meg ikke at Johansen og FpU ikke vil la et koranvers være i nærheten av det noen vil kalle vår kristne julearv.

 

Fra kommentarfeltet: Ikke det minste overrasket over at AUF vil knuse norske tradisjoner! De vil jo helst ødelegge nasjonalstaten Norge!

 

 

Vikås, Marianne

VG

 

Trump har snakket mye om deportering av ulovlige innvandrere. Det får transseksuelle Catalina Velasquez til å frykte for fremtiden i USA, skriver hun i januar 2017.

– Enhver som oppholder seg ulovlig i USA er utsatt for å bli deportert, sa president Donald Trump (70) i talen om sin innvandringspolitikk 31. august i 2016.

28 år gamle Catalina Velasquez fra Colombia er en av de rundt 11 millioner menneskene Trump henviste til. Vi møter henne i leiligheten hennes i sentrum av Washington D.C. i landet hun har bodd i snart 15 år.

– Det skremte vettet av meg og jeg følte meg nedslått. De tre neste dagene gråt jeg, sier hun om da Trump ble valgt til president.

 

28-åringen forteller at hun og familien kom til USA i 2002 og ba om politisk asyl på grunn av borgerkrigen i hjemlandet. Da var Catalina 13.

 

I 2009 ble foreldrene hennes pågrepet og deportert tilbake til Colombia etter å ha oppholdt seg ulovlig i USA. Catalina fikk bli på bakgrunn av en utvannet versjon av den såkalte «Dream Act» – et lovforslag som Obama kjempet for, men aldri klarte å få støtte i Kongressen for.

 

Fra kommentarfeltet: Hun innrømmer at hun er der ulovlig. Da har hun gjort noe kriminelt. Hadde hun vært ifra et land hvor det er dødsstraff for å vær transseksuell så hadde det vært grunn for å la henne bli. Men siden det ikke er tilfelle i Colombia så må hun ut.

 

 

Viljugrein, Agnes

Leder, AUF i Oslo

Vi er ikke ferdige med å snakke om den blendahvite regjeringen

 

 

Viste, Arne

Daglig leder og ansvarlig eier i Plog AS

 

UDI vil ikke anmelde, påtalemyndigheten vil ikke straffeforfølge og arbeidet fortsetter uhindret. «Retten til arbeid» har godt juridisk vern. Myndighetene frykter utfallet av en rettssak mot bedrifter som gir papirløse asylsøkere arbeid, skriver Arne Viste.

 

UDI bør nå svare på følgende spørsmål: Hvorfor anmeldes ikke Plog AS som i mer enn to år har gitt arbeid til ureturnerbare asylsøkere med endelig avslag på asylsøknaden.

 

 

Viste, Odd-Arild

Partiet Rødt

 

Politikere som Bjørnar Moxnes (Rødt) har i juli 2017 gått fullstendig tom for argumenter i den pågående folkevandringskrisen, og synes å tro at noen fortsatt biter på argumentet om at Norge "må delta på dugnaden".

«Norge bør ta imot 20 000 overføringsflyktninger i året. Norge må bli med på dugnaden», sier Bjørnar Moxnes og Odd-Arild Viste. Så kommer hele balletten med usammenhengende svada fra den virkelighetsfjerne Rødt-lederen Moxnes og medlem i Rødts antirasistiske utvalg, Viste.

 

Kort oppsummert: Flykningkrisen lar seg ikke stoppe. Det er 65 millioner på flukt. Det norske svaret må være ansvarlig og langsiktig for mennesker på flukt. Bla, bla, bla. Deretter klassikeren i Moxnes og Vistes vrøvlete tekst: «Det er ikke mer enn et par generasjoner siden nordmenn trengte trygge havner.»

 

 

Vogt-Lorentzen, Lisa

Lagdommer

 

Saken gjelder om det var lovlig å fengsle en utenlandsk familie med barn under 15 år etter at familien ikke hadde etterkommet pålegg om å forlate riket og var blitt pågrepet med henblikk på uttransportering. Under henvisning til Grunnloven og menneskerettskonvensjoner er det anført at frihetsberøvelsen ikke hadde hjemmel i lov, og at den krenket retten til privatliv, barns rettigheter og forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.

Slutning: Kravet om dom for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 avvises. Fengslingen i august 2014 krenket deres rettigheter etter Grunnloven § 93 andre ledd og § 94 første ledd andre punktum, etter EMK artikkel 3, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 8 og etter barnekonvensjonen artikkel 37 bokstav a og b.

 

Nabokjerringas kommentar: Hva med foreldrenes ansvar for å sørge for at ingen barn ble satt inn – Trandum er ikke noe fengsel.

 

 

Vågeng, Sigrun

NAV-direktør

 

NHO og NAV vil ha bedrifter med på integreringsdugnad

Lederne i NHO og NAV mener det haster med å hjelpe flyktninger i jobb. De ber norske bedrifter bli med på integreringsdugnad.

 

27.000 flyktninger deltar i introduksjonsprogrammet der de lærer norsk og på sikt skal komme seg ut i jobb. Regjeringsplattformen legger opp til en integreringsdugnad, og NAV og NHO vil ha bedriftene med på laget.

– Arbeid er den beste form for inkludering og integrering. Kompetanse og motivasjon forvitrer fort hvis man bare sitter der. Derfor må vi ha et godt samarbeid med bedriftene, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

 

 

Wasvik, Maria

Rødts antirasistiske utvalg

 

Rekordmange ungdommer i Norge gruer seg til den dagen de fyller 18 år. 302 ungdommer skal oppbevares her til de runder 18, for så å sendes tilbake til det de flyktet fra. 130 av dem står i fare for å bli hentet av politiet allerede i høsten 2017, mange av dem nå i oktober. Flertallet av dem er fra Afghanistan. Flere har et reelt behov for beskyttelse.

 

Den dramatiske økningen i bruk av midlertidige tillatelser for mindreårige asylsøkere og flyktninger skyldes ikke en bedring i situasjonen i hjemlandet, men et politisk ønske om å øke antallet som kan sendes ut av landet, og å begrense antallet som kommer hit. I sin iver etter å oppnå skyhøye måltall for tvangsreturer, ofrer Regjeringen enslige mindreårige asylsøkere for symbolpolitikk, hvis premiss er basert på «veldig løse antakelser».

 

 

Webster, Bergljot

Dommer i Høyesterett

 

Høyesterett har i april 2018 forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.

 

Bakgrunnen for saken som ble behandlet av landets øverste domstol, var en krangel litt før klokka 2.30 natt til 15. august 2015. 24-åringen dyttet da til en annen mann, som har somalisk bakgrunn, hvorpå denne mannen svarte med å kaste en bakt potet i hodet på 24-ringen. 24-åringen har innrømmet at han deretter kalte den andre for «jævla neger». Også en politibetjent som var til stede, har forklart at disse ordene ble sagt gjentatte ganger. 24-åringen mener utsagnet ble brukt som et hvilket som helst annet skjellsord under en krangel, og ikke skulle oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge. Det var Høyesterett ikke enig i.

 

Den offentlige påtalemyndighet ble representert av statsadvokat Frederik G. Ranke. Dommere var Knut H. Kallerud, Arne Ringnes, Bergljot Webster, Espen Bergh og Tone Sverdrup

 

 

Westhrin, Henriette

Norsk Folkehjelp

 

Fra kommentarfeltet: Det er påfallende mange enslige mødre fra Afrika med barn født i Norge. Hvem får de barn med? Er det afrikanere med norsk statsborgerskap? Det er hårreisende at organisasjoner som Norsk Folkehjelp og personer som Henriette Westhrin kan fasilitere og promotere hva som reelt er grov svindel og misbruk av barn som påfører det norske samfunn store kostnader og problemer, og det med full støtte fra MSM.

Dette blir gjort helt planmessig. Et norskfødt barn skal gi opphold i Norge med den velferd som følger med. Vi må endre regler for statsborgerskap og ikke innvilge statsborgerskap i hytt og pine.

 

 

Wilhelmsen, Camilla

Det finnes 9 stk. med dette navnet

 

Sats på minoritetskvinner! skriver hun i januar 2017.

KIA (kristent interkulturelt arbeid) er en ideell organisasjon som i over førti år har drevet et unikt arbeid for minoritetskvinner og deres barn i Oslo.

En kombinasjon av norskkurs for kvinnene med barnehagetilbud gir et helhetlig tilbud til en gruppe kvinner som ellers ville falle utenfor det ordinære kommunale tilbudet fra Oslo Voksenopplæring.

 

Nå er kontrakten deres nok en gang i ferd med å løpe ut, og nok en gang kommer motstanden fra kommunen mot det tilbudet KIA driver. Det er nok plasser, blir det sagt. Det er ikke behov for å støtte opp om dette alternative tilbudet. Til de vil jeg si, tenk på kvinnene, tenk på barna. Tenk på sysselsetting, tenk på aktivt samfunnsdeltagende mødre. KIA er et meget viktig tilbud i Oslo som jeg oppfordrer byrådet om å støtte; et nytt anbud for et tilsvarende tilbud må ut raskest mulig!

 

 

Wilhelmsen, Jørgen Harboe

1.-kandidat for partiet Rødt i Drammen.

 

En lørdag i mai 2017 kommer organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge på besøk til Drammen. De skal holde appeller på Strømsø torg.

På Facebook skriver organisasjonen følgende om markeringen: «Norges mest islamiserte by får besøk av SIAN lørdag 6. mai. Byens politikere erkjenner at Drammen er inne i en nedadgående dødsspiral, men at det går «rimelig godt», fordi det ennå ikke er like ille som i Sverige. Det er med andre ord fortsatt håp. SIAN tar en tur innom, for å bidra til å redde byen. Møt opp».

Det gjør at vi blir litt triste. Hvorfor kommer de hit? Vi kommer til å gi alle en rose, for å vise at vi vil være venner med alle uansett bakgrunn, sier Bijan Gharahkhani, leder i Buskerud Innvandrerråd (BIR), og mannen bak roseinitiativet.

– Drammen Rødt har bestemt seg for at vi hiver oss med på dette initiativet, sier Jørgen Harboe Wilhelmsen, 1.-kandidat for partiet i Drammen.

– Hvis man hører på SIAN, er det egentlig ganske ekstremt, men det er pakket inn i finere retorikk. I baklandet ser man framveksten av enda mer ekstreme høyreradikale. Derfor er det viktig å markere at dette vil vi ikke har noe av i Drammen, sier han.

SIAN mener Drammen er Norges mest islamiserte by. Hva tenker du om det? – Det er den jo åpenbart ikke. Norge er ikke islamisert på noen måte, og Drammen er heller ikke mer islamisert enn noe annet. Vi har ikke noen utfordringer med islam i Drammen, svarer Rødt-lederen.

 

 

Waaler, Anniken Barstad

Seniorrådgiver Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 

Familien i Trandum-saken i 2017 hadde ikke lovlig opphold. Da familiemedlemmene motsatte seg utreise, ble de pågrepet, innsatt på familieavdelingen og senere fremstilt for fengsling, noe domstolen samtykket til. Familien ble sittende på Trandum til den ble uttransportert 20 dager senere

Lagmannsretten mente at det var tvingende nødvendig å pågripe familien og internere dem på Trandum for en helt kort periode frem til planlagt uttransport dagen etter. Det var derimot ikke greit å fengsle dem i 18 ekstra dager.

Det er heldigvis ikke hver dag at en norsk domstol dømmer staten for brudd på menneskerettighetene. Nå er den dømt for krenkelse av barns rettigheter etter den kanskje mest grunnleggende menneskerettsbestemmelsen vi har, forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3. Dette har aldri tidligere skjedd i Norge.

 

Justisdepartementet har fremmet et lovforslag for Stortinget som i stor grad imøtekommer mye av kritikken fra lagmannsretten, det er blant annet fremmet forslag om tidsfrister for hvor lenge barn kan fengsles. Det er bra. Det viktigste med lovforslaget, er at det foreslås at det bygges en barnevennlig familieenhet utenfor Trandum med sivilt preg, som på en langt bedre måte vil ivareta de barna som uforskyldt har havnet i en såpass vanskelig situasjon at de interneres.

 

Fra kommentarfeltet: Dette var en ekstremt vridd framstilling. Ren bjørnetjeneste for dem det gjelder. En smule mer objektiv tilnærming hadde nok både de og vi andre tjent på. Hva med foreldrenes ansvar for å hindre at barna blir internert?

 

Nå kan vi kanskje fastslå at det ikke bare er i USA at domstolene er politiserte, da i en venstreliberal, progressiv retning. En meget farlig utvikling.

 

 

Ødegaard, Elin Eriksen

Professor ved Høgskolen i Bergen

 

Professor Elin Eriksen Ødegaard ved Høgskolen i Bergen har forsket på barnehagepedagogikk i en årrekke og er opptatt av at de som jobber i barnehage må ha et helhetlig blikk på barnas oppvekstmiljø.

Den norske barnehageloven slår fast at barnehagen skal arbeide i nær forståelse og samarbeid med hjemmene. Ødegaard mener at dette samarbeidet ofte blir for overflatisk.

– Mye psykologisk kunnskap ligger til grunn for hvordan barnehagene i dag arbeider med å skape tilknytning og trygghet for foreldre og barn. Det må vi beholde, samtidig som kulturperspektivet må sterkere inn, sier hun.

Ødegaard mener det flerkulturelle samfunnet gjør det nødvendig å endre det politiske rammeverket for hva en barnehagelærer skal være. Nylig ledet hun en nasjonal arbeidsgruppe som har levert utkast til en revidert rammeplan for barnehagen.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslaget til ny rammeplan på høring med sikte på at den kan tre i kraft fra høsten 2017.

 

Østensjø, Inger

Rådmann i Stavanger

 

 

Brochmann 2 utvalget la frem sin rapport i februar 2017

 

Oppgave:

Utvalget skulle m.a. belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Utvalget skulle også vurdere hvordan norsk økonomi bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger.

 

Konklusjon:

Samfunnets absorberingskapasitet er en viktig faktor, selv om det ikke er en statisk størrelse. Hensikten med denne utredningen er å bidra med analyser og vurderinger som kan føre til at denne kapasiteten øker.

 

Nabokjerringas kommentar: Så utvalget så det som sin oppgave å promotere ytterligere innvandring. Utvalgsmedlem Asle Toje er alene om å bemerke at «høy og permanent innvandring vil bli en akutt utfordring for norsk kultur».

 

 

Åkerøy, Skjalg

Ordfører i Grong

 

I februar 2017 ble det kjent at UDI legger ned asylmottaket i Grong. Nyheten har vekket engasjement i kommunen, og folk aksjonerer med fakkeltog gjennom Grong sentrum. – Nyheten om nedleggelsen kom som lyn fra klar himmel. Jeg tror jeg har hele bygda bak meg når jeg sier at vi ønsker å slå ring om mottaket, sier en av initiativtakerne, Guro Holtmon Myrvold.

 

Ordfører i kommunen, Skjalg Åkerøy, har siden nyheten kom kjempet for mottaket. Sist uke var han i møte med UDI, og nå planlegger han et nytt møte med HERO, UDI og fylkeskommunen. – Først og fremst jobber vi med å få forlenget oppsigelsestiden til første september. Om vi får til det vil tiden vise, sier Åkerøy.

Han er imponert over engasjementet til folk i kommunen. – Vanligvis er det jo folk som går i fakkeltog mot mottak, så det er fantastisk. Det er godt å se at bygdefolket engasjerer seg.

 

 

Aarsand, Per Jostein

Forteller

 

Til Vårt Land i november 2017 sier den profesjonelle fortelleren Mehda Zolfaqari, som med Per Jostein Aarsand og Alf Martin Lie, har turnert skoler over hele Norge med forestillingen Abraham i Bibelen og Koranen, at fortellingene har samme utgangspunkt, men blir tolket forskjellig.

 

 

Aas, Kim

Rektor ved Stigeråsen skole i Skien

 

Hvorfor skal julen bare være en kristen høytid? spør de seg ved Stigeråsen skole i Skien. Kan vi ikke gjøre den litt islamsk også?

Mens debattens som vanlig på denne tiden av året raser om julemarkeringen for norske skolebarn, har man ved nevnte skole kommet opp med en helt ny og revolusjonerende idé. Hvorfor ikke blande religionene? Da blir vel det hele mer politisk korrekt?

I skolens julespill skal det derfor i år fremføres to tekster fra Koranen ved siden av den klassiske kristne julefortellingen. To engler skal stå på scenen og fremføre tekster fra muslimenes hellige bok.